ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตอแหล

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตอแหล-, *ตอแหล*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
อีดอก, อีเหี้ย, อีสัตว์, อีควาย, อีตอแหล, ไอ้ระยำ, ไอ้เบื๊อก, ไอ้ตัวแสบ, เฮงซวย (colloq vulgar ) คำด่าเหล่านี้ผู้ใช้อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 393 ฐานดูุหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า ที่มา: http://www.komchadluek.net/news/scoop/287099

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตอแหล[V] lie, See also: fib, Syn. โกหก, พูดปด, พูดเท็จ, Ant. พูดจริง, Example: เท่าที่รู้จักกันมาเธอไม่ใช่คนที่ชอบโกหกตอแหลใคร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตอแหล(-แหฺล) ก. พูดเท็จ, พูดปั้นเรื่อง, (มักใช้เป็นคำด่า)
ตอแหลช่างพูดและแสดงกิริยาน่ารัก (ใช้เฉพาะเด็กที่สอนพูด).

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bullshit.ตอแหล Seeds (2008)
Bullshit!ตอแหล Blazing Saddles (1974)
- You liar!-นังตอแหลSuspiria (1977)
I think she's a fucking bitch.ผมว่าเธอตอแหล Punchline (1988)
$7,000, that ain't peanuts. I don't mean to be out of order-เจ็ดพันเหรียญ ไม่ได้ตอแหล ฉันไม่ได้จะมาออกคำสั่งนายนะ Goodfellas (1990)
- Why would I get into that? - Don't make a jerk out of me.ทำไมฉันต้องทำงั้นด้วย อย่าตอแหลใส่ฉัน Goodfellas (1990)
You lying son of a bitch. I hate you!ไอคนตอแหล ฉันเกลียดแก Goodfellas (1990)
I understand you! What bullshit!"ฉันเข้าใจนาย!" ตอแหลWild Reeds (1994)
- I heard he had you shitting in your pants.- ฉันได้ยินเขาได้คุณตอแหลในกางเกงของคุณ The Shawshank Redemption (1994)
You're shitting me?คุณตอแหลฉัน? The Shawshank Redemption (1994)
bullshit!ตอแหลThe Story of Us (1999)
Look, Mom, I really don't feel like having a Kodak moment here.แม่ เลิกพูดเหมือนในโฆษณาตอแหลนั่นซะทีเถอะค่ะ American Beauty (1999)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตอแหล[v.] (tølaē) EN: lie ; tell a lie ; fib ; exaggerate a lot ; talk nonsense   FR: mentir ; affabuler

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top