ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

perjury

P ER1 JH ER0 IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perjury-, *perjury*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perjury(n) การให้การเป็นพยานเท็จ, See also: การเบิกความเท็จ, การสาบานเท็จ, Syn. untruthfulness, misrepresentation, Ant. truthfulness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
perjury(เพอ'จะรี) n. การให้การเป็นพยานเท็จ,การเบิกความเท็จ,การสาบานเท็จ, See also: perjurious adj., Syn. lie

English-Thai: Nontri Dictionary
perjury(n) การเบิกความเท็จ,การทวนสาบาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
perjury๑. การเบิกความเท็จ๒. ความผิดฐานเบิกความเท็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Perjuryความผิดฐานให้การเท็จ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
...wanted in 14 counties of this state the condemned is found guilty of the crimes of murder armed robbery of citizens state banks and post offices the theft of sacred objects arson in a state prison perjury bigamy deserting his wife and children inciting prostitution kidnapping extortion receiving stolen goods selling stolen goods passing counterfeit money and contrary to the laws of this state the condemned is guilty of using.......เป็นที่ต้องการใน 14 เมืองของประเทศ... ...พบว่าผู้ต้องหามีความผิด ฐานฆาตกรรมและปล้นทรัพย์ ...ประชาชน ธนาคารรัฐ และที่ทำการไปรษณีย์ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Did you know that perjury is, like, this whole big thing? - I think you're overreacting.รู้ไหมให้การเท็จร้ายแรงแค่ไหน คุณวิตกเกินไป In Buddy's Eyes (2008)
Need I remind you that perjury is a felony and you're facing five years.ผมจำเป็นต้องเตือนคุณว่า ความผิดฐานให้การเท็จ จำคุก 5 ปี Hostile Takeover (2009)
Perjury is a felony,แจ้งความเท็จมันผิดนะ While You Weren't Sleeping (2011)
In fact, they'd have to invent a whole new class of perjury to describe what this is.จริงๆแล้ว,เขาได้สร้าง การเบิกความเท็จอย่างมีชั้น เพื่อที่จะอธิบายว่านี่คืออะไร Let's Kill Bridget (2012)
All the hard work you've been putting into Collins Prep won't mean a thing with a perjury conviction following you around.ทุกสิ่งที่นายตั้งใจทำ เพื่อให้ได้เข้าเรียนที่คอลลินส์ จะไม่มีความหมายอะไรเลย เพราะการให้การเท็จจะติดตามนายไปทุกที่ Justice (2012)
He says, "You know what the penalty for perjury is?"เขาบอกต่อ"รู้ไหมให้การเท็จมีโทษแค่ไหน" The But in the Joke (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การให้การเท็จ[kān hai kān thet] (n, exp) EN: perjury  FR: faux témoignage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PERJURY P ER1 JH ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perjury (n) pˈɜːʳʤəriː (p @@1 jh @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伪证[wěi zhèng, ㄨㄟˇ ㄓㄥˋ, / ] perjury, #50,473 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Meineid {m} | Meineide {pl} | einen Meineid leisten | einen Meineid leistendperjury | perjuries | to perjure | perjuring [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
偽証[ぎしょう, gishou] (n,vs,adj-no) false evidence; perjury; false testimony; (P) [Add to Longdo]
偽証罪[ぎしょうざい, gishouzai] (n) crime of perjury [Add to Longdo]
偽誓[ぎせい, gisei] (n,adj-no) perjury; false oath [Add to Longdo]
参考人招致[さんこうにんしょうち, sankouninshouchi] (n) requesting the testimony of an unsworn witness (who is not bound by perjury law) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perjury \Per"ju*ry\, n.; pl. {Perjuries}. [L. perjurium. See
   {Perjure}, v.]
   1. False swearing.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) At common law, a willfully false statement in a fact
    material to the issue, made by a witness under oath in a
    competent judicial proceeding. By statute the penalties of
    perjury are imposed on the making of willfully false
    affirmations.
    [1913 Webster]
 
   Note: If a man swear falsely in nonjudicial affidavits, it is
      made perjury by statute in some jurisdictions in the
      United States.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 perjury
   n 1: criminal offense of making false statements under oath
      [syn: {perjury}, {bearing false witness}, {lying under
      oath}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top