ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กระดูกโหนกแก้ม

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กระดูกโหนกแก้ม-, *กระดูกโหนกแก้ม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระดูกโหนกแก้ม[N] jugal bone, See also: malar bone, cheek bone, zygomatic bone

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jugum; bone, cheek; bone, zygomatic; malaกระดูกโหนกแก้ม [มีความหมายเหมือนกับ zygoma ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bone, zygomatic; bone, cheek; jugum; malaกระดูกโหนกแก้ม [มีความหมายเหมือนกับ zygoma ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bone, cheek; bone, zygomatic; jugum; malaกระดูกโหนกแก้ม [มีความหมายเหมือนกับ zygoma ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mala; bone, cheek; bone, zygomatic; jugumกระดูกโหนกแก้ม [มีความหมายเหมือนกับ zygoma ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cheek bone; bone, zygomatic; jugum; malaกระดูกโหนกแก้ม [มีความหมายเหมือนกับ zygoma ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
zygomatic bone; bone, cheek; jugum; malaกระดูกโหนกแก้ม [มีความหมายเหมือนกับ zygoma ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Malar Boneกระดูกโหนกแก้ม [การแพทย์]
Molar Boneกระดูกโหนกแก้ม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My cheekbones and beckoning pelvis already have a certain "hello sailor" quality to them.กระดูกโหนกแก้ม กับเชิงกรานฉัน มีคุณสบบัติเชิญชวนอยู่แล้ว The Pulled Groin Extrapolation (2011)
Probably with the lateral aspect of the super orbital margin and the zygomatic arch.บางทีอาจเกิดจาก ขอบเบ้าตาด้านบน และโค้งกระดูกโหนกแก้ม The Gunk in the Garage (2012)
Severe chipping to the frontal, nasal and zygomatic bones prevents a complete facial reconstruction.การขูดอย่างรุนแรงที่โพรงจมูกส่วนหน้า และกระดูกโหนกแก้ม เป็นอุปสรรคต่อการจำลองหน้าขึ้นมาใหม่ The Method in the Madness (2012)
No, the fracture lines on the zygomatic bones indicate the trauma was sustained around time of death.ไม่ใช่ รอยแตกที่กระดูกโหนกแก้ม แสดงให้เห็นว่ามันเกิด ช่วงเวลาเดียวกับที่เสียชีวิต The But in the Joke (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระดูกโหนกแก้ม[n. exp.] (kradūk nōk kaēm) EN: zygomatic bone   FR: arcade zygomatique [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
malar[N] กระดูกโหนกแก้ม, See also: โหนกแก้ม, Syn. cheekbone, zygomatic bone

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
yoke bonen. กระดูกโหนกแก้ม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top