ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nobel prize

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nobel prize-, *nobel prize*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nobel prizen. รางวัลโนเบลจากกองทุนของAlfred B. Nobel สำหรับผู้มีผลงานดีเยี่ยม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nobel Prize winnersผู้ชนะรางวัลโนเบล [TU Subject Heading]
Nobel prizesรางวัลโนเบล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- A Webley automatic... It's Nobel Prize juice.มันคือ น้ำผลไม้ รางวัล โนเบล เดินทางไปที่บ้าน Help! (1965)
One Nobel Prize winner noted, his words:หนึ่งในผู้ชนะรางวัลโนเบล ตั้งข้อสังเกตคำพูดของเขา: Contact (1997)
It's a really big deal. It's like the Nobel prize for math.รู้แล้วต้องทึ่ง รางวัลโนเบลสาขาคณิตศาสตร์ Good Will Hunting (1997)
This composing's gonna be great! Nobel prize level!เพลงนี้แต่งได้เจ๋งสุดยอดเลยเว้ย รับรางวัลโนเบลไปเลย Negative Happy Chainsaw Edge (2007)
Nominated for the Nobel Prize in the '20s.เค้าถูกเสนอชื่อชื่อให้รับรางวัล Return to House on Haunted Hill (2007)
Brownian motion, the photoelectric effect, for which he was awarded the Nobel Prize in 1 921 .การเคลื่อนที่แบบบราวน์ ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ที่ทำให้เขาได้รับรางวัล โนเบล ไพรซ์ ในปี 1921 Like Stars on Earth (2007)
A nobel prize laureate.ผู้สมควรได้รับรางวัลโนเบล Finding Freebo (2008)
I'm all but certain there's a Nobel Prize in my future.ผมออกจะแน่ใจ ว่าต้องได้รางวัลโนเบล The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
Did you just have the Nobel Prize in waitressing stolen from you?คุณโดยแย่งรางวัลโนเบล สาขาสาวเสิร์ฟรึไง The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
in someone else's Nobel prize acceptance speech.เอาไว้ให้คนอื่นที่ได้รางวัลโนเบลใช้ The Prestidigitation Approximation (2011)
But surely a future Nobel prize winner can figure it out.แต่แน่ล่ะว่าเจ้าคนที่จะชนะรางวัลโนเบลต้องมีปัญญานึกออก The Prestidigitation Approximation (2011)
No, I'm just allergic to people who get Nobel Prizes for no good reason.โอ นั่นไงล่ะ มันมักจะ มาเป็นลิงสำหรับเธอ The Rhinitis Revelation (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nobel prizeAfter winning the Nobel prize, she remained as modest as ever.
nobel prizeDr. Yukawa, the Nobel prize winner, died in 1981.
nobel prizeHe has an ambition to get a Nobel Prize.
nobel prizeIt's my dream to win a Nobel Prize.
nobel prizeMother Teresa was given the Nobel prize.
nobel prizeThe chances are he will be able to win a Nobel prize.
nobel prizeWe are all eager for him to win the Nobel prize.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รางวัลโนเบล[N] Nobel prize, Example: การให้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพแก่ อ่อง ซาน ซู จี เป็นการส่งข่าวสารถึงรัฐบาลทหารพม่าอย่างกระจ่างชัดโดยเนื้อหา คือ การคัดค้านระบบเผด็จการ, Count unit: รางวัล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รางวัลโนเบล[n. prop.] (Rāngwan Nōbēn) EN: Nobel prize   FR: prix Nobel [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
诺贝尔奖[Nuò bèi ěr jiǎng, ㄋㄨㄛˋ ㄅㄟˋ ㄦˇ ㄐㄧㄤˇ, / ] Nobel prize, #21,358 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nobelpreisträger {m}; Nobelpreisträgerin {f}Nobel Prize winner; Nobel laureate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ノーベル化学賞[ノーベルかがくしょう, no-beru kagakushou] (n) Nobel Prize in Chemistry [Add to Longdo]
ノーベル経済学賞[ノーベルけいざいがくしょう, no-beru keizaigakushou] (n) Nobel Prize in Economics [Add to Longdo]
ノーベル賞[ノーベルしょう, no-beru shou] (n) Nobel prize; (P) [Add to Longdo]
ノーベル生理学医学賞[ノーベルせいりがくいがくしょう, no-beru seirigakuigakushou] (n) Nobel Prize in Physiology or Medicine [Add to Longdo]
ノーベル物理学賞[ノーベルぶつりがくしょう, no-beru butsurigakushou] (n) Nobel Prize in Physics [Add to Longdo]
ノーベル文学賞[ノーベルぶんがくしょう, no-beru bungakushou] (n) Nobel Prize in Literature [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nobel prize \No*bel" prize\n.; pl. {No*bel" prizes}.
   Prizes for the encouragement of men and women who work for
   the interests of humanity, established by the will of Alfred
   B. Nobel (1833-1896), the Swedish inventor of dynamite, who
   left his entire estate for this purpose. They are awarded
   yearly for what is regarded as the most important work during
   the year in physics, chemistry, medicine or physiology,
   idealistic literature, and service in the interest of peace.
   The prizes, averaging $40,000 each, were first awarded in
   1901. The monetary value of the awards have increased each
   year, to near one million U. S. dollars by the end of the
   20th century.
 
   Note: The awards are administered by the [a
      HREF="http:]/www.nobel.se/index.html">Nobel Foundation,
      which maintains a Web Page where the lists of prize
      winners and other information about the Nobel Prize may
      be found.
      [Webster 1913 Suppl. +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Nobel prize
   n 1: an annual award for outstanding contributions to chemistry
      or physics or physiology and medicine or literature or
      economics or peace

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top