ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

good luck

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -good luck-, *good luck*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
good luck(n) โชคดี, See also: ดวงดี, โชคลาภ, โอกาสดี

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Good luck to you all.แทลี โฮ! How I Won the War (1967)
I think that somebody believes the good luck rock from this village is one of the lost Sankara stones.ผมคิดว่าคนที่เชื่อว่า หินโชคดีจากหมู่บ้านนี้ เป็นหนึ่งในผู้สูญเสียหินสันการา Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
by the way, good luck on the test tomorrow.จริงสิ ขอให้โชคดีในการสอบพรุ่งนี้นะ Spies Like Us (1985)
Good luck in medical school, son.ขอให้โชคดีในโรงเรียนแพทย์น๊ะ Dirty Dancing (1987)
Good luck today.โชคดีวันนี้ Bloodsport (1988)
Good luck marrying her off!ขอให้โชคดีในการหาเจาบ่าวนะ! Aladdin (1992)
- Good luck to you.- โชคดีครับ Cool Runnings (1993)
- Good luck to you.- โชคดีครับ Cool Runnings (1993)
Derice Bannock. Hey, good luck to you too.ดีรีซ แบนนอค เฮ้ คุณด้วย โชคดีนะ Cool Runnings (1993)
It's good luck for China.นำโชคดีสำหรับเมืองจีน The Joy Luck Club (1993)
Dr. Hesse, good luck with the F.D.A.ด็อกเตอร์เฮซ เรื่อง อ.ย.ขอให้โชคดีนะ Junior (1994)
Good luck on the test.ขอให้โชคดีในการทดสอบ Contact (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
good luckAs good luck would have it, a steamer passed by and they were saved.
good luckBill won the match, not so much by good luck as by real ability.
good luckBy good luck, he was in time for the station.
good luckDon't envy others for their good luck.
good luckGood luck!
good luckGood luck.
good luckGood luck alternates with misfortune.
good luckGood luck to you!
good luckHe attributed his success to good luck.
good luckHe attributes his success to good luck.
good luckHe owes his success both to working hard and to good luck.
good luckHe owes his success only to good luck.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โชคช่วย(v) luck, See also: good luck, good fortune, Syn. โชคเข้าข้าง, มีโชค, เคราะห์ดี, Example: เขาสอบผ่านมาได้ก็เพราะโชคช่วย ไม่ใช่เพราะความสามารถของเขาเอง, Thai Definition: สิ่งที่นำผลมาให้หรือนำให้ประสบผลดีโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน
ความโชคดี(n) good fortune, See also: good luck, Syn. ความมีโชค, เคราะห์ดี, ดวงดี, Ant. ความโชคร้าย, เคราะห์ร้าย, Example: การถูกรางวัลที่หนึ่งนับเป็นความโชคดีเขา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะตาดี[chatā dī] (n, exp) EN: good luck  FR: chance [ f ]
โชคดี[chōkdī] (n, exp) EN: good luck ! bon voyage !  FR: bonne chance ! ; bon voyage !
ได้ลาภ[dāi lāp] (v, exp) EN: be fortunate ; be lucky ; have a good luck ; be in luck  FR: avoir de la chance ; être chanceux
ดวงดี[dūangdī] (v) EN: have a good horoscope ; have good luck  FR: être chanceux
ดวงขึ้น[dūang kheun] (v) EN: be fortunate ; be lucky ; be in luck ; have good luck  FR: être chanceux
เงินก้นถุง[ngoenkonthung] (n) EN: reserve money ; starter fund ; seed money ; seed capital ; starter amount for good luck
สิทธิโชค[sitthichōk] (n, exp) EN: good auspices ; good luck  FR: auspices favorables [ mpl ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
好运[hǎo yùn, ㄏㄠˇ ㄩㄣˋ,   /  ] good luck #3,253 [Add to Longdo]
福气[fú qì, ㄈㄨˊ ㄑㄧˋ,   /  ] good luck; to enjoy good fortune #14,881 [Add to Longdo]
红运[hóng yùn, ㄏㄨㄥˊ ㄩㄣˋ,   /  ] good luck #72,906 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
good luckโชคดี

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きち;きつ, kichi ; kitsu] (n, adj-no) (See 御神籤・おみくじ) good fortune (esp. omikuji fortune-telling result); good luck; auspiciousness #2,161 [Add to Longdo]
[さち(P);こう;さき(ok), sachi (P); kou ; saki (ok)] (n) (1) good luck; fortune; happiness; (2) (さち only) (See 海の幸) harvest; yield; (P) #2,929 [Add to Longdo]
幸運(P);好運[こううん, kouun] (adj-na, n) good luck; fortune; (P) #17,154 [Add to Longdo]
末吉[すえきち, suekichi] (n) (See 御神籤・おみくじ) good luck to come (omikuji fortune-telling result); future good luck #19,248 [Add to Longdo]
あげ間[あげまん, ageman] (n) (uk) (col) woman purported to bring good luck to the man she is near [Add to Longdo]
お呪い;御呪い[おまじない, omajinai] (n) (1) (uk) good luck charm; (exp) (2) uttered when using magic; abracadabra; presto [Add to Longdo]
もっけの幸い;物怪の幸い;勿怪の幸い[もっけのさいわい, mokkenosaiwai] (exp) windfall; piece of good luck [Add to Longdo]
グッドラック[guddorakku] (int) Good luck [Add to Longdo]
開運商法[かいうんしょうほう, kaiunshouhou] (n) (See 霊感商法) fraudulent way of business, cajoling people into buying articles for an extremely high price by claiming they will bring good luck [Add to Longdo]
鴨葱;鴨ねぎ;鴨ネギ[かもねぎ(鴨葱;鴨ねぎ);かもネギ(鴨ネギ), kamonegi ( kamonegi ; kamo negi ); kamo negi ( kamo negi )] (exp) (1) (sl) (abbr) (See 鴨がねぎを背負って来る) along comes a sucker just begging to be parted from his money; (2) double stroke of good luck; Perfect timing!; How convenient (for you to show up)! [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 good luck
   n 1: an auspicious state resulting from favorable outcomes [syn:
      {good fortune}, {luckiness}, {good luck}] [ant: {bad luck},
      {ill luck}, {misfortune}, {tough luck}]
   2: a stroke of luck [syn: {good luck}, {fluke}, {good fortune}]
   3: an unexpected piece of good luck; "he finally got his big
     break" [syn: {break}, {good luck}, {happy chance}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top