ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปรับปรุงให้ดีขึ้น

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปรับปรุงให้ดีขึ้น-, *ปรับปรุงให้ดีขึ้น*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปรับปรุงให้ดีขึ้น[v. exp.] (prapprung hai dīkheun) EN: improve   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gentrify[VT] ปรับปรุงให้ดีขึ้น, See also: ดัดแปลงให้ดีขึ้น, Syn. improve, renew
polish[VT] ปรับปรุงให้ดีขึ้น, Syn. complete, improve
sharpen[VT] ปรับปรุงให้ดีขึ้น, See also: ปรับปรุง, แก้ไข, Syn. improve
upgrade to[PHRV] ปรับปรุงให้ดีขึ้น, See also: ทำให้ดีขึ้น, ยกระดับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amelioration(อะเมลเลียเร' เชิน) n. การทำให้ดีขึ้น, การปรับปรุงให้ดีขึ้น (improvement)
improvement(อิมพรูฟว' เมินทฺ) n. การทำให้ดีขึ้น, การปรับปรุง, การแก้ไข, ภาวะหรือสภาพที่ดีขึ้น, สิ่งที่ถูกปรับปรุงให้ดีขึ้น, สิ่งที่ช่วยทำให้ดีขึ้น, Syn. betterment
uplift(อัพลิฟทฺ') vt.,vi. ยกสูงขึ้น,ทำให้สูงขึ้น,ยกระดับ,ปรับปรุงให้ดีขึ้น. n. การยกให้สูงขึ้น,การทำให้ดีขึ้น,ความยินดีปรีดา,อารมณ์ฮึกเหิม,ที่ครอบทรวงอก,ยกทรง,ส่วนที่นูนขี้นของพื้นผิวโลก., See also: upliftment n., Syn. raise

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top