ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การเบิกความเท็จ

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การเบิกความเท็จ-, *การเบิกความเท็จ*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
false testimonyการเบิกความเท็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
False testimonyการเบิกความเท็จ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In fact, they'd have to invent a whole new class of perjury to describe what this is.จริงๆแล้ว,เขาได้สร้าง การเบิกความเท็จอย่างมีชั้น เพื่อที่จะอธิบายว่านี่คืออะไร Let's Kill Bridget (2012)
You'll be committing perjury.คุณจะทำการเบิกความเท็จ Break Point (2012)
And if this is something that can exonerate you...นั่นถือว่าเป็นการเบิกความเท็จ มากพอจนยอมเข้าคุก? The People Will Hear (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perjury[N] การให้การเป็นพยานเท็จ, See also: การเบิกความเท็จ, การสาบานเท็จ, Syn. untruthfulness, misrepresentation, Ant. truthfulness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
perjury(เพอ'จะรี) n. การให้การเป็นพยานเท็จ,การเบิกความเท็จ,การสาบานเท็จ, See also: perjurious adj., Syn. lie

English-Thai: Nontri Dictionary
perjury(n) การเบิกความเท็จ,การทวนสาบาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top