ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dreamy

D R IY1 M IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dreamy-, *dreamy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dreamy(adj) ช่างฝัน, See also: เหมือนฝัน, Syn. dreamlike, unreal, Ant. real, down-to-earth
dreamy(adj) ราบเรียบ, See also: สงบเงียบ, สบาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dreamy(ดรีม'มี) adj. ชอบเพ้อฝัน, เหมือนฝัน, เลือนลาง, ไม่ชัด, เงียบสงบ, น่าอัศจรรย์, จับใจ, งดงาม., See also: dreamily adv. dreaminess n., Syn. visionary

English-Thai: Nontri Dictionary
dreamy(adj) เหมือนฝัน, ชอบฝัน, ชอบเพ้อฝัน, น่าอัศจรรย์, เลือนลาง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dreamy Stateสภาวะคล้ายฝัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You've got dreamy eyesตาคุณ... สวยจัง Sweet Sex and Love (2003)
Despite the cold engulfing the plain despite the dreamy mountains' walls caravans from all 4 corners of the horizon are gathering - nearly the same day at the same time, at the same place.แม้ว่าความหนายเย็นจะปกคลุมทุกหนทาง - แม้ว่า กำแพงภูผาขวางกั้น - ขบวนนักเดินทางทั้งหลายจากทั้งสี่มุมของแนวเส้นขอบทวีป March of the Penguins (2005)
The dreamy kid sitting in the back of the classroom, staring at the window.เด็กน้อยช่างฝัน ที่นั่งอยู่หลังห้องเรียน Chapter One 'Genesis' (2006)
The dreamy girl herself.ผู้หญิงในฝัน Om Shanti Om (2007)
God, Robbie's just so muscley and dreamy and... Ah!ร็อบบี้กล้ามเป็นมัดหล่อแล้วก็ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
A dreamy world full of perfect things.โลกเเห่งความฝันที่ทุกสิ่งล้วนเพอร์เฟ็ค Confessions of a Shopaholic (2009)
A young lawyer with a fantastic new job and a dreamy doctor fianc?ทนายสาวกับงานใหม่ที่เยี่ยมยอด อย่างที่ฝันไว้ I Lied, Too. (2009)
* It's so dreamy ** มันช่างชวนฝัน * The Rocky Horror Glee Show (2010)
Dreamy as ever.ดูใจลอยเหมือนทุกครั้ง Blame It on the Alcohol (2011)
The dreamy blonde with the legs.สาวผมบลอนด์ชวนฝัน กับเรียวขานั่น Memoirs of an Invisible Dan (2011)
Your favorite glee club instructor, the dreamy and boyish Mr. Cory Radison!ครูชมรม Glee คนโปรดที่ช่างฝัน Regional Holiday Music (2011)
Yep, that's me, the girl who's going to destroy the big sandwich company with the dreamy eyes.บริษัทแซนด์วิชยักษ์ใหญ่ด้วยนัยตาชวนฝัน Digital Exploration of Interior Design (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจลอย(adj) absent-minded, See also: dreamy, inattentive, abstracted, wandering (mind), Syn. เหม่อลอย, Example: เขาเดินเหมือนคนใจลอยออกจากบ้านเช่าตรงไปที่สะพาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เคลิ้ม[khloēm] (v) EN: forget oneself ; be absent-minded ; be a dreamy state ; fancy ; be in a transport ; be in a rapture ; be carried away ; be lost in thought ; be spellbound  FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; être dans la lune
เคลิบเคลิ้ม[khloēpkhloēm] (v) EN: be in a dreamy state ; be absent-minded ; forget oneself ; be half-sleep  FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; planer (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DREAMY D R IY1 M IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dreamy (j) drˈiːmiː (d r ii1 m ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
träumerisch; verträumt { adj } | träumerischer; verträumter | am träumerischsten; am verträumtestendreamy | dreamier | dreamiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドリーミー[dori-mi-] (adj-na) dreamy [Add to Longdo]
素敵(ateji)(P);素的(ateji);素適(ateji)[すてき, suteki] (adj-na) lovely; dreamy; beautiful; great; fantastic; superb; cool; capital; (P) [Add to Longdo]
夢見心地[ゆめみごこち, yumemigokochi] (n) (See 夢心地) dreamy state of mind [Add to Longdo]
夢幻的[むげんてき, mugenteki] (adj-na) dreamlike; dreamy; phantasmagorical [Add to Longdo]
夢心地[ゆめごこち, yumegokochi] (n, adj-no) dreamy state of mind; ecstasy; trance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 dreamy \dream"y\ (dr[=e]m"[y^]), a. [Compar. {Dreamier}
   (dr[=e]m"[i^]*[~e]r); superl. {Dreamiest}.]
   1. Abounding in dreams or given to dreaming; appropriate to,
    or like, dreams; visionary. "The dreamy dells."
    --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. soothing; restful; as, dreamy music.
    [PJC]
 
   3. Like what one dreams of; wonderful; delightful; marvelous;
    ideal; as, a dreamy house and garden. [informal]
    [PJC]
 
   4. Prone to indulge in fantasy or daydreaming; as, a dreamy
    young girl.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dreamy
   adj 1: dreamy in mood or nature; "a woolgathering moment" [syn:
       {dreamy}, {moony}, {woolgathering}]
   2: lacking spirit or liveliness; "a lackadaisical attempt"; "a
     languid mood"; "a languid wave of the hand"; "a hot
     languorous afternoon" [syn: {dreamy}, {lackadaisical},
     {languid}, {languorous}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top