ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

renounc

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -renounc-, *renounc*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
renounce[VT] ละทิ้ง, See also: เลิก, สละ, Syn. abnegate, give up, relinquish
renounce[VT] ปฎิเสธ, See also: ไม่ยอมรับ, Syn. deny, reject
renounce[VT] ตัดขาด
renouncer[N] ผู้ประกาศยกเลิก
renouncement[N] การปฏิเสธ, See also: การยกเลิก, Syn. refusal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
renounce(รีเนาซฺ') vt. สละ,ละทิ้ง,ประ-กาศสละ,ประกาศเลิก,สละบุตร,สละกรรมสิทธิ์, See also: renouncement n. renouncer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
renounce(vt) ยกเลิก,บอกเลิก,ละทิ้ง,สละ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
renounceสละ, ยอมสละ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
renounce an inheritanceสละมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
renouncHe renounced smoking and drinking.
renouncHe renounced the ownership of the land.
renouncThe Japanese people have renounced war.
renouncThey renounced their son.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สละ[V] sacrifice, See also: renounce, Syn. เสียสละ, Example: ไทยต้องสละดินแดนไปครั้งแล้วครั้งเล่า เพื่อแลกกับความอยู่รอดของประเทศ
สละราชสมบัติ[V] abdicate, See also: renounce (the royal throne), Syn. สละราชบัลลังก์, Ant. ครองราชสมบัติ, Example: รัชกาลที่ 7 ทรงสละราชสมบัติและเสด็จไปประทับยังต่างประเทศ
สละราชสมบัติ[V] abdicate, See also: renounce (the royal throne), Syn. สละราชบัลลังก์, Ant. ครองราชสมบัติ, Example: รัชกาลที่ 7 ทรงสละราชสมบัติและเสด็จไปประทับยังต่างประเทศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปฏิเสธ[v.] (patisēt) EN: deny ; repudiate ; refute ; reject ; decline ; refuse ; renounce ; disclaim ;disown ; negate ; disavow   FR: nier ; réfuter ; décliner ; refuser ; désavouer ; rejeter ; démentir ; infirmer
สละ[v.] (sala) EN: discard ; abandon ; throw away ; give up ; abstain ; renounce ; abdicate   FR: renoncer à ; abandonner ; s'abstenir de ; consacrer ; donner ; sacrifier ; vouer
สละราชสมบัติ[v. exp.] (sala rātchāsombat) EN: abdicate ; renounce (the royal throne)   FR: abdiquer (la couronne)
สละสิทธิ์ = สละสิทธิ[v. exp.] (sala sit = sala sitthi) EN: renounce one's right ; give up one' s right ; waive a right ; relinquish a right   FR: renoncer à ses droits

CMU English Pronouncing Dictionary
RENOUNCE R IH0 N AW1 N S
RENOUNCED R IH0 N AW1 N S T
RENOUNCES R IH0 N AW1 N S IH0 Z
RENOUNCING R IH0 N AW1 N S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
renounce (v) rˈɪnˈauns (r i1 n au1 n s)
renounced (v) rˈɪnˈaunst (r i1 n au1 n s t)
renounces (v) rˈɪnˈaunsɪz (r i1 n au1 n s i z)
renouncing (v) rˈɪnˈaunsɪŋ (r i1 n au1 n s i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
捨身[しゃしん, shashin] (n) {Buddh} renouncing the flesh or the world; becoming a priest; risking one's life for others [Add to Longdo]
人間宣言[にんげんせんげん, ningensengen] (n) Declaration of Humanity (wherein Hirohito renounced the imperial claim to divinity; Jan. 1, 1946) [Add to Longdo]
退治(P);対治[たいじ, taiji] (n,vs) (1) extermination (e.g. of pests, demons, bandits); elimination; eradication; suppression; (2) {Buddh} making someone renounce worldly desires in order to concentrate on Buddha's teachings; (3) curing illness; (P) [Add to Longdo]
脱教[だっきょう, dakkyou] (n,vs) (obsc) renouncing one's faith [Add to Longdo]
天皇人間宣言[てんのうにんげんせんげん, tennouningensengen] (n) Imperial Declaration of Humanity (wherein Hirohito renounced the imperial claim to divinity; Jan. 1, 1946) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top