ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

encumbrances

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -encumbrances-, *encumbrances*, encumbrance
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"I give all my residences, subject to any mortgages or encumbrances there on, to... ""ข้าพเข้ายกที่พักอาศัยทั้งหมด สิ่งที่จำนอง หรือภาระต่างๆ แก่... " I Smell a Rat (2010)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
encumbrances    (n) ˈɪnkˈʌmbrənsɪz (i1 n k uh1 m b r @ n s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
係累;繋累[けいるい, keirui] (n,vs) (1) dependents; family members that one has to support; (2) encumbrances; things that tie one down [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

encumbrances

 


  

 
encumbrances
 • (n) /'ɪnk'ʌmbrənsɪz/ [OALD]
  [encumbrance]
 • ผู้ที่ต้องพิ่งพาคนอื่นโดยเฉพาะเด็ก[Lex2]
 • สิ่งกีดขวาง: สิ่งที่เป็นภาระ [Lex2]
 • (เอนคัม'บรันซฺ) n. สิ่งกีดขวาง,เครื่องถ่วงความเจริญ,ผู้ที่ต้องพึ่งพาคนอื่น ,การเรียกร้องสิทธิในทรัพย์ สิน,การติดพัน ###S. incumbrance [Hope]
 • (n) เครื่องถ่วง,น้ำหนักถ่วง,สิ่งที่เป็นภาระ,เครื่องกีดขวาง [Nontri]
 • (n) /'ɪnk'ʌmbrəns/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top