ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

talons

T AE1 L AH0 N Z   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -talons-, *talons*, talon
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
'Cause they were transformed into talons.เพราะว่านิ้วพวกนั้นถูกทำ ให้เปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่าง กลายเป็นกรงเล็บ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
I mean, talons... they would be much better weapons.ผมหมายถึงกรงเล็บ... ที่ถูกนำไปใช้เป็นอาวุธ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
My talons are upon you!กรงเล็บข้าอยู่เหนือหัวเจ้า Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
- Come on. - Shuffle those talons.เร็วเข้า ซ้ายขวา ซ้ายขวา Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
I'll get you closer. We're going to lock talons!งั้นข้าจะทำให้เจ้าเร็วเอง มา เอากรงเล็บมาเกี่ยวกันไว้ Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Well, while the rest of us had our talons deformed too.ขณะพวกเราที่เหลือ ต้องพิการเหมือนเขา Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
I think he might be missing a few talons.ข้าว่าเขาอาจจะสติหลุดไปหน่อย Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Well, I have been waiting years to pay tribute to her... and you are not swooping in at the last minute to snatch her from my talons.ฉันรอมาหลายปี จะให้เกียรติเธอ แล้วนายมาขโมย ไปจากอุ้งมือฉัน The Power of Madonna (2010)
Shrek, do my babies have hooves or talons?เชร็ค ลูกๆฉันมีกีบเท้าหรือมีกรงเล็บล่ะ Shrek Forever After (2010)
And risk getting her manicured talons dirty?การเสี่ยงที่ทำให้มือเธอต้องแปดเปื้อนน่ะเหรอ Destiny (2012)
We're gonna harvest the skin, the talons and the wing.เราจะเก็บ ซากหนัง กรงเล็บ และ ปีก Pacific Rim (2013)
A vulture grasping a baby in it's talons, House Blackmont.อีแร้งจับเด็กในกรงเล็บ ตระกูลแบล็กมอนท์ Two Swords (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรงเล็บ[N] claws, See also: talons, tentacles, Example: เท้าเหยี่ยวมีกรงเล็บที่แหลมคม, Thai definition: กลุ่มเล็บของแมวหรือนกเป็นต้นเมื่อขยุ้มเหยื่อมีเค้าคล้ายกรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หิ้วท้อง[v.] (hiuthøng) EN: go with an empty stomach ; put up with hunger   FR: avoir l'estomac dans les talons (fam.)
แจว[v.] (jaēo) EN: run away ; escape ; flee ; skip ; show a clean pair of heels   FR: fuir ; s'échapper ; montrer les talons
กรงเล็บ[n.] (kronglep) EN: claws ; talons   FR: serres [fpl]
รองเท้าส้นสูง[n. prop.] (røngthāo son sūng) EN: high-heeled shoes   FR: chaussures à talons hauts [fpl]
ตัว[classif. (n.)] (tūa) EN: [classif. : animals, insects, fish ; things with legs (tables, chairs, dolls ...) ; clothing with legs or arms (shirts, pants, underwear ...) ; cigarettes ; letters of the alphabet]   FR: [classif. : animaux, insectes, poissons ; objets possédant des pieds (tables, chaises ...) ; vêtements avec manches ou jambes (chemises, pantalons, sous-vêtements ...)]

CMU English Pronouncing Dictionary
TALONS    T AE1 L AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
talons    (n) tˈælənz (t a1 l @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
能ある鷹は爪を隠す;能有る鷹は爪を隠す;脳ある鷹は爪を隠す(iK)[のうあるたかはつめをかくす, nouarutakahatsumewokakusu] (exp) (id) a wise man keeps some of his talents in reserve; one shouldn't show off; the person who knows most often says least; a skilled hawk hides its talons [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top