ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ring up

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ring up-, *ring up*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ring up(phrv) โทรศัพท์หา, Syn. call up
ring up(phrv) บันทึกจำนวนเงินที่จ่ายไปบนเครื่องด้วยเสียงสัญญาณ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Give me the key, so I can ring up the bill.เอากุญแจมาแล้วออกไป Episode #1.6 (2010)
We heard a cell phone ring up by the sand dune.เราได้ยินเสียงโทรศัพท์ บนกองทราย Scandal (2012)
Ring up more often, won't you?โทรมาบ่อยๆ ด้วยล่ะ รู้มั้ย? The Empty Hearse (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ring upCould you ring up these books for me?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บำรุง[bamrung] (v) EN: nurture ; nourish ; enrich ; invigorate ; bring up  FR: nourir
ดูแลเอาใจใส่[dūlaē aojaisai] (v, exp) EN: take care of ; look after ; nurture ; raise ; sustain ; bring up ; foster  FR: prendre soin
ขุดคุ้ย[khutkhui] (v) EN: expose ; bring up again
เลี้ยง[līeng] (v) EN: grow ; raise ; bring up  FR: élever ; éduquer ; former
เลี้ยงดู[līengdū] (v) EN: look after ; support ; bring up  FR: prendre soin ; veiller sur ; élever ; faire vivre
ตั้ง[tang] (n) EN: set up ; put up ; erect ; install ; bring up ; stand  FR: ériger ; installer ; dresser
ทะลึ่งพรวด[thaleung phrūat] (v, exp) EN: rise suddenly ; soar ; shoot upwards ; spring up ; shoot up (fast)
โทรศัพท์[thōrasap] (v) EN: phone ; call (on the phone) ; ring up ; give a ring  FR: téléphoner ; sonner ; appeler (qqn au téléphone) ; donner un coup de fil ; passer un coup de fil
หยิบ[yip] (v) EN: bring up ; raise
หยิบยก[yipyok] (v) EN: bring up ; raise ; put forward ; advance ; present

Japanese-English: EDICT Dictionary
めらめら[meramera] (adv, adv-to) (on-mim) flaring up; bursting into flames [Add to Longdo]
やぶ蛇;薮蛇;藪蛇[やぶへび, yabuhebi] (n, vs) unnecessary trouble brought upon oneself; stirring up a hornet's nest [Add to Longdo]
カッと(P);かっと[katsu to (P); katto] (adv, vs) (1) (on-mim) flaring up; burning hotly; suddenly becoming bright; (2) (on-mim) flying into a rage; losing one's cool; (3) (on-mim) opening suddenly and widely (e.g. eyes, mouth); (4) (on-mim) (arch) acting resolutely; (P) [Add to Longdo]
ギンッ[gintsu] (n) (sound effect) sproing; spring up [Add to Longdo]
ポッと;ぽっと[potsu to ; potto] (adv, vs) (1) (on-mim) slightly (blushing); (2) (on-mim) suddenly (getting bright, flaring up, flashing on, etc.); (3) (on-mim) distractedly [Add to Longdo]
マッチポンプ[macchiponpu] (n, vs) stirring up trouble to get credit from the solution (wasei [Add to Longdo]
育てる[そだてる, sodateru] (v1, vt) to raise; to rear; to bring up; (P) [Add to Longdo]
育て上げる;育てあげる[そだてあげる, sodateageru] (v1, vt) to raise (to maturity); to bring up; to rear; to train; to educate [Add to Longdo]
育む(P);育くむ(io)[はぐくむ, hagukumu] (v5m, vt) to raise; to rear; to bring up; (P) [Add to Longdo]
甘やかして育てる[あまやかしてそだてる, amayakashitesodateru] (v1) to bring up indulgently [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  ring up
      v 1: to perform and record a sale on a cash register; "Sally
           rang up Eve's purchase of tomatoes"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top