ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

น่าร้าก

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -น่าร้าก-, *น่าร้าก*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Oh, how cute. Lovebirds.- น่าร้ากฉิบหาย คู่เลิฟ The Brave One (2007)
How cute. Lovebirds.น่าร้ากฉิบหาย คู่เลิฟ The Brave One (2007)
Hey, that's cute!โอ๊ะ น่าร้ากกกกกก Paradise Kiss (2011)
Cutie.น่าร้ากกก Rise of the Villains: Damned If You Do... (2015)
How cute!น่าร้ากThe Boss Baby (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น่าร้าก[adj.] (nārāk) EN: lovely ; lovable ; nice ; pretty ; adorable ; cute ; as gentle as a kitten   FR: adorable ; charmant ; ravissant

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top