ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

genus

JH IY1 N AH0 S   
65 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -genus-, *genus*, genu
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
genus[N] ตระกูลของพืชและสัตว์, See also: จำพวก, ประเภท, ชนิด, พันธุ์, Syn. class, order, rank, kind, sort

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
genus(จี'นัส) n. จำพวก,ชนิด,ประเภท,พันธุ์, Syn. class,kind -pl. genera,genuses

English-Thai: Nontri Dictionary
genus(n) ชนิด,ประเภท,แบบ,พันธุ์,จำพวก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
genusสกุล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
genusสกุล [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
genusสกุล, จีนัส [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
genus of surfaceสกุลของผิว, จีนัสของผิว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
genusจีนัส, สกุล, ลำดับหนึ่งในการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต  (ดู kingdom ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Genusจีนัส, [การแพทย์]
Genus-Homoยีนัสโฮโม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You are a disgrace to your phylum, class, order, genus and species! - Say it in English!นายคือความอัปยศของชนิด จำพวก ประเภทและสายพันธุ์! James and the Giant Peach (1996)
For example, we find the genus nitzschia,ตัวอย่างเช่น เราพบจีนัส นิชเชีย See-Through (2007)
Genus Therapoda, from the Cartradontasaurfamily, I think.จีนัส เทราพาโด้ เป็นตระกูล คาร์ชาโรดอนโตซอรัส 100 Million BC (2008)
See if you can narrow down the genus and species.ลองดูว่าคุณสามารถระบุชนิดของราได้ไหม Page Turner (2008)
I spent many childhood years capturing them with nets, putting them in glass jars, sticking pins through them, mounting them on corrugated cardboard with Dymo labels underneath, identifying the genus and species.สมัยเด็ก ๆ ฉันใช้ที่ดักแมลง จับมันแล้วใส่ไว้ในโหลแก้ว The Jiminy Conjecture (2009)
It's a different genus altogether,although dentition is similar.มันเป็นชนิดที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ถึงแม้ว่าจะมีฟันคล้ายกัน The Bones on the Blue Line (2010)
That's your genus, not your species.มันคือด้านพันธุกรรมของคุณ ไม่ใช่เผ่าพันธุ์ของคุณ It's a Fae, Fae, Fae, Fae World (2010)
Um, this sort of ghost, same genus or subgenus, I don't know, has been stalking me.ผีตนหนึ่ง จัดอยู่ในประเภทไหนฉันก็ไม่รู้ คอยรังควาญฉันน่ะ I've Got You Under Your Skin (2012)
Order, family, genus, species.Order, Family, Genus, Species Virtual Systems Analysis (2012)
The hair follicles indicate genus macaque.บ่งชี้ว่าเป็นลิงตระกูลมาคัก ความสัมพันธ์กันของ The Corpse on the Canopy (2013)
October 10th, Genus Corporation was hacked by a cyberworm that tore through their system, shutting down their servers.10 ตุลาคม บริษัทจีนัส ถูกแฮ็คโดยหนอนไซเบอร์ ซึ่งรื้อระบบของพวกเขา และชัตดาวน์เซิร์ฟเวอร์จนหมด The Grey Hat (2014)
"Dear Genus geniuses, want your server back?อัจฉริยะแห่งจีนัสที่รัก อยากได้เซิร์ฟเวอร์คืน ใช่ไหม The Grey Hat (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระจอก[N] sparrow, See also: genus Passer, Syn. นกกระจอก, Example: ช่วงที่ข้าวออกรวง นกกระจอกเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์ เพราะมันจะกัดกินแมลงประเภทอื่นที่ทำลายข้าว, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อนกขนาดเล็กในวงศ์ Passeridae ตัวลาย มี 4 ชนิด ชนิดที่มีชุกชุม ชอบอาศัยตามชายคาบ้านเรือน เรียก กระจอกบ้าน อีก 3 ชนิด คือ กระจอกตาล, กระจอกป่าท้องเหลือง ) และกระจอกใหญ่
หาง[N] snakehead, See also: genus Ophiocephalus, Syn. ปลาหาง, ปลาช่อน, Count unit: ตัว, Notes: (ราชา)
ปูนา[N] field crab, See also: genus Para-telphusa, Example: ปูนาเป็นศัตรูของข้าว เพราะปูได้กัดกินต้นข้าวที่ปักดำใหม่ๆ, Count unit: ตัว
ปูม้า[N] horse crab, See also: genus Portunus, Portunus trituberculatus, Example: ส้มตำปูม้าต้องใช้ปูม้าที่สดจึงจะมีรสชาติอร่อย, Count unit: ตัว
ปูทะเล[N] sea crab, See also: genus Birgus, Example: อาหารทะเลมื้อนี้พิเศษตรงที่มีปูทะเลสดเป็นจานเด็ด, Count unit: ตัว
ตะค้าทอง[N] Calamus caesius Bl., See also: genus of tough rattan, wicker, Syn. หวายตะค้าทอง, Example: เครื่องจักสานและเครื่องเรือนส่วนหนึ่งทำจากหวายตะค้าทอง, Count unit: ต้น, ชนิด, Thai definition: ชื่อหวายชนิด Calamus caesius Bl. ในวงศ์ Palmae ผิวเป็นมัน ใช้จักสานทำภาชนะและเครื่องเรือนชั้นดี
เตย[N] screw pine, See also: genus Pandanus, Syn. ต้นเตย, Example: การหลีกเลี่ยงการใช้โฟมนั้นทำได้ อย่างเช่น การนำใบตอง ใบเตยหรือวัสดุที่มาจากธรรมชาติอย่างอื่นมาทำภาชนะใส่ของ, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้พุ่มหรือไม้ต้นหลายชนิดในสกุล Pandanus มีทั้งขึ้นเป็นกอและขึ้นเดี่ยว ใบแคบยาวเรียงสลับเวียนเป็นเกลียวขึ้นไปจนถึงยอด ดอกตัวผู้และตัวเมียอยู่ต่างต้นกัน
ฉำฉา[N] rain tree, See also: genus Pitaecolobium, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อเรียกไม้เนื้ออ่อน โดยมากเป็นพวกไม้สน (conifers) ที่ใช้ทำหีบบรรจุของมาจากต่างประเทศ
โกงกาง[N] mangrove, See also: genus Rhizophora, Example: ป่าโกงกางเป็นพืชเศรษฐกิจให้กับชุมชนได้เป็นแหล่งผลิตอาหารและยารักษาโรค, Thai definition: ชื่อไม้ต้นในสกุล Rhizophora วงศ์ Rhizophoraceae ขึ้นตามป่าเลนชายทะเล นิยมใช้ทำฟืนและเผาถ่านกันมาก เมล็ดงอกตั้งแต่อยู่บนต้น ลักษณะเรียวยาวคล้ายฝัก มี 2 ชนิด คือ โกงกางใบใหญ่ หรือ กงกอน (R. mucronata Poir.) และ โกงกางใบเล็ก (R. apiculata Bl.)

CMU English Pronouncing Dictionary
GENUS    JH IY1 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
genus    (n) ʤˈiːnəs (jh ii1 n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
芸苔[yún tái, ㄩㄣˊ ㄊㄞˊ, ] genus Brassica (cabbage, rape etc), #176,012 [Add to Longdo]
紫苏属[zǐ sū shǔ, ㄗˇ ㄙㄨ ㄕㄨˇ, / ] genus Perilla (includes basil and mints) [Add to Longdo]
芸苔属[yún tái shǔ, ㄩㄣˊ ㄊㄞˊ ㄕㄨˇ, / ] genus Brassica (cabbage, rape etc) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Genus {m}; Geschlecht {n} | doppeltes Geschlecht [gramm.]gender | common gender [Add to Longdo]
Genuss {m}; Verbrauch {m}consumption [Add to Longdo]
Genussmittel {n}semiluxury food; drink and tobacco [Add to Longdo]
Genussmittelindustrie {f}luxury food industry [Add to Longdo]
Genussucht {f}hedonism [Add to Longdo]
genusssüchtig {adj}pleasure-seeking [Add to Longdo]
genusssüchtig; epikureisch {adj}epicurean [Add to Longdo]
genussvoll; reizvoll {adj}delightful [Add to Longdo]
genussvoll; reizend {adv}delightfully [Add to Longdo]
genussvoll {adj} (Schmatzen)appreciative [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かき菜[かきな;カキナ, kakina ; kakina] (n) (uk) kakina (green leafy vegetable of the genus Brassica) [Add to Longdo]
アイゴ属[アイゴぞく, aigo zoku] (n) Siganus (genus of perciform fishes in the family Siganidae); rabbitfish; spinefoot; foxface [Add to Longdo]
アイブリ属[アイブリぞく, aiburi zoku] (n) Seriolina (genus of jacks in the family Carangidae) [Add to Longdo]
アウケニプテルス属[アウケニプテルスぞく, aukeniputerusu zoku] (n) Auchenipterus (genus of catfishes in the family Auchenipteridae) [Add to Longdo]
アウロノカラ属[アウロノカラぞく, auronokara zoku] (n) Aulonocara (genus of cichlids endemic to Lake Malawi in East Africa in the family Cichlidae); peacock cichlids [Add to Longdo]
アエクィデンス属[アエクィデンスぞく, aekuidensu zoku] (n) Aequidens (genus of fish in the family Cichlidae) [Add to Longdo]
アオザメ属[アオザメぞく, aozame zoku] (n) Isurus (genus of mackerel sharks in the family Lamnidae commonly known as the mako sharks) [Add to Longdo]
アオブダイ属[アオブダイぞく, aobudai zoku] (n) Scarus (genus of parrotfish in the family Scaridae) [Add to Longdo]
アカギンザメ属[アカギンザメぞく, akaginzame zoku] (n) Hydrolagus (genus of cartilaginous fish in the family Chimaeridae) [Add to Longdo]
アズマギンザメ属[アズマギンザメぞく, azumaginzame zoku] (n) Harriotta (genus with two species of long-nosed chimaeras in the family Rhinochimaeridae) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[ぞく, zoku] genus [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
享有[きょうゆう, kyouyuu] Genuss, Besitz [Add to Longdo]
享楽[きょうらく, kyouraku] Genuss [Add to Longdo]
享楽主義[きょうらくしゅぎ, kyourakushugi] Genusssucht, Hedonismus [Add to Longdo]
[ご, go] GENUSS, VERGNUEGEN [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Genus \Ge"nus\ (j[=e]"n[u^]s), n.; pl. {Genera}. [L., birth,
   race, kind, sort; akin to Gr. ?. See {Gender}, and cf.
   {Benign}.]
   [1913 Webster]
   1. (Logic) A class of objects divided into several
    subordinate species; a class more extensive than a
    species; a precisely defined and exactly divided class;
    one of the five predicable conceptions, or sorts of terms.
    [1913 Webster]
 
   2. (Biol.) An assemblage of species, having so many
    fundamental points of structure in common, that in the
    judgment of competent scientists, they may receive a
    common substantive name. A genus is not necessarily the
    lowest definable group of species, for it may often be
    divided into several subgenera. In proportion as its
    definition is exact, it is natural genus; if its
    definition can not be made clear, it is more or less an
    artificial genus.
    [1913 Webster]
 
   Note: Thus in the animal kingdom the lion, leopard, tiger,
      cat, and panther are species of the Cat kind or genus,
      while in the vegetable kingdom all the species of oak
      form a single genus. Some genera are represented by a
      multitude of species, as Solanum (Nightshade) and Carex
      (Sedge), others by few, and some by only one known
      species.
      [1913 Webster]
 
   {Subaltern genus} (Logic), a genus which may be a species of
    a higher genus, as the genus denoted by quadruped, which
    is also a species of mammal.
 
   {Summum genus} [L.] (Logic), the highest genus; a genus which
    can not be classed as a species, as being.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 genus
   n 1: a general kind of something; "ignore the genus communism"
   2: (biology) taxonomic group containing one or more species

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 genus
  breed; race

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Genus /geːnus/ 
  gender

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top