Search result for

เลี้ยง

(95 entries)
(0.0495 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เลี้ยง-, *เลี้ยง*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ดัชท์ (NL) (UNAPPROVED version -- use with care )
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (n ) Het zoogdier [zoogdieren]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลี้ยงดู[V] give someone a treat, See also: feed, Syn. เลี้ยง, Example: เขามักเลี้ยงดูเพื่อนฝูงอยู่เสมอ, Thai definition: เลี้ยงอาหาร
เลี้ยงดู[V] look after somebody/something, See also: provide for, bring up, rear, raise, take care of, Syn. เลี้ยง, Example: แม่เกือบทุกคนเลี้ยงดูลูกด้วยตนเอง และมีความพอใจให้ลูกดูดนม, Thai definition: ดูแล, เอาใจใส่, บำรุง, ปรนปรือด้วยอาหารการกินเป็นต้น
เลี้ยงดู[V] support, See also: provide for somebody/something, Example: เมื่อได้หล่อนเป็นเมียแล้วเขาไม่ยอมเลี้ยงดูหล่อนเลย, Thai definition: รับว่าเป็นเมียและให้ที่อยู่กินให้ดำรงชีวิตอยู่ได้
เลี้ยงดู[V] give a feast, See also: give a banquet, entertain with food (and escorts), treat, Syn. เลี้ยงดูปูเสื่อ, Example: เขาเลี้ยงดูเพื่อนฝูงอยู่เสมอ, Thai definition: เลี้ยงอาหาร
เลี้ยงดู[V] foster, See also: bring up, cherish, look after, nurture, raise, provide for, Syn. เลี้ยง, Example: พ่อแม่เลี้ยงดูลูกด้วยความรัก, Thai definition: เลี้ยงอย่างเอาใจใส่
เลี้ยงดู[V] support, See also: look after, take care of, sustain, Example: เมื่อเขาได้หล่อนเป็นเมียแล้วเขาก็ไม่เลี้ยงดู, Thai definition: รับว่าเป็นเมียและให้ที่อยู่กิน ให้ดำรงชีวิตอยู่ได้
เลี้ยงผี[V] be keep spirit, Example: คนในหมู่บ้านนี้เลี้ยงผีกันแทบทุกหลังคา, Thai definition: นำวิญญาณผู้ตายมาใช้สอยโดยบังคับด้วยเวทมนตร์
เลี้ยงผี[V] offer sacrifices to a spirit, Syn. บูชาผี, เซ่นไหว้, Example: ชาวมูเซอจะเลี้ยงผีโดยมีหมูและไก่เป็นเครื่องเซ่นไหว้, Thai definition: เซ่นไหว้วิญญาณ
เลี้ยงลา[V] give a farewell party, Syn. เลี้ยงอำลา, Example: วิชาญเลี้ยงลาเพื่อนๆ ก่อนเดินทางไปสหรัฐอเมริกา, Thai definition: เลี้ยงเนื่องในการอำลาเมื่อจะจากกันไป
เลี้ยงชีพ[V] live, See also: earn one's livelihood, make a living, support oneself, Syn. ดำรงชีพ, เลี้ยงชีวิต, ดำรงชีวิต

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เลี่ยงก. ลักษณะอาการที่เบี่ยงออกไปจากทางหรือแนวเดิม เช่น คำนี้ไม่สุภาพเลี่ยงไปใช้คำอื่น เจ้าหน้าที่ไม่ต้องการยิงให้ถูกผู้ประท้วงจึงยิงเลี่ยงไปทางอื่น ขับรถเลี่ยงลงข้างทางเพื่อไม่ให้ชนวัวที่ยืนขวางถนน, โดยปริยายหมายถึงลักษณะที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น เลี่ยงงาน เลี่ยงกฎหมาย เลี่ยงภาษี เลี่ยงบาลี.
เลี้ยงก. ดูแล, เอาใจใส่, บำรุง, เช่น เลี้ยงกล้วยไม้, ปรนปรือด้วยอาหารการกินเป็นต้น เช่น เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงลูก, เลี้ยงดู ก็ว่า
เลี้ยงประคับประคองให้ทรงตัวอยู่ได้ เช่น เลี้ยงชีพ เลี้ยงตะกร้อไว้ได้นาน ๆ
เลี้ยงกินร่วมกันเพื่อความรื่นเริงหรือความสามัคคีเป็นต้น เช่น เลี้ยงเพื่อน เลี้ยงรุ่น เลี้ยงสังสรรค์
เลี้ยงเป็นเจ้ามือจ่ายค่าอาหารหรือค่าบันเทิงเป็นต้น เช่น เลี้ยงโต๊ะจีน เลี้ยงหนัง.
เลี้ยงความก. อาการที่ทนายความของโจทก์และจำเลยสมคบกันถ่วงคดีความให้ล่าช้า โดยประสงค์ที่จะเรียกค่าใช้จ่ายในการว่าความที่ต้องยืดเยื้อออกไป.
เลี้ยงช้างกินขี้ช้างก. หาผลประโยชน์โดยมิชอบจากงานที่ทำ.
เลี้ยงชีพก. เลี้ยงตัว, ทำมาหากินเพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่ได้, เลี้ยงอาตมา ก็ว่า.
เลี้ยงดูก. ดูแล, เอาใจใส่, บำรุง, ปรนปรือด้วยอาหารการกินเป็นต้น, (มักใช้แก่คน) เช่น เลี้ยงดูพ่อแม่, เลี้ยง ก็ว่า.
เลี้ยงดูปูเสื่อก. ต้อนรับเลี้ยงดูด้วยอาหารการกินอย่างดี.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Breast Feedingเลี้ยงลูกด้วยนมมารดา;น้ำนมมารดา,การเลี้ยงลูก;การเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่;การให้นมมารดา;ให้นมมารดา;ให้นมบุตร;การเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่ [การแพทย์]
Dribble Ball Eliminationเลี้ยงบอลปาคน [การแพทย์]
Innervateเลี้ยง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Which she has to do because she has to work to support herself.เธอต้องทำ เพราะว่าเธอมีงานที่ต้องทำเพื่อเลี้ยงตัวเอง New Haven Can Wait (2008)
I hope you at least bought the statue a drink first.ฉันหวังว่าอย่างน้อยนายจะซื้อเครื่องดื่มเลี้ยงรูปปั้นก่อน New Haven Can Wait (2008)
That despite events at last night's reception,ถึงแม้จะเกิดเหตุการณ์เลวร้ายที่งานเลี้ยงต้อนรับเมื่อคืน New Haven Can Wait (2008)
A lying, manipulating whore who's sleeping with her stepson.เป็นนังตอแหล สำส่อน ที่นอนกับลูกเลี้ยงของตัวเอง Chuck in Real Life (2008)
Don't be childish. Why not? You're treating me like one.อย่าทำตัวเป็นเด็กๆน่า ทำไมละ แม่เลี้ยงหนูมาแบบนั้นนิ Chuck in Real Life (2008)
You're certainly living up to our expectationsแม่มันใจว่าลูกถูกเลี้ยงมาตามสิ่งที่เราหวังไว้ Chuck in Real Life (2008)
No. Eric talked to your stepfather,ไม่เอริค คุยกับพ่อเลี้ยงของเค้า Chuck in Real Life (2008)
Can I get you a drink? Chuck.ผมขอเลี้ยงเครื่องดื่มคุณได้ไหม ชัค? Chuck in Real Life (2008)
You know, I have this charity gala.คุณรู้ใช่มั้ยว่าฉันมีงานเลี้ยงการกุศล There Might be Blood (2008)
Take her to the charity gala. When you get there,พาเธอไปงานเลี้ยงการกุศล There Might be Blood (2008)
And I'm thinking we hit socialistaฉันว่าเราไปงานเลี้ยงดีกว่า ก่อนที่เราจะไป บีทริช There Might be Blood (2008)
Serena, blair and I are going to the gala.ฉัน แบลร์ แล้วก็ เซรีน่า จะไปงานเลี้ยงกัน- - คุณจะไปด้วยมั้ย There Might be Blood (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลี่ยง[v.] (līeng) EN: avoid ; evade ; avert ; get around ; be evasive   FR: éviter ; échapper ; contourner ; fuir ; éluder
เลี้ยง[v.] (līeng) EN: support ; provide for   FR: supporter ; fournir
เลี้ยง[v.] (līeng) EN: grow ; raise ; bring up   FR: élever ; éduquer ; former
เลี้ยง[v.] (līeng) EN: feed ; breed ; nurture   FR: nourrir ; élever
เลี้ยง[v.] (līeng) EN: invite ; give a party ; give a banquet ; entertain ; celebrate   FR: inviter ; organiser une réception
เลี้ยง[adj.] (līeng) FR: domestique
เลี่ยงกฎหมาย[v. exp.] (līeng kotmāi) EN: get around the law ; circumvent a law   FR: contourner la loi
เลี้ยงครอบครัว[v. exp.] (līeng khrøp khrūa) EN: support one's family   FR: subvenir aux besoins de la famille ; être soutien de famille
เลี้ยงความ[v. exp.] (līengkhwām) EN: proact a litigation   
เลี่ยงความรับผิดชอบ[v. exp.] (līeng khwām rapphitchøp) EN: avoid responsibility ; evade one's responsibility ; shirk one's responsibility   FR: échapper à ses responsabilités ; fuir ses responsabilités

English-Thai: Longdo Dictionary
flash memory(n) หน่วยความจำประเภทสารกึ่งตัวนำชนิดหนึ่ง ที่สามารถลบข้อมูลแล้วเขียนใหม่ได้ และสามารถคงข้อมูลไว้ได้แม้ไม่มีกระแสไฟฟ้าเลี้ยง
coronary artery disease(n phrase) โรคหลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจอุดตัน, โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ย่อด้วย CAD, S. Coronary heart disease (CHD)
cerebral infraction(n phrase) อาการสมองตายเนื่องจากขาดเลือดหล่อเลี้ยง
meerkat(n) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งอยู่ตระกูลเดียวกับพังพอน มีหางยาว และอยู่เป็นฝูงตามแถบทะเลทรายในแอฟริกาใต้, R. mongoose
live stock(n) สัตว์เศรษฐกิจ, สัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อการบริโภค เช่น Removal of live stock from slaughter buying stations., S. livestock
aardwolf(n ) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ออกหากินเวลากลางคืน อาศัยอยู่ในที่ราบตอนใต้ของแอฟริกา กินปลวกและแมลงตัวอ่อนเป็นอาหาร เป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับไฮยีน่า

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aliment[VT] เลี้ยงดู, See also: ให้อาหาร, Syn. nourish
breed[VT] เลี้ยง, Syn. bring up
breed[VI] ผสมพันธุ์, See also: เลี้ยง, ต่อพันธุ์
bring up[PHRV] เลี้ยงดู, See also: ให้การศึกษา, Syn. drag up, fetch up
corn[VT] เลี้ยงด้วยเมล็ดข้าวโพด
cradle[VT] เลี้ยงดู, Syn. nurture
drag up[PHRV] เลี้ยงดูไม่ดี
fatten[VI] อ้วน, See also: เลี้ยงให้อ้วน, อุดมสมบูรณ์, ขุนให้อ้วน, Syn. feed, stuff, Ant. starve
fatten[VT] ทำให้อ้วน, See also: เลี้ยงให้อ้วน, ทำใหอุดมสมบูรณ์, ขุน, Syn. feed, stuff, Ant. starve
feast[VI] เลี้ยง, See also: กินเลี้ยง, เลี้ยงรับรอง, จัดงานเลี้ยง, Syn. banquet, feed, attend

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aardvark(อาร์ด' วาร์ค) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่หากินมดและปลวกเป็นอาหาร มีลิ้นยาวมาก อุ้งเท้าที่แข็งแรง และหูที่ยาว (a mammal)
aardwolf(อาร์ด' วูลฟ) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งในอาฟริกาคล้ายหมา แต่กินแมลงเป็นอาหาร (hyenalike African mammal)
adopt(อะดอพทฺ') vt. นำมาใช้, รับเอา, เลี้ยงเป็นลูก -adopter, adoption n. -adoptive adj., Syn. take, utilize)
agar(อา' การ์, แอก' การ์) n. ผลิตผลคล้ายวุ้นทำจากสาหร่ายทะเล, อาหารเลี้ยงเพาะเชื้อ ที่ผสมด้วย agar., Syn. agar-aga
alfalfa(แอลแฟล' ฟา) n. พืชประเภทมีฝักในยุโรปใช้เลี้ยงสัตว์
aliment(n. แอล' ละเมินทฺ -v. แอล' ละเมินทฺ') n. อาหาร, สิ่งบำรุงเลี้ยง, สิ่งค้ำจุน. -vt. สนับสนุนค้ำจุน. -alimental adj., Syn. food,nutrition, support)
alimentary(แอลละเมน' ทะรี) adj. เกี่ยวกับการบำรุงเลี้ยง, เกี่ยวกับโภชนาการ, ซึ่งบำรุง, ซึ่งค้ำชู, Syn. nutritional)
alimony(แอลลิโม' นี) n. ค่าเลี้ยงดูภรรยาที่หย่าร้างกับสามี, ค่าครองชีพ. -alimonied adj.ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่แน่นอนของทั้งหมด, ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่หารลงตัว. -n. ส่วนที่หารลงตัว
alpenhorn(แอล' เพนฮอร์น) n. ด้ามไม้ยาวคล้ายเขาสัตว์ของคนเลี้ยงหรือคนภูเขาในสวิสเซอแลนด์ (alphorn)
amphistomeพยาธิใบไม้ชนิดหนึ่งที่พบในสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินพืช

English-Thai: Nontri Dictionary
adopt(vt) เลี้ยงเป็นลูก,รับเป็นของตน,นำมาใช้
apiary(n) ที่เลี้ยงผึ้ง
aquarium(n) สถานที่เลี้ยงสัตว์น้ำ,บ่อเลี้ยงปลา
banquet(n) การเลี้ยงอาหาร,งานเลี้ยง
birder(n) คนเลี้ยงนก,คนล่านก
birdman(n) คนเลี้ยงนก,คนล่านก,นักบิน
breadwinner(n) คนหาเลี้ยงครอบครัว
breed(vt) เพาะ,เลี้ยง,อบรม,ออกลูก,ผสมพันธุ์,ทำให้เกิด
breeder(n) ผู้เพาะ,ผู้ผสมพันธุ์,ผู้เลี้ยง
breeding(n) การเลี้ยง,การอบรม,การเพาะพันธุ์,อากัปกิริยา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dribble (vt) เลี้ยงลูก (ในกีฬาบาสเกตบอล ฟุตบอล เป็นต้น)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
飼育[しいく, shiiku] (vt) เลี้ยง(สัตว์)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
育てる[そだてる, sodateru] Thai: เลี้ยงดู English: to be brought up
養う[やしなう, yashinau] Thai: เลี้ยงดู English: to support one's family

German-Thai: Longdo Dictionary
Fest(n) |das, pl. Feste| งานฉลอง, งานเลี้ยง, งานปาร์ตี้
stattfinden(vi) |fand statt, hat stattgefunden| เกิดขึ้น ใช้กับงานหรือเหตุการณ์ที่มีการเตรียมการณ์ เช่น Sein Geburtstagsparty findet morgen statt. งานเลี้ยงครบรอบวันเกิดของเขามีขึ้นพรุ่งนี้
ansprechen(vt) |sprach an, hat angesprochen| ทัก, เอ่ย, พูดจาทักทาย เช่น Er hat als erstes mich auf der Party angesprochen. เขาเป็นคนแรกที่ทักฉันในงานเลี้ยง
Anlass(n) |der, pl. Anlässe| โอกาส, วาระพิเศษ เช่น Was ist der Anlass für dieses Fest? งานเลี้ยงนี้เนื่องในโอกาสใด
sich umziehen(vt) |zog sich um, hat sich umgezogen| เปลี่ยนเสื้อผ้า เช่น Tum, gib mir 5 Minuten bitte! Ich muß mich für die Party umziehen. ตุ้มครับ ขอเวลาผมห้านาทีนะ ได้โปรด ผมต้องเปลี่ยนชุดสำหรับงานเลี้ยงก่อน
sorgen für jmdn.(vi) |sorgte, hat gesorgt| ให้เงินเลี้ยงดู เช่น Er sorgt für seine ganze Familie. เขาเลี้ยงดูครอบครัวของเขาทั้งหมด
Säugetier[ซอยเกอร์เทียร์] (n) |das, pl. Säugetiere| สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
Horde(n) |die, pl. Horden| กลุ่มสังคมเล็กๆ ประมาณ15-20 คน ฝูงชนหรือชนเผ่าเลี้ยงสัตว์ เช่น เผ่ามองโกล อนารยชน
Schafhirte(n) |die, pl. Schafhirten| เมษบาล หรือ ผู้เลี้ยงแกะ, คนเลี้ยงแกะ , See also: R. Hirte,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top