ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fahren

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fahren-, *fahren*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Fahrenheit(n) การวัดอุณหภูมิแบบฟาห์เรนไฮต์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fahrenheit(ฟาร์'เรนไฮทฺ) adj. เกี่ยวกับอุณหภูมิฟาห์เรนไฮท์

English-Thai: Nontri Dictionary
fahrenheit(n) อุณหภูมิฟาเรนไฮท์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fahrenheitองศาฟาเรนไฮต์ [การแพทย์]
Fahrenheitฟาเรนไฮต์, หน่วยของอุณหภูมิสเกลหนึ่ง เป็นหน่วยที่ใช้กันทางประเทศสหรัฐอเมริกา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fahrenWater freezes at 32 degrees Fahrenheit.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟ.(n) Fahrenheit, See also: F., Fahr., Syn. ฟาเรนไฮต์
องศา(clas) Fahrenheit, Syn. องศาฟาเรนไฮต์, Thai Definition: หน่วยในการวัดอุณหภูมิตามชนิดของเครื่องวัด, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
องศาฟาเรนไฮต์[ongsā Fārenhāi] (n, exp) EN: degree Fahrenheit  FR: degré Fahrenheit [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FAHRENHEIT F EH1 R AH0 N HH AY2 T
FAHRENKOPF F AA1 R AH0 N K AA2 P F
FAHRENHEIT'S F EH1 R AH0 N HH AY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Fahrenheit (nil) fˈærənhaɪt (f a1 r @ n h ai t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
华氏[Huá shì, ㄏㄨㄚˊ ㄕˋ, / ] Fahrenheit #54,410 [Add to Longdo]
飞轮海[Fēi lún hǎi, ㄈㄟ ㄌㄨㄣˊ ㄏㄞˇ, / ] Fahrenheit, 1990s Taiwan pop group [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
fahren(vt) |fuhr, hat gefahren, +A| ขับหรือขี่(รถหรือรถจักรยาน) เช่น Er hat das Auto in die Garage gefahren. ซึ่งเท่ากับ Er ist mit dem Auto in die Garage gefahren.
Verfahren(n) |das, pl. Verfahren| ขบวนการ (ขั้นตอน ไม่ใช่กลุ่มคน)
skifahren(vi) |fuhr ski, ist skigefahren| เล่นสกี
Gefahren(n) |pl.|, See also: die Gefahr
radfahren(vi) |fuhr rad, ist radgefahren| ขี่จักรยาน
Rad fahren(vt) |fuhr Rad, ist Rad gefahren| ขี่จักรยาน
mit dem Auto fahren(vi) ไปด้วยรถยนต์
Autofahren(n) |das, nur Sing.| การขับรถยนต์
einfahren(vi) |fährt ein, fuhr ein, ist eingefahren| รถไฟหรือเรือกำลังถึงสถานีหรือท่า เช่น Der Zug nach Freiburg fährt in ein paar Minuten ein. รถไฟที่จะไปไฟร์บวร์กกำลังวิ่งเข้ามาในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้
skifahren(vi) |fährt ski, fuhr ski, ist skigefahren| เล่นสกี

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fahren { n }travel [Add to Longdo]
Fahrendschalter { m }; Katzfahrendschalter { m } [ techn. ]cross travel limit switch; long travel limit switch [Add to Longdo]
fahren | fahrend | gefahren | du fährst | er/sie fährt | ich/er/sie fuhr | er/sie ist/war gefahren | ich/er/sie führeto drive { drove; driven } | driving | driven | you drive | he/she drives | I/he/she drove | he/she has/had driven | I/he/she would drive [Add to Longdo]
fahren; befahrento navigate [Add to Longdo]
fahrendcarting [Add to Longdo]
fahrendkeeling [Add to Longdo]
Fahren Sie etwas rückwärts!Back up a little! [Add to Longdo]
Fahren Sie langsamer!Slow down! [Add to Longdo]
Fahren Sie nach links!Make a left turn! [Add to Longdo]
Fahren { n } mit hoher Geschwindigkeithigh speed driving [Add to Longdo]
Fahren { n } ohne Luftrunning flat [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カ氏;華氏[カし(カ氏);かし(華氏), ka shi ( ka shi ); kashi ( kashi )] (n, adj-no) (See カ氏温度) degrees Fahrenheit [Add to Longdo]
華氏温度;カ氏温度[かしおんど(華氏温度);カしおんど(カ氏温度), kashiondo ( kashi ondo ); ka shiondo ( ka shi ondo )] (n) (See カ氏) Fahrenheit temperature; degrees Fahrenheit [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
乗せる[のせる, noseru] fahren_lassen, aufnehmen, tragen, jemanden_taeuschen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  fahren /faːrən/
   navigate; to ride {rode, ridden}; to drive {drove, driven}

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top