ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nobel

N OW0 B EH1 L   
68 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nobel-, *nobel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nobelium[N] ธาตุบิวเลียม (สัญลักษณ์ย่อคือ No)
nobelesse[N] ความสูงส่ง, Syn. gentry, nobility
Nobel, Alfred Bernhard[N] ชาวสวีเดนผู้ก่อตั้งรางวัลโนเบล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nobeln. รางวัลโนเบลจากกองทุนของAlfred B. Nobel สำหรับผู้มีผลงานดีเยี่ยม
nobel prizen. รางวัลโนเบลจากกองทุนของAlfred B. Nobel สำหรับผู้มีผลงานดีเยี่ยม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nobel Prize winnersผู้ชนะรางวัลโนเบล [TU Subject Heading]
Nobel prizesรางวัลโนเบล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- A Webley automatic... It's Nobel Prize juice.มันคือ น้ำผลไม้ รางวัล โนเบล เดินทางไปที่บ้าน Help! (1965)
That's gonna win somebody the Nobel Prize.So I took one of his notebooks from the lab. Yeah? The Thing (1982)
One Nobel Prize winner noted, his words:หนึ่งในผู้ชนะรางวัลโนเบล ตั้งข้อสังเกตคำพูดของเขา: Contact (1997)
Former winners include Nobel laureates, Field's medal winners... renowned astrophysicists and lowly M.I.T. professors.คนก่อนที่ทำได้ ยังได้รางวัลโนเบิล แชมป์คณิตศาสตร์โลก กลายเป็นนักดาราศาสตร์ชื่อดัง เป็นศาสตราจารย์กระจอกที่ M.I.T. Good Will Hunting (1997)
It's a really big deal. It's like the Nobel prize for math.รู้แล้วต้องทึ่ง รางวัลโนเบลสาขาคณิตศาสตร์ Good Will Hunting (1997)
Adrian, who was the first president to win the nobel peace prize?เอเดรียน ประธานาธิบดีคนแรก ที่ได้รับรางวัลโนเบลคือใคร Mr. Monk and the Game Show (2004)
He's brilliant. Nominated for a Nobel Prize.เขาอัจฉริยะ ถูกเสนอชื่อชิงรางวัลโนเบล Mr. Monk and the Other Detective (2005)
By a famous Irish poet who won the Nobel Prize.เป็นของกวีชาวไอริชผู้โด่งดัง ที่ได้รับรางวัลโนเบล Dasepo Naughty Girls (2006)
I might win the next Nobel Prize.ผมอาจจะชนะรางวัลโนเบล ปีหน้าก็ได้นะ 200 Pounds Beauty (2006)
This composing's gonna be great! Nobel prize level!เพลงนี้แต่งได้เจ๋งสุดยอดเลยเว้ย รับรางวัลโนเบลไปเลย Negative Happy Chainsaw Edge (2007)
That's why I thought he would win a Nobel price like Kawabata Yasunari [Kawabata won the Nobel price in 1968]นั่นแหละที่ฉันคิดว่าเขาจะได้รับรางวัลโนเบลเหมือน คาวาบาตะ (คาวาบาตะได้รับรางวับโนเบลในปี 1968) Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
You didn't hear about my Nobel Prize?ผมได้รางวัลโนเบล ไม่รู้เหรอ Shoot 'Em Up (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nobelAfter winning the Nobel prize, she remained as modest as ever.
nobelBut the Nobel Committee said that poverty was a threat to world peace, and Mother Teresa worked against poverty.
nobelDr. Yukawa, the Nobel prize winner, died in 1981.
nobelHe has an ambition to get a Nobel Prize.
nobelIn 1964, (Rev. Martin Luther) King won the Nobel Peace Prize.
nobelIn 1979 Mother Teresa won the Nobel Peace Prize.
nobelIt's my dream to win a Nobel Prize.
nobelMother Teresa was given the Nobel prize.
nobelThe chances are he will be able to win a Nobel prize.
nobelWe are all eager for him to win the Nobel prize.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รางวัลโนเบล[N] Nobel prize, Example: การให้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพแก่ อ่อง ซาน ซู จี เป็นการส่งข่าวสารถึงรัฐบาลทหารพม่าอย่างกระจ่างชัดโดยเนื้อหา คือ การคัดค้านระบบเผด็จการ, Count unit: รางวัล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัลเฟรด โนเบล[n. prop.] (Anfrēt Nōbēn) EN: Alfred Nobel   FR: Alfred Nobel
เจ้าของรางวัลโนเบล[n. exp.] (jaokhøng rāngwan Nōbēn) EN: Nobel laureate   FR: lauréat du prix Nobel [m]
โนเบเลียม[n.] (nōbēlīem) EN: nobelium   FR: nobélium [m]
ผู้ได้รับรางวัลโนเบล[n. exp.] (phū dāirap Rāngwan Nōbēn) EN: Nobel laureate   FR: lauréat du prix Nobel [m]
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลโนเบล[n. exp.] (rāicheū phū dāirap Rāngwan Nōbēn) FR: liste des lauréats du prix Nobel [f]
รางวัลโนเบล[n. prop.] (Rāngwan Nōbēn) EN: Nobel prize   FR: prix Nobel [m]
รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์[n. prop.] (Rāngwan Nōbēn Sākhā Fisik) FR: prix Nobel de physique [m]
รางวัลโนเบลสาขาเคมี[n. prop.] (Rāngwan Nōbēn Sākhā Khēmī) FR: prix Nobel de chimie [m]
รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ[n. prop.] (Rāngwan Nōbēn Sākhā Santiphāp) FR: prix Nobel de la paix [m]
รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์[n. prop.] (Rāngwan Nōbēn Sākhā Sētthasāt) FR: prix Nobel de sciences économiques [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
NOBEL N OW0 B EH1 L
NOBELIUM N OW0 B EH1 L IY0 AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Nobel (n) nˈoubˈɛl (n ou1 b e1 l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
诺贝尔[Nuò bèi ěr, ㄋㄨㄛˋ ㄅㄟˋ ㄦˇ, / ] Nobel (prize), #15,779 [Add to Longdo]
诺贝尔奖[Nuò bèi ěr jiǎng, ㄋㄨㄛˋ ㄅㄟˋ ㄦˇ ㄐㄧㄤˇ, / ] Nobel prize, #21,358 [Add to Longdo]
[nuò, ㄋㄨㄛˋ, / ] nobelium No102, radioactive actinoid element, #57,476 [Add to Longdo]
诺贝尔和平奖[Nuò bèi ěr hé píng jiǎng, ㄋㄨㄛˋ ㄅㄟˋ ㄦˇ ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄤˇ, / ] Nobel peace prize [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Friedensnobelpreis {m}Nobel Peace Prize [Add to Longdo]
Nobelpreis {m}Nobel Prize [Add to Longdo]
Nobelpreisträger {m}; Nobelpreisträgerin {f}Nobel Prize winner; Nobel laureate [Add to Longdo]
nobel; erhaben; großzügig; großmütig {adj} | nobler; erhabener; großzügiger; großmütiger; großherziger | am nobelsten; am erhabensten; am großzügigsten; am großmütigsten; am großherzigstennoble | nobler | noblest [Add to Longdo]
nobel; feudal; smart {adj}ritzy [Add to Longdo]
nobel; schick; ausgefallen {adj} | nobler; schicker; ausgefallener | am nobelsten; am schicksten; aus ausgefallenstenfancy | fancier | fanciest [Add to Longdo]
Nobelbekassine {f} [ornith.]Noble Snipe [Add to Longdo]
Nobelium {n} [chem.]nobelium [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ノーベリウム[, no-beriumu] (n) nobelium (No) [Add to Longdo]
ノーベル[, no-beru] (n) Nobel; (P) [Add to Longdo]
ノーベル化学賞[ノーベルかがくしょう, no-beru kagakushou] (n) Nobel Prize in Chemistry [Add to Longdo]
ノーベル経済学賞[ノーベルけいざいがくしょう, no-beru keizaigakushou] (n) Nobel Prize in Economics [Add to Longdo]
ノーベル賞[ノーベルしょう, no-beru shou] (n) Nobel prize; (P) [Add to Longdo]
ノーベル賞受賞者[ノーベルしょうじゅしょうしゃ, no-beru shoujushousha] (n) Nobel laureate; Nobel-Prize winner [Add to Longdo]
ノーベル生理学医学賞[ノーベルせいりがくいがくしょう, no-beru seirigakuigakushou] (n) Nobel Prize in Physiology or Medicine [Add to Longdo]
ノーベル物理学賞[ノーベルぶつりがくしょう, no-beru butsurigakushou] (n) Nobel Prize in Physics [Add to Longdo]
ノーベル文学賞[ノーベルぶんがくしょう, no-beru bungakushou] (n) Nobel Prize in Literature [Add to Longdo]
ノーベル平和賞[ノーベルへいわしょう, no-beru heiwashou] (n) Nobel peace prize [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ノーベル賞[ノーベルしょう, no-beru shou] Nobelpreis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Nobel
   n 1: Swedish chemist remembered for his invention of dynamite
      and for the bequest that created the Nobel prizes
      (1833-1896) [syn: {Nobel}, {Alfred Nobel}, {Alfred Bernhard
      Nobel}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 nobel /nobəl/
  noble

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top