ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mousey

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mousey-, *mousey*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mousey[ADJ] (สี) ทึมๆ, See also: ไม่สดใส, Syn. drab, colorless
mousey[ADJ] ซึ่งมีลักษณะเหมือนหนู, See also: เหมือนหนู
mousey[ADJ] ขี้อาย, See also: เงียบๆ, ขี้กลัว, ขี้ตื่นเต้น, Syn. fearful, shy, bashful, timorous, timid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mousey(เมา'ซี) adj. คล้ายหนู,สีมอ ๆ ,ทึม,เงียบ,เต็มไปด้วยหนู., See also: mousily adv. mousiness n.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mousey
   adj 1: infested with mice [syn: {mousy}, {mousey}]
   2: of something having a drab pale brown color resembling a
     mouse; "a mousy brownish-grey color"; "mousy hair"; "mouse-
     colored hair" [syn: {mousy}, {mousey}, {mouse-colored},
     {mouselike}]
   3: quiet and timid and ineffectual [syn: {mousy}, {mousey}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top