ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

忍びない

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -忍びない-, *忍びない*
Japanese-English: EDICT Dictionary
忍びない[しのびない, shinobinai] (exp,adj-i) (See 忍ぶ) cannot bring oneself (to do, etc.) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It's really unbearable to see him looking so down-and-out.尾羽打ち枯らした彼の姿を見るのは忍びないね。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If I decline the honor of being in attendance to you, believe me...[JA] ご辞退す る に 忍びないの です が War and Peace, Part III: The Year 1812 (1967)
You can't stay here in Tokyo forever and watch Larry go to pieces like this.[JA] このまま東京にとどまり... 狂気の彼を 見るのも忍びない The Manster (1959)
It's a terrible thing to say, but by the time I came to Westeros, I didn't believe in our Lord.[JA] 言うに忍びないことだが ウェストロスに来るまで 私は主を信じてはいなかった The Climb (2013)
It will hurt no less when I kill you in this form. Very well.[JA] この姿でお前を 殺すには忍びない Thor: The Dark World (2013)
Well, it will be such pity to destroy such young and handsome face.[JA] こんなに若くて ハンサムな顔を 破壊するのは忍びない Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
Can't stand the sight of a little blood?[JA] 見るに忍びないか? In Extremis (2013)
To continue to speak it so inadequately would only serve to embarrass me.[JA] 不十分な言葉で会話を続けるのは忍びないんですよ。 Inglourious Basterds (2009)
Mm.[JA] ん〜 私も実に忍びない Fruit of the Poisoned Tree (2013)
she killed him, but you hate to convict her.[JA] 無罪の皆さんの考えは 殺意は認めるけれども 有罪にするのは忍びないと ね? The Gentle Twelve (1991)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top