ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

woolgathering

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -woolgathering-, *woolgathering*, woolgather
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
woolgathering(n) การตกอยู่ในห้วงฝัน, See also: การใจลอย, การฝันกลางวัน, Syn. absent-mindedness, daydream
woolgathering(adj) ฟุ้งซ่าน, See also: ใจลอย, ฝันกลางวัน, Syn. absent-minded, daydreamy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
woolgathering(วูล'แกธเธอริง) n. ภาวะสติลอย, ความคิดฟุ้งซ่าน, การเพ้อฝัน, See also: woolgatherer n., Syn. absentmindedness

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
woolgathering (n) wˈulgæðərɪŋ (w u1 l g a dh @ r i ng)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Woolgathering \Wool"gath`er*ing\, a.
   Indulging in a vagrant or idle exercise of the imagination;
   roaming upon a fruitless quest; idly fanciful.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Woolgathering \Wool"gath`er*ing\, n.
   Indulgence in idle imagination; a foolish or useless pursuit
   or design.
   [1913 Webster]
 
      His wits were a woolgathering, as they say. --Burton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 woolgathering
   adj 1: dreamy in mood or nature; "a woolgathering moment" [syn:
       {dreamy}, {moony}, {woolgathering}]
   n 1: an idle indulgence in fantasy

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top