ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไม่น่าเชื่อ

   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่น่าเชื่อ-, *ไม่น่าเชื่อ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่น่าเชื่อ[V] unbelievable, See also: too improbable for belief, Example: เครื่องสำอางชุดนี้ขายดิบขายดีในประเทศต่างๆ อย่างไม่น่าเชื่อ, Thai definition: เชื่อยาก, ไม่อยากจะเชื่อ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Aren't you asking us to accept an incredible coincidence?คุณไม่ขอให้เรายอมรับเรื่องบังเอิญอย่างไม่น่าเชื่อ12 Angry Men (1957)
Then he felt something hard and unbelievably heavy.จากนั้นเขาก็รู้สึกว่าสิ่งที่ยาก และไม่น่าเชื่อ หนัก. The Old Man and the Sea (1958)
Incredible.ไม่น่าเชื่อเลย. Suspiria (1977)
It's unbelievable. It's just unbelievable.ไม่น่าเชื่อเลย ไม่น่าเชื่อเลยจริงๆ Airplane! (1980)
That's incredible!นั้นไม่น่าเชื่อ 2010: The Year We Make Contact (1984)
- Incroyable. - Croy.อย่างไม่น่าเชื่อ เดอครอย Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
This is incredible.นี่มันไม่น่าเชื่อเลย Clue (1985)
they're a couple of absolutely self-involved bullshit artists who got caught cheating on a departmental exam.- ดูไปทำซากอะไร? พวกเขาเข้าคู่กันได้อย่างไม่น่าเชื่อ ช่วยกันโกงการสอบ โดยไม่ต้้องเตี๊ยมกันมาก่อน Spies Like Us (1985)
I can't believe it.ไม่น่าเชื่อ An American Tail (1986)
I can't believe it! Prrr!ไม่น่าเชื่อจริงๆ ให้ตายเหอะ ! An American Tail (1986)
I don't believe it. It's 7:00!เมอร์ลิน / ไม่น่าเชื่อ 7 โมงแล้ว Labyrinth (1986)
- That's incredible, Ludo. - My brother!- ไม่น่าเชื่อ ลูโด นั่นล่ะพี่ชายข้าล่ะ ! Labyrinth (1986)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่น่าเชื่อ [adj.] (mai nācheūa) EN: incredible ; unbelievable ; too improbable for belief ; not believable   FR: incroyable ; pas croyable ; invraisemblable

English-Thai: Longdo Dictionary
dodgy(adj ) ไม่น่าเชื่อถือ, ที่น่าสงสัย, วางใจไม่ได้ เช่น If anyone is interested I've just written an article on foreign investment and dodgy dealings in British soccer. , S. questionable, suspicious,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dishonorable[ADJ] ไม่น่าเชื่อถือ, See also: น่าอับอายขายหน้า, น่าอัปยศ, Syn. untruthful, shifty, Ant. ethical, moral
dishonourable[ADJ] ไม่น่าเชื่อถือ, See also: น่าอับอายขายหน้า, น่าอัปยศ, Syn. untruthful, shifty
flimsy[ADJ] ไม่น่าเชื่อถือ, Syn. unconvincing, weak, inadequate, Ant. serious
That'll be the day.[IDM] ไม่น่าเชื่อเลยว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้น
Gimme a break[SL] ไม่น่าเชื่อ, See also: ไม่เชื่อ
Like hell![SL] ไม่น่าเชื่อ
will not wash[SL] ไม่น่าเชื่อ, See also: ไม่น่าเป็นไปได้
ropey[SL] น่าสงสัย, See also: ไม่น่าเชื่อถือ
shady[ADJ] น่าสงสัย, See also: ไม่น่าเชื่อ, เคลือบแคลง, Syn. suspicious, disreputable, dubious, Ant. unsuspicious
tall[ADJ] เหลือเชื่อ, See also: ไม่น่าเชื่อ, ไม่น่าเป็นไปได้, Syn. incredible

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
computerese(สคัมพิวทะริซ) n. ภาษารหัสคอมพิวเตอร์ นักคอมพิวเตอร์หมายถึงคำศัพท์หรืออาจเป็นสำนวนต่าง ๆ ที่นักคอมพิวเตอร์มักใช้ และเป็นที่รู้จักในวงการนักคอมพิวเตอร์ด้วยกัน เช่น garbage ปกติแปลว่าขยะ นักคอมพิวเตอร์นำมาใช้ในความหมายว่า เป็นข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ
discreditable(ดิสเคร'ดิททะเบิล) adj. ไม่น่าเชื่อถือ,เสียหน้า,น่าขายหน้า
disrepute(ดิสริพิวทฺ') n. ชื่อเสียงในทางเลว,ความฉาวโฉ่,ความไม่น่าเชื่อ,ความเสียชื่อเสียง
fab(แฟป) adj. ไม่น่าเชื่อ,มหัศจรรย์
fabulous(แฟบ'บิวลัส) adj. ไม่น่าเชื่อถือที่สุด,โกหก,เป็นเรื่องนิทาน., See also: fabulously adv. fabulousness n.
fantastic(แฟนแทส'ทิค) adj. เกี่ยวกับการจินตนาการ,แปลกประหลาด,น่าหัศจรรย์,ใหญ่อย่างไม่น่าเชื่อ,
half-bakedadj. ซึ่งปิ้งหรือย่างไม่เพียงพอ,ซึ่งตระเตรียมไม่พอ,ไม่น่าเชื่อถือ,พิลึกพิกล,บ้า
inconceivable(อินคันซีฟ' วะเบิล) adj. ไม่น่าเชื่อ, สุดที่จะนึกได้, ประหลาด., See also: inconceivability n. inconceivableness n. inconceivable adj., Syn. unimaginable, unthinkable ###A. believable
incredible(อินเครด' ดะเบิล) adj. ไม่น่าเชื่อ,เหลือเชื่อ., See also: incredibility, incredibleness n. incredibly adv., Syn. inconceivable, unbelievable, doubtful
unbelievable(อันบิลีฟ'วะเบิล) adj. ไม่น่าเชื่อถือ, See also: unbelievably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
discreditable(adj) น่าอดสู,น่าขายหน้า,ไม่น่าเชื่อ,เสียหน้า
disreputable(adj) เสียชื่อเสียง,ฉาวโฉ่,ไม่น่าไว้วางใจ,ไม่น่าเชื่อถือ
disrepute(n) ความเสียชื่อเสียง,ความฉาวโฉ่,ความไม่น่าเชื่อถือ
fabulous(adj) เกี่ยวกับนิยาย,ซึ่งคิดขึ้น,ไม่น่าเชื่อถือ,ไม่น่าเป็นไปได้
faithless(adj) ไม่น่าเชื่อถือ,ไม่มีสัจจะ,ไม่ซื่อสัตย์,ไม่น่าไว้ใจ
unworthy(adj) ไม่คู่ควรกัน,ไม่มีคุณค่า,ไม่น่าเชื่อถือ

German-Thai: Longdo Dictionary
unglaublich(adj adv) เหลือเชื่อ, ไม่น่าเชื่อ เช่น Unglaublich haben wir den Zug trotz Verspätung erreicht! = ไม่น่าเชื่อเลย เราสามารถมาทันรถได้ ทั้งๆที่เรามาสายนะเนี่ย!

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top