ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

moodly

M UW1 D   
259 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -moodly-, *moodly*, mood
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา moodly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *moodly*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mood[N] อารมณ์, See also: ใจคอ, Syn. temper, humor, disposition
mood[N] มาลา (ทางไวยากรณ์), See also: กลุ่มคำกริยาแสดงทัศนคติ, Syn. aspect, inflection, mode
moody[ADJ] หงุดหงิด, See also: ซึ่งมีอารมณ์แปรปรวนง่าย, Syn. irritable, fretful, unhappy, Ant. even-tempered, reliable
moodily[ADV] อย่างมีอารมณ์ขุ่นมัว
moodiness[N] ความหงุดหงิด, Syn. annoyance, nervousness
mood music[N] เพลงฟังสบายๆ, See also: เพลงป๊อบ, เพลงโรแมนติก
in a bad mood[IDM] เศร้าซึม, See also: ซึมเศร้า
in no mood to do[IDM] ไม่อยากทำอะไร, See also: ไม่มีอารมณ์จะทำอะไร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mood(มูด) n. อารมณ์ขุ่นหมอง,อารมณ์,ใจคอ
moody(มูด'ดี) adj. มีอารมณ์ขุ่นหมอง,ซึ่งมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่าย., See also: moodily adv. moodiness n., Syn. unstable

English-Thai: Nontri Dictionary
mood(n) อารมณ์,ความรู้สึก,ใจคอ,มาลา
moody(adj) อารมณ์ไม่ดี,หงุดหงิด,อารมณ์เสีย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
syndrome, organic moodกลุ่มอาการอารมณ์เหตุพยาธิสภาพทางกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
organic mood syndromeกลุ่มอาการอารมณ์เหตุพยาธิสภาพทางกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
moodพื้นอารมณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mood theoryทฤษฎีอารมณ์ (ที่เกี่ยวกับภาวะการตัดสินใจและมติมหาชน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mood, euphoricอารมณ์ครึ้มใจ, อารมณ์เคลิ้มสุข [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
euphoric moodอารมณ์ครึ้มใจ, อารมณ์เคลิ้มสุข [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mood disordersความผิดปกติทางอารมณ์ [TU Subject Heading]
Depressed Moodอาการซึมเศร้า [การแพทย์]
Dysphoric Moodอารมณ์ซึมเศร้า [การแพทย์]
Dysphoric Moodอารมณ์ผิดปกติ [การแพทย์]
Moodอารมณ์, สภาพอารมณ์, อารมณ์ค้าง [การแพทย์]
Mood Stabilizersยาที่ทำให้อารมณ์คงที่ [การแพทย์]
Mood Stabilizing Drugsยาควบคุมอารมณ์ [การแพทย์]
Mood Swingการแกว่งของอารมณ์ [การแพทย์]
Mood, Inappropriateอารมณ์ไม่เหมาะสม [การแพทย์]
Mood, Lability ofอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย, อารมณ์ปรวนแปร [การแพทย์]
Mood-Brighteningอารมณ์แจ่มใส [การแพทย์]
Mood-Elevating Effectฤทธิ์ทำให้อารมณ์แจ่มใสขึ้น [การแพทย์]
Mood-Stabilizing Agentsยาที่ทำให้อารมณ์คงที่ [การแพทย์]
Mood-Stabilizing Drugsยาทำให้อารมณ์คงที่ [การแพทย์]
Moodinessอารมณ์หงุดหงิด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Moody.- Moody. The Party (2012)
You mustn't worry about old Maxim and his moods.คุณเลยไม่ต้องกังวลกับเเม็กซิมคนเก่าเจ้าอารมณ์ Rebecca (1940)
The mood in the place was ugly.อารมณ์ในบาร์นั่นแย่มาก Airplane! (1980)
- Yes, Garry, they dig it up, they cart it back, it gets thawed out, wakes up, probably not in the best of moods.Now how's this motherfucker wake up after thousands of years in the ice? And how could it look like a dog? The Thing (1982)
I'm in the mood to help you dude You ain't never had a friend like meข้ากำลังอยากช่วยท่าน เพื่อนยาก ท่านไม่เคยมีเพื่อนอย่างข้าแน่ Aladdin (1992)
You can't get up in the morning, you're tired all day, you're moody, and your room's like a pigsty,ลูกตื่นสาย เหนื่อยทั้งวัน แล้วก็หงุดหงิดตลอดเวลา ห้องก็รกอย่างกับคอกหมู The Cement Garden (1993)
No, in that mood now you won't.ถ้าอารมณ์เสียแบบนั้นก็ไม่ต้องเลย The Cement Garden (1993)
Jack was in a horrible mood as usual.แจ็คอารมณ์เสียบ่อยเหมือนเดิม The Cement Garden (1993)
I'm not in the mood.ฉันอารมไม่ดีนะ The Nightmare Before Christmas (1993)
nausea, mood swings, appetite fluctuation, irritability, morning--คลื่นไส้ อารมณ์แปรปรวน อยากอาหาร หงุดหงิด Junior (1994)
The morning sickness, the mood swings.คลื่นไส้ตอนเช้า อารมณ์แปรปรวน Junior (1994)
I hope you'll excuse my mood.ฉันหวังว่านายคงไม่ถือสาอารมณ์ฉันนะ Léon: The Professional (1994)
Well, we're not in the mood.แต่ฉันไม่เล่นด้วย In the Mouth of Madness (1994)
Every time I try to maintain a consistent mood between us... you withdraw.พอฉันจะสร้างอารมณ์ดี ๆ ระหว่างเรา คุณก็พังมัน Heat (1995)
She's moody today.วันนี้ท่าทางอารมณ์ไม่ดีแฮะ Ghost in the Shell (1995)
- And if I want lovin´-- if I´m in the mood-- l get that too.ถ้าอยากทำรักฉันก็ทำ Nothing to Lose (1997)
Nick, you´re really putting a damper on the mood here.คุณดับไฟสวาทเรานะเนี่ย Nothing to Lose (1997)
- All ahead full, Mr. Moody. - Very good, sir.เดินหน้าเต็มตัว คุณมู้ดดี้ Titanic (1997)
Can't you just tell here that you are not in the mood?แล้วเธอบอกเขาไม่ได้หรอว่า เธอไม่มีอารมณ์ The One with the Jellyfish (1997)
I'm not in the mood. I got homework.ฉันยังไม่มีอารมณ์น่า / มีการบ้านต้องทำ American History X (1998)
But, you know, now I'm in the mood for starting againแต่ตอนนี้ ชักอยากเริ่มเล่นใหม่ The Legend of 1900 (1998)
I'll bring you back tomorrow when he's in a better mood.พรุ่งนี้จะพามาอีก ให้เขาอารมณ์ดีก่อน ไปสิ The Man in the Iron Mask (1998)
In the mood.ไม่มีอารมณ์ Dark Harbor (1998)
-I was setting the right mood.-อะไรกัน ก็อยากให้มีอารมณ์ร่วมเท่านั้น Dark Harbor (1998)
Especially if I kept walking and then you and Valentino could call all your friends and maybe even " mummy" if she' ll take the call, and you let them know that bastard with his endless mood swings and depressions is gone once and for all;โดยเฉพาะขณะที่ผมเดินออก ทิ้งคุณไว้กับพ่อหนุ่มนักรัก จะได้โทรหาเพื่อนๆของคุณ ไม่ก็อาจจะ "แม่" ของคุณ ถ้าพวกหล่อนรับสาย คุณจะเล่าถึงไอ้คนเลวคนนี้ Dark Harbor (1998)
She was too moody.แต่ขี้โมโหไปหน่อย Never Been Kissed (1999)
I was in the mood for unscheduled affection...ผมมีอารมณ์ โดยไม่ต้องมีตารางเวลานัดหมาย... The Story of Us (1999)
... andwhatmoodyou 'rein by which eyebrow is higher.... และคุณรู้สึกยังไง เวลาตาคุณเบิกโพลง The Story of Us (1999)
Still in a bad mood?ยังอารมภ์เสียอยู่อีกหรือ Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
It's a mood you can't describe. You can't define it.เป็นอารมณ์ที่สุดพรรณนา Woman on Top (2000)
- I'm not in the mood for love. - Of course you're not.ฉันไม่อยู่ในอารมณ์รักนี่ Woman on Top (2000)
I'm not in the mood to look on the bright side now.นี่เป็นโอกาสแล้ว Rock Star (2001)
He's in a foul mood 'cause they woke him upเขาอารมณ์เสีย เพราะถูกปลุกขึ้นมา Spirited Away (2001)
I stopped by your house earlier and Nell said you weren't in the best mood, so...ฉันแวะไปบ้านเธอก่อนหน้านี้ แต่น้าเธอบอกว่าเธออารมณ์ไม่ดีเท่าไหร่ ฉันก็เลย.. X-Ray (2001)
How about Manny the Moody Mammoth?คิดยังไงกับ แมนนี่เดอะมู๊ดดี้แมมมอท? Ice Age (2002)
-You're not in a good mood. -You don't miss a thing.- เธออารมณ์ไม่ดี / ลืมอะไรไปรึป่าว A Walk to Remember (2002)
- First we gotta create a mood.- ก่อนอื่นต้องสร้างบรรยากาศ Bringing Down the House (2003)
as the Moody-Stuarts serve tea to protestorsในขณะที่สามีภรรยามูดี-สจวตเลี้ยงชาแก่ผู้ประท้วง The Corporation (2003)
I don't know she's been all moody and stuff lately.ฉันไม่รู้จักอารมณ์ และพรรคพวกเธอดีเท่าไหร่น่ะ. Shrek 2 (2004)
Dex said you might be in a mood.เด็กซ์บอกว่าคุณอาจจะไม่สบอารมณ์นัก Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
- I'm not in the mood- ไปเถอะน่า - ฉันไม่มีอารมณ์ Spygirl (2004)
I'm not in a good mood either, so stop irritating me!ฉันกำลังอารมณ์ไม่ดีนะ / หยุดกวนประสาทฉันสักที! 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
I'm not in the moodฉันอารมณ์ไม่ดีอยู่นะ 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
I'm not in a good mood. Ma'amนี่ อย่ามายุ่งนะฉันยิ่งอารมณ์ไม่ดีอยู่ 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
So you're not in the mood for exercise?คุณยังไม่พร้อมจะไปฝึกใช่ไหมครับ Spin Kick (2004)
I'm not in the moodฉันอารมณ์ไม่ดีน่ะ The Guy Was Cool (2004)
He's so moody.ดูซึมจังเลย Everybody Has a Little Secret (2004)
school officials are in no mood to celebrate their victory...ทางโรงเรียนไม่อาจที่จะฉลองชัยชนะ Swing Girls (2004)
Do you think I'm in the mood to cook now?คุณคิดว่าฉันมีอารมณ์ทำอาหารตอนนี้หรอ? Sorry, I Love You (2004)
Will you please relax? I'm in no mood.คุณใจเย็นๆหน่อยได้ไหม ฉันอารมณ์ไม่ค่อยดี Mr. Monk and the Panic Room (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
moodEveryone is entitled to be moody once in a while.
moodYou look in a right mood, don't go looking for fights, please.
moodWhen you travel abroad, you feel very expansive, and it's easy to overspend in a mood like that.
moodHis moods often change.
moodMy wife is subject to moods.
moodThe child got on an airplane in good mood.
moodShe sometimes goes into a mood of depression.
moodI am in no mood for joking.
moodJudging from his expression, he is in a bad mood.
moodHe is in a bad mood.
moodHis answer depends on his mood.
moodShe is in a mood.
moodShe blandished him out of his black mood.
moodShe was in a bad mood; she must have been put out by something that had happened before I arrived.
moodHe is in an angry mood.
moodThis music suits my present mood.
moodHe's so moody I have trouble keeping up with him.
moodThe festive mood was slightly spoiled by terrorist bombs.
moodIn comparison to which she's been in a really good mood recently.
moodDad's in an impatient mood today.
moodShe is in a bad mood.
moodMusic started playing in the restaurant so there was a real romantic mood.
moodAs the popping sound of the firework stopped it suddenly became quiet around me. The smell of gunpowder somehow put me in a sentimental mood.
moodI'm always moody.
moodShe was not in the mood for serious books.
moodJohn had been moody since this morning.
moodHe was in a bad mood, which was rare for him.
moodIs the boss in a good mood today?
moodFather was in a bad mood since he couldn't play golf because of bad weather.
moodHelen Moody was noted as a tennis player for not showing any expression on the court.
moodMother was in a bad mood since she could not play golf because of bad weather.
moodEverybody is in a good mood looking forward to the five-day holiday that starts tomorrow.
moodI'm not in the mood.
moodI was completely bewildered by his sudden change of mood.
moodShe was in the mood for a walk.
moodHer mood graduated to irritation.
moodHe is rarely in a good mood.
moodJudging from his expression, he is bad mood.
moodHe was in a mood of depression.
moodShe may well refuse to speak to you because she's in a very bad mood.
moodFrom the look on his face, he is in a bad mood now.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อารมณ์[N] temper, See also: feeling, mood, Syn. จิตใจ, ความรู้สึก, Example: ฉันไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะทำงาน, Thai definition: สภาพของจิตใจ
เจ้าอารมณ์[ADJ] moody, See also: ill-tempered, morose, sulky, sullen, irascible, Example: เด็กที่มีภาวะตึงเครียดทางอารมณ์จะเป็นเด็กที่หงุดหงิดง่ายและเป็นเด็กเจ้าอารมณ์, Thai definition: ที่โกรธง่าย, ที่เอาใจยาก
ขุ่นใจ[V] be moody, See also: be sullen, be gloomy, Syn. ขุ่นเคือง, หมองใจ, Ant. อารมณ์ดี, Example: เขาขุ่นใจกับงานที่ไม่เป็นระเบียบของลูกน้องของเขา, Thai definition: อารมณ์ไม่ดี
ขุ่นข้องหมองใจ[V] be moody, See also: be sullen, be gloomy, Syn. ขัดเคือง, เคืองขัด, Example: เขาไม่อยากขุ่นข้องหมองใจกับเพื่อนร่วมงานคนใดเลย, Thai definition: โกรธเคืองหรือผิดใจกัน
ความหงุดหงิด[N] moodiness, See also: irritation, sullenness, Ant. ความปลอดโปร่ง, ความสบายใจ, Example: ความเติบใหญ่ของกองทัพแดงสร้างความหงุดหงิดแก่เจียงไคเช็กเป็นที่สุด, Thai definition: การมีอารมณ์ฉุนเฉียว โกรธง่าย
งอ[V] be sulky, See also: be moody, be sullen, be surly, Syn. หน้างอ, หน้าบึ้ง, หน้านิ่วคิ้วขมวด, Ant. ยิ้มแย้มแจ่มใส, Example: พูดแค่นี้ ทำไมต้องทำหน้างอด้วยล่ะ, Thai definition: ลักษณะที่ทำหน้าแสดงอาการไม่พอใจคิ้วขมวด
พื้นเสีย[V] be moody, See also: lose temper, be morose, be angry, Syn. อารมณ์เสีย, อารมณ์บูด, โกรธ, Ant. อารมณ์ดี, Example: เขาพื้นเสียตลอดวันเพราะเมื่อเช้าโดนเจ้านายบ่นเรื่องงาน
ลมเสีย[V] be moody, See also: be in a bad humor, be in a bad temper, Syn. อารมณ์เสีย, หงุดหงิด, Ant. อารมณ์ดี, ลมดี, Example: ครูมักลมเสียถ้านักเรียนส่งเสียงเจี๊ยวจ๊าว, Thai definition: ใจคอหงุดหงิดไม่เป็นปกติ
หงุดหงิด[V] be moody, See also: be in a bad humor, be in a bad tempered, be in a bad mood, be irritable, get angry easily, Syn. อารมณ์เสีย, Ant. อารมณ์ดี, ลมดี, Example: บุคลิกการพูดการจาตรงไปตรงมาของเขามักจะทำให้เจ้านายหงุดหงิดเสมอ, Thai definition: มีอารมณ์ฉุนเฉียว
ตึง[V] be in an angry mood, See also: refrain from speaking, look strained/sullen, Ant. คล่อง, สะพัด, Example: อยู่ๆ เขาก็มาตึงใส่ฉัน ฉันไม่เข้าใจเลย, Thai definition: มีอาการออกจะโกรธๆ
ซิ[END] particle, See also: a particle used an intensive to modify a verb in the imperative mood, Syn. สิ, Example: ถ้าคิดว่างานคืนนี้จะสนุกก็ไปซิ, Thai definition: เป็นคำประกอบท้ายคำอื่นเพื่อเสริมข้อความให้เด่น ให้ชัด โดยมากใช้กับกริยาเป็นเชิงบังคับหรือเชิงชวนเป็นต้น
กระฟัดกระเฟียด[V] move angrily, See also: get angry, be moody, be furious, Syn. กระแทกกระทั้น, Example: เขากระฟัดกระเฟียดออกจากห้องไปด้วยความโกรธ, Thai definition: อาการที่โกรธหรือแสร้งทำโกรธ
กามารมณ์[N] lustful mood, See also: mood for sexual pleasures, sexual desire, libido, Example: ชายผู้หลงผิดมัวแต่หมกมุ่นอยู่ในกามารมณ์
เคืองใจ[V] be irritated, See also: be in a bad mood, be moody, be bad - tempered, be sullen, Syn. เคือง, ขัดเคือง, ขัดเคืองใจ, Example: เรื่องนี้ทำให้ฉันเคืองใจเขาอยู่นาน, Thai definition: ไม่พอใจผู้อื่น
จิตใจ[N] mind, See also: mind, heart, thoughts, spirit: mood, Syn. ใจ, อารมณ์ทางใจ, Ant. ร่างกาย, Example: จิตใจของหญิงสาวคนนี้ช่างงดงามจริงๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์[n.] (ārom) EN: mood ; temper ; feeling ; spirits ; disposition ; state of mind ; emotion , temperament   FR: humeur [f] ; état d'esprit [m] ; tempérament [m] ; dispositions [fpl] ; émotion [f] ; sentiment [m]
อารมณ์ดี[n. exp.] (ārom dī) EN: good mood   FR: bonne humeur [f]
อารมณ์ดี[v.] (ārom dī) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind   FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)
อารมณ์ขุ่นมัว[adj.] (ārom khunmūa) EN: in a gloomy mood ; with a heavy heart   FR: maussade
อารมณ์ไม่ดี[v.] (ārom mai dī) EN: be in a bad mood ; be in a bad temper ; feel blue ; lose temper ; be upset ; be cranky ; be grouchy   FR: être de mauvaise humeur [f] ; être de mauvais poil (fam.)
อารมณ์เสีย[n. exp.] (ārom sīa) EN: bad mood   FR: mauvaise humeur [f]
อารมณ์เสีย[v.] (ārom sīa) EN: have a bad temper ; be in a bad mood ; be upset ; be cranky ; loose one's temper   FR: être d'humeur massacrante
กามารมณ์[n.] (kāmārom) EN: lustful mood ; mood for sexual pleasures ; sexual desire ; libido   FR: instinct sexuel [m]
ความหงุดหงิด[n.] (khwām ngut-ngit) EN: moodiness ; frustration   
ไม่มีอารมณ์[X] (mai mī ārom) EN: not in the mood (to/for)   
ไม่มีอารมณ์ขัน[v. exp.] (mai mi aromkhan) EN: have no sense of humour ; be in no mood for jokes   FR: ne pas avoir le sens de l'humour
มาลา[n.] (mālā) EN: mood (gr)   FR: mode de l'indicatif [m]
มีอารมณ์[v. exp.] (mī ārom) EN: get in the mood (for) ; be in the mood (for)   
หงุดหงิด[v.] (ngut-ngit) EN: be moody ; be in a bad humor ; be in a bad tempered ; be in a bad mood ; be irritable ; get angry easily   FR: être de mauvaise humeur ; être irritable

CMU English Pronouncing Dictionary
MOOD    M UW1 D
MOODS    M UW1 D Z
MOODY    M UW1 D IY0
MOODIE    M UW1 D IY0
MAHMOOD    M AE1 M UW0 D
MAHMOOD    M AA0 M UW1 D
MOODY'S    M UW1 D IY0 Z
LINDAMOOD    L IH1 N D AH0 M UW2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mood    (n) mˈuːd (m uu1 d)
moods    (n) mˈuːdz (m uu1 d z)
moody    (j) mˈuːdiː (m uu1 d ii)
moodier    (j) mˈuːdɪəʴr (m uu1 d i@ r)
moodily    (a) mˈuːdɪliː (m uu1 d i l ii)
moodiest    (j) mˈuːdɪɪst (m uu1 d i i s t)
moodiness    (n) mˈuːdɪnəs (m uu1 d i n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[la, ㄌㄚ˙, ] (an auxiliary word performing the grammatical functions of mood); fusion of le + a; follows after 比如 listed examples, #219 [Add to Longdo]
心情[xīn qíng, ㄒㄧㄣ ㄑㄧㄥˊ, ] mood; frame of mind, #930 [Add to Longdo]
高兴[gāo xìng, ㄍㄠ ㄒㄧㄥˋ, / ] happy; glad; willing (to do sth); in a cheerful mood, #1,606 [Add to Longdo]
气氛[qì fēn, ㄑㄧˋ ㄈㄣ, / ] atmosphere; mood, #2,974 [Add to Longdo]
心思[xīn si, ㄒㄧㄣ ㄙ˙, ] thought; idea; to think hard about sth; inclination; mood, #5,774 [Add to Longdo]
语气[yǔ qì, ㄩˇ ㄑㄧˋ, / ] tone; manner of speaking; mood, #6,470 [Add to Longdo]
不爽[bù shuǎng, ㄅㄨˋ ㄕㄨㄤˇ, ] not well; out of sorts; in a bad mood; without discrepancy; accurate, #7,073 [Add to Longdo]
情怀[qíng huái, ㄑㄧㄥˊ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / ] feelings; mood, #11,251 [Add to Longdo]
心境[xīn jìng, ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄥˋ, ] mood; mental state; frame of mind, #11,461 [Add to Longdo]
风气[fēng qì, ㄈㄥ ㄑㄧˋ, / ] general mood; atmosphere; common practice, #11,742 [Add to Longdo]
意境[yì jìng, ㄧˋ ㄐㄧㄥˋ, ] artistic mood or conception; creative concept, #11,827 [Add to Longdo]
思绪[sī xù, ㄙ ㄒㄩˋ, / ] train of thought; emotional state; mood; feeling, #13,170 [Add to Longdo]
情调[qíng diào, ㄑㄧㄥˊ ㄉㄧㄠˋ, / 調] sentiment; tone and mood; taste, #13,599 [Add to Longdo]
心肠[xīn cháng, ㄒㄧㄣ ㄔㄤˊ, / ] heart; intention; state of mind; mood, #24,404 [Add to Longdo]
消沉[xiāo chén, ㄒㄧㄠ ㄔㄣˊ, ] depressed; bad mood; low spirit, #28,179 [Add to Longdo]
奋发[fèn fā, ㄈㄣˋ ㄈㄚ, / ] to rouse to vigorous action; energetic mood, #28,391 [Add to Longdo]
心绪[xīn xù, ㄒㄧㄣ ㄒㄩˋ, / ] state of mind; mood, #29,975 [Add to Longdo]
多愁善感[duō chóu shàn gǎn, ㄉㄨㄛ ㄔㄡˊ ㄕㄢˋ ㄍㄢˇ, ] melancholy and moody (成语 saw); depressed personality, #30,450 [Add to Longdo]
闷闷不乐[mèn mèn bù lè, ㄇㄣˋ ㄇㄣˋ ㄅㄨˋ ㄌㄜˋ, / ] depressed; sulky; moody; unhappy, #38,020 [Add to Longdo]
沈重[chén zhòng, ㄔㄣˊ ㄓㄨㄥˋ, ] [of mood] heavy; serious; somber, #96,591 [Add to Longdo]
逸致[yì zhì, ㄧˋ ㄓˋ, / ] carefree; in the mood for enjoyment, #114,179 [Add to Longdo]
玩兴[wán xìng, ㄨㄢˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] interest in dallying; in the mood for playing, #119,466 [Add to Longdo]
喜冲冲[xǐ chōng chōng, ㄒㄧˇ ㄔㄨㄥ ㄔㄨㄥ, / ] to beam with joy; in a happy mood, #374,822 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anwandlung {f}mood [Add to Longdo]
Grundton {m}; Grundstimmung {f}basic tone; prevailing mood [Add to Longdo]
Launenhaftigkeit {f}moodiness [Add to Longdo]
Partylaune {f}party spirit; party mood [Add to Longdo]
Stimmung {f}; Laune {f} | Stimmungen {pl}; Launen {pl}mood | moods [Add to Longdo]
Stimmungsmensch {m}moody creature [Add to Longdo]
Stimmungsmusik {f}mood music [Add to Longdo]
Stimmungsschwankungen {f}erratic mood swings [Add to Longdo]
Stimmungsumschwung {m}change of mood; change of atmosphere; change in trend [Add to Longdo]
Trübsinn {m}mood of dejection [Add to Longdo]
launig {adj} | launig sein; launig gestimmt seinwitty | to be witty; to be in a witty mood [Add to Longdo]
launisch {adj} | launischer | am launischstenmoody | moodier | moodiest [Add to Longdo]
launisch {adv}moodily [Add to Longdo]
in mieser Laune seinto be in a foul mood [Add to Longdo]
verstimmen; schlecht gelaunt machen; in schlechte Laune versetzento put in a bad mood; to annoy [Add to Longdo]
Das Wetter war schlecht und die Stimmung entsprechend,The weather was bad and the mood was the same. [Add to Longdo]
Es ist mir nicht zum Lachen.I'm in no laughing mood. [Add to Longdo]
Ich habe keinen Bock (keine Lust) auf ...I don't feel like doing ...; I'm not in the mood to do ... [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
AKY[エーケイワイ, e-keiwai] (n) (sl) (from あえて空気読まない) (See 空気を読む) not noticing mood implicit to situations, conversations, etc. [Add to Longdo]
お冠;御冠[おかんむり, okanmuri] (n) (uk) bad temper; bad mood [Add to Longdo]
お天気;御天気[おてんき, otenki] (n) (1) (pol) (See 天気) weather; (2) temper; mood [Add to Longdo]
お天気屋;御天気屋[おてんきや, otenkiya] (n) (See 天気屋) moody person; temperamental person; fickle person [Add to Longdo]
ご機嫌;御機嫌[ごきげん, gokigen] (n) (1) (hon) (pol) (See 機嫌・1) humour; humor; temper; mood; spirits; (2) (hon) (pol) safety; health; well-being; one's situation; (adj-na) (3) in a good mood; in high spirits; happy; cheery; merry; chipper [Add to Longdo]
ぷりぷりして[, puripurishite] (adv) in an angry mood; in anger; angrily; in a huff [Add to Longdo]
ぷんぷんして[, punpunshite] (adv) in an angry mood; in anger; angrily; in a huff [Add to Longdo]
ケイワイ[, keiwai] (exp) (from KY, the first letters of the romaji) (See 空気読めない) to be unable to read the situation; to be unable to pick up on the mood of a conversation (e.g. A and B are complaining about C, and D joins the conversation praising C) [Add to Longdo]
ノリの良い[ノリのいい, nori noii] (adj-i) (uk) (See ノリが良い) easy to get into (e.g. of music, etc.); easily getting into (a certain mood, etc.) [Add to Longdo]
ピンクムード[, pinkumu-do] (n) pink mood [Add to Longdo]
ムーディー[, mu-dei-] (adj-f) moody; (P) [Add to Longdo]
ムード[, mu-do] (n) mood; (P) [Add to Longdo]
ムードコンディショニング[, mu-dokondeishoningu] (n) mood conditioning [Add to Longdo]
ムードミュージック[, mu-domyu-jikku] (n) mood music [Add to Longdo]
ムード音楽[ムードおんがく, mu-do ongaku] (n) mood music [Add to Longdo]
ルンルン気分;るんるん気分[ルンルンきぶん(ルンルン気分);るんるんきぶん(るんるん気分), runrun kibun ( runrun kibun ); runrunkibun ( runrun kibun )] (n) euphoric mood; exuberant mood [Add to Longdo]
異国情緒[いこくじょうちょ;いこくじょうしょ(ik), ikokujoucho ; ikokujousho (ik)] (n,adj-no) exotic mood; exotic atmosphere; exoticism [Add to Longdo]
一顰一笑[いっぴんいっしょう, ippin'isshou] (n) (a) mood; (a) smile or a frown [Add to Longdo]
乙に澄ます[おつにすます, otsunisumasu] (exp,v5s) to affect a serene mood; affect a serious demeanor; to act prudishly; to assume an air of superiority [Add to Longdo]
仮定法[かていほう, kateihou] (n) {ling} subjunctive mood [Add to Longdo]
可能法[かのうほう, kanouhou] (n) potential mood [Add to Longdo]
歌境[かきょう, kakyou] (n) mood of a poem; poet's mood when writing [Add to Longdo]
歌心[うたごころ, utagokoro] (n) (waka) poetic sentiment; waka-composing mood; solid grounding in waka; meaning of a waka poem [Add to Longdo]
画境[がきょう, gakyou] (n) feeling or atmosphere or mood of a painting; the mood to paint [Add to Longdo]
快然[かいぜん, kaizen] (adv-to,adj-t) (1) happy; elated; good mood; pleasant feelings; (adj-na) (2) cured (of an illness); recovered (from an illness) [Add to Longdo]
機嫌(P);譏嫌(oK);気嫌(iK)[きげん, kigen] (n) (1) humour; humor; temper; mood; spirits; (2) safety; health; well-being; one's situation; (adj-na) (3) (usu. as ご機嫌) (See ご機嫌・ごきげん・3) in a good mood; in high spirits; happy; cheery; merry; chipper; (P) [Add to Longdo]
機嫌がいい;機嫌が良い;機嫌がよい[きげんがいい(機嫌がいい;機嫌が良い);きげんがよい(機嫌が良い;機嫌がよい), kigengaii ( kigen gaii ; kigen ga yoi ); kigengayoi ( kigen ga yoi ; kigen gayoi )] (exp,adj-i) (See 機嫌が悪い) in a good mood [Add to Longdo]
機嫌が悪い;機嫌がわるい[きげんがわるい, kigengawarui] (exp,adj-i) (See 機嫌がよい) in a bad mood [Add to Longdo]
機嫌を取る;機嫌をとる[きげんをとる, kigenwotoru] (exp,v5r) to curry favour; to butter up; to fawn over; to humour someone (humor); to put in a good mood (e.g. a baby) [Add to Longdo]
機嫌を直す;機嫌をなおす[きげんをなおす, kigenwonaosu] (v5s,exp) to put back in a good mood; to cheer up [Add to Longdo]
機嫌気褄[きげんきづま, kigenkiduma] (n) humour; humor; temper; mood; spirits [Add to Longdo]
機嫌気褄を取る[きげんきづまをとる, kigenkidumawotoru] (exp,v5r) (obsc) (See 機嫌を取る) to curry favour; to butter up; to fawn over; to humour someone (humor); to put in a good mood (e.g. a baby) [Add to Longdo]
[げ, ge] (n) (1) (See 気を逸らす) spirit; mind; heart; (2) (See 気が小さい) nature; disposition; (3) (See 気がない) motivation; intention; (4) (See 気が重い) mood; feelings; (5) atmosphere; essence; (P) [Add to Longdo]
気がする[きがする, kigasuru] (exp,vs) to have a certain mood or feeling; to have a hunch [Add to Longdo]
気さえする[きさえする, kisaesuru] (exp,vs) (more emphatic than 気がする) to have a certain mood or feeling; to have a hunch [Add to Longdo]
気まぐれ(P);気紛れ[きまぐれ, kimagure] (adj-na,n) whim; caprice; whimsy; fickle; moody; uneven temper; (P) [Add to Longdo]
気をよくする;気を良くする[きをよくする, kiwoyokusuru] (exp,vs-i) to be pleased; to be in a good mood [Add to Longdo]
気持ち(P);気持[きもち, kimochi] (n) feeling; sensation; mood; (P) [Add to Longdo]
気色[けしき, keshiki] (n) (1) mood; humor; humour; (2) looks; countenance [Add to Longdo]
気難しい[きむずかしい(P);きむづかしい, kimuzukashii (P); kimudukashii] (adj-i) hard to please; moody; crusty; fastidious; (P) [Add to Longdo]
気負い[きおい, kioi] (n) fighting spirit; fighting mood; (P) [Add to Longdo]
気分[きぶん, kibun] (n) feeling; mood; (P) [Add to Longdo]
気分が高まる[きぶんがたかまる, kibungatakamaru] (exp,v5r) to feel more like (a certain mood) [Add to Longdo]
気分を高める[きぶんをたかめる, kibunwotakameru] (exp,v1) to raise somebody's spirits; to enhance a mood [Add to Longdo]
気分一新[きぶんいっしん, kibun'isshin] (n) complete change of mood; thoroughly refreshing one's spirits [Add to Longdo]
気分屋[きぶんや, kibunya] (n) moody person [Add to Longdo]
気分次第[きぶんしだい, kibunshidai] (n,adj-no) according to (depending on) the mood of the moment; as one's fancy dictates [Add to Longdo]
気分障害[きぶんしょうがい, kibunshougai] (n) mood disorder [Add to Longdo]
気分転換[きぶんてんかん, kibuntenkan] (n) change of pace; change of mood; (P) [Add to Longdo]
気褄[きづま, kiduma] (n) humour; humor; temper; mood; spirits [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top