Search result for

คง

(107 entries)
(0.0199 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คง-, *คง*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (org ) Ministry of Social Development and Human Security

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คง[AUX] may, See also: may be, probably, might, Syn. อาจ, คงจะ, อาจจะ, Example: ในฐานะของผู้บริโภคเขาคงอยากได้ของดีที่สุดในราคาที่ถูกที่สุดล่ะมั้ง, Thai definition: คำช่วยหน้ากริยามีความหมายที่บอกลักษณะคาดคะเน
คงจะ[AUX] may, See also: might, perhaps, possibly, maybe, Syn. อาจจะ, คง, อาจ, Example: เขาคงจะลาออกจากตำแหน่งในเร็ววันนี้แน่นอน, Thai definition: เป็นคำช่วยกริยาบอกลักษณะของการคาดคะเน
คงทน[V] be durable, See also: be permanent, be lasting, Syn. ทนทาน, แข็งแรง, ทน, คงทนถาวร, Ant. อ่อนแอ, เปราะบาง, Example: ของเล่นพลาสติกราคาถูกแต่ไม่คงทน, Thai definition: อยู่ได้เป็นเวลานาน, มั่นคงแข็งแรง
คงคา[N] Ganges River, Syn. แม่น้ำคงคา, Example: ชาวอินเดียเชื่อว่าน้ำในแม่น้ำคงคาถ้าเอามาใช้ดื่มกินจะช่วยให้หายเจ็บป่วยได้, Count unit: สาย, Thai definition: ชื่อแม่น้ำสำคัญสายหนึ่งในประเทศอินเดีย
คงคา[N] Ganges River, Syn. แม่น้ำคงคา, Example: ชาวอินเดียเชื่อว่าน้ำในแม่น้ำคงคานั้น ถ้าเอามาใช้ดื่มกินจะช่วยให้หายเจ็บป่วยได้, Thai definition: ชื่อแม่น้ำสำคัญสายหนึ่งในประเทศอินเดีย
คงคา[N] a kind of ratteen, See also: wicker, Syn. หวายคงคา, ต้นคงคา, Example: ยางของต้นคงคาสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้, Count unit: สาย, Thai definition: ชื่อหวายชนิดหนึ่ง ต้นเหมือนต้นสามสิบ รากเหมือนรากละหุ่ง ใบเหมือนใบละหุ่ง หัวเป็นแง่ง ยางขาวเหมือนนม
คงคา[N] a kind of rattan, See also: wicker, Syn. หวายคงคา, ต้นคงคา, Example: ยางของคงคาสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อหวายชนิดหนึ่ง ต้นเหมือนต้นสามสิบ รากเหมือนรากละหุ่ง ใบเหมือนใบละหุ่ง หัวเป็นแง่ง ยางขาวเหมือนนม
คงขาด[V] lack, See also: be deficient, Syn. ยังขาด, Example: ปีนี้ฝนไม่ค่อยตกผลผลิตคงขาดไม่ใช่น้อยเลยทีเดียว, Thai definition: มีไม่เพียงพอกับความต้องการ
คงตัว[V] steady, See also: be stable, be constant, be unchanged, Syn. ไม่ผันแปร, Example: คนเรายิ่งเติบโตขึ้นบุคลิกภาพก็จะยิ่งคงตัวและเปลี่ยนแปลงได้ยาก, Thai definition: มีค่าเท่าตัวไม่เปลี่ยนแปลงไป
คงที่[V] be stable, See also: be unchanged, be constant, Syn. เท่าเดิม, คงเดิม, เหมือนเดิม, Ant. เปลี่ยนแปลง, ผันแปร, ไม่แน่นอน, Example: คะแนนของเขายังคงที่ไม่เพิ่มขึ้นหรือลดลง, Thai definition: สม่ำเสมอไม่เปลี่ยนแปลง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คงก. ยังมียังเป็นอยู่อย่างเดิม เช่น คงความเป็นไท
คงเป็นคำบอกลักษณะคาดคะเน เช่น คงจะเป็นเช่นนั้น คงมาแล้ว.
คงกระพัน, คงกระพันชาตรีก. ทนทานต่อศัสตราวุธ.
คงขาดว. ยังขาด.
คงคลังว. เรียกเงินที่มีอยู่ในคลังในเวลาใดเวลาหนึ่ง ว่า เงินคงคลัง.
คงคา ๑น. นํ้า, แม่นํ้า, ใช้เป็นสามัญว่า แม่พระคงคา หมายถึง เจ้าแม่ประจำนํ้า, ชื่อแม่นํ้าสำคัญสายหนึ่งในประเทศอินเดีย. (ป., ส. คงฺคา ว่า ผู้ไปเร็ว, ผู้ไหลเชี่ยว)
คงคา ๑เรียกส่วนของท่อเหล้าในโรงต้มกลั่น ว่า ท่อคงคา.
คงคา ๒น. ชื่อหวายชนิดหนึ่ง ต้นเหมือนต้นสามสิบ รากเหมือนรากละหุ่ง ใบเหมือนใบละหุ่ง หัวเป็นแง่ง ยางขาวเหมือนนม.
คงคาลัยน. แม่นํ้า, นํ้า, น่านนํ้า.
คงคาเดือดน. ชื่อไม้ต้นขนาดกลางชนิด Arfeuillea arborescens Pierre ในวงศ์ Sapindaceae ขึ้นตามป่าเบญจพรรณแล้ง สูง ๘-๑๐ เมตร มีพุ่มใหญ่ ใบเป็นใบประกอบ มีใบย่อย ๓-๔ คู่ ดอกเล็ก สีม่วงดำ หอมมาก ผลมีปีกบาง ๆ ๓ ปีก เปลือกใช้ทำยาได้, ราชบุรีเรียก ตะไล, พายัพเรียก ช้างเผือก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
isotonicคงความตึง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
isometricคงความยาว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
thermostabileคงตัวในความร้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stationaryคงที่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
preserveคงสภาพ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
indifferentคงเฉย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
retain nationalityคงสัญชาติ [การทูต]
Consistantคงเส้นคงวา [การแพทย์]
Constant, Relativelyคงที่ [การแพทย์]
Existคงสภาพอยู่ [การแพทย์]
Firmingคงรูป [การแพทย์]
Formed Stoolคงรูปร่างอยู่ได้ [การแพทย์]
Maintainคงไว้ [การแพทย์]
Marrow Reserveคงอยู่ในไขกระดูก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Without her hard work and talent, the show literally would not have gone on.ถ้าไม่มีงานและพรสวรรค์ของเธอ โขว์นี้คงดำเนินต่อไม่ได้ The Serena Also Rises (2008)
It's a classic tale of disillusionment.มันคงจะเป็นเรื่องราวความผิดหวังที่คลาสสิกมากเลยละ The Serena Also Rises (2008)
Maybe, maybe, but you know what?ก็คงงั้นน่ะครับ คุณรู้อะไรมั๊ย? The Serena Also Rises (2008)
Well, if I have to exploit people to be a good writer, then... you know, maybe-- maybe I'm not a good writer.คือถ้าผมต้องเปิดเผยเรื่องของคนอื่น เพื่อจะเป็นนักเขยนที่เก่งละก็ ผมคงไม่ใช่นักเขียนที่ดีหรอกครับ The Serena Also Rises (2008)
Yeah, you know, I'm-- I'm not gonna use it, though.เอ่อ แต่ ผมคงไม่ใช้มันเขียนหรอกครับ The Serena Also Rises (2008)
I hope they make a Humphrey sandwich.หวังว่าพวกนั้นคงทำแซนด์วิชฮัมฟรีย์ให้นายกิน The Serena Also Rises (2008)
- I think Disney did a study. - He hated me.ฉันคิดว่าดิสนีย์คงวิจัยไว้แล้วละน่า // เขาเกลียดฉัน The Serena Also Rises (2008)
Even Bart Bass doesn't hate babies.บาร์ท แบสคงไม่เกลียดแม้กระทั่งลูกของเค้าหรอก The Serena Also Rises (2008)
Oh, he'll be annoyed that he has to call his lawyer.โอ้ เขาคงเซ็งที่ต้องโทรหาทนายของเขา The Serena Also Rises (2008)
I highly doubt it was a coincidence.ดิฉันคิดว่ามันคงบังเอิญมากๆเลยหละค่ะ The Serena Also Rises (2008)
And then Poppy won't go, and her friends won't go, and you can explain to your mother why she has an empty first row.และ Poppy กับเพื่อนๆของเธอก็จะไม่ไปเหมือนกัน หาคำอธิบายให้แม่เธอด้วยแล้วกัน ว่าทำไมแถวหน้าถึงได้ว่างทั้งแถว มันคงทำให้เธอแฮปปี้สินะ? The Serena Also Rises (2008)
Oh, and how could you possibly disappoint my mother? !โอ้ แล้วเธอก็คงไม่ทำให้แม่ฉันผิดหวังเลยสินะ The Serena Also Rises (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คง[v.] (khong) EN: may ; might   FR: devoir (probabilité)
คง[v.] (khong) EN: endure ; stand ; last ; maintain   
คง[adj.] (khong) EN: stable ; steady ; firm   FR: constant ; stable
คง[adv.] (khong) EN: probably ; likely surely ; in all probability ; may ; might ; possible   FR: probablement ; vraisemblablement ; en toute vraisemblance
คงคลัง[X] (khongkhlang) EN: treasury reserve   
คงคา[n.] (khongkhā) EN: water ; river ; sea   
คงจะ[v.] (khong ja) EN: may ; might   FR: devrait
คงจะ[adv.] (khong ja) EN: perhaps ; possibly ; maybe   FR: probablement
คงตัว[v.] (khongtūa) EN: steady ; be stable ; be constant ; be unchanged   FR: être stable ; être constant
คงตัว[adj.] (khongtūa) EN: stable   

English-Thai: Longdo Dictionary
flash memory(n) หน่วยความจำประเภทสารกึ่งตัวนำชนิดหนึ่ง ที่สามารถลบข้อมูลแล้วเขียนใหม่ได้ และสามารถคงข้อมูลไว้ได้แม้ไม่มีกระแสไฟฟ้าเลี้ยง
security(n adj) ความปลอดภัย, สิ่งที่ทำให้ปลอดภัย, ความมั่นคง, การค้ำประกัน, หลักทรัพย์, ธนบัตร, คนรับรอง, สวัสดิการ, เกี่ยวกับการประกัน, S. certificate, protection,
mercerize(vt) ใส่ด่างลงไปในสิ่งทอ เช่น ฝ้าย เพื่อเพิ่มความคงทน ความเป็นเงามัน และการติดสีย้อมได้ดีขึ้น
national guard service(n) กองกำลังรักษาความมั่นคงแห่งชาติ
accrual basis(n) (ในแง่การบัญชี)เกณฑ์คงค้าง, เกณฑ์สิทธิ์, เกณฑ์พึงรับพึงจ่าย, เกณฑ์ในการวัดผลการดำเนินงานสำหรับแต่ละงวดบัญชี ที่ใช้ในการคำนวณหาผลการดำเนินงานของธุรกิจ
core value(n) ค่านิยมหรือความเชื่อหลัก (อันเป็นสิ่งที่ดีงาม) ขององค์การ หากไม่มีองค์การจะไม่สามารถคงอยู่ได้ เช่น core value ของธนาคาร คือ ความซื่อสัตย์ ถ้าขาดไปจะไม่มีลูกค้ามาใช้บริการอย่างแน่นอน, We conduct our business guided by the following core values to serve our customers.
shemale(n) ชายที่ทำศัลยกรรมเป็นผู้หญิง(กะเทย) แต่ยังคงอวัยวะเพศชายไว้อยู่

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carry through[PHRV] คงอยู่, See also: ทำให้ทนทาน, Syn. persist
endure[VI] คงอยู่, See also: อยู่รอด, รอดมาได้, Syn. last, survive
enduring[ADJ] ซึ่งอดทน, See also: คงทน, อดกลั้น, ทนทรมาน, Syn. patient, tolerant
enduring[ADJ] อยู่รอด, See also: คงอยู่, Syn. persisting, surviving
inhere[VI] คงอยู่ใน, See also: มีแต่กำเนิด, Syn. consist in, reside in, belong
invariant[ADJ] ไม่เปลี่ยนแปลง, See also: คงที่, Syn. unvarying, invariable, constant, Ant. changing
keep abreast of[PHRV] รักษาระดับของ, See also: คงระดับของ, พยุงระดับของ, Syn. be abreast of, get abreast of, remain abreast of, stay abreast of
keep at[PHRV] รักษาไว้, See also: คงไว้
keep behind[PHRV] พยายามอยู่ข้างหลัง, See also: คงอยู่ด้านหลัง, Syn. remain behind, stay behind
keep down[PHRV] คงระดับต่ำไว้, See also: ป้องกันไม่ให้สูงขึ้น, Syn. remain down

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
achilles(อะคิล' ลีซ) n. ชื่อเทพเจ้าของกรีกที่อยู่ยงคงกระพัน เว้นแต่ที่ส้นเท้า,จุดอ่อน, จุดเป็นจุดตาย. -Achillean adj.
affluence(แอฟ' ฟลูเอินซฺ) n. ความมั่นคง, ความร่ำรวย, ความหลากหลาย (ความคิด, คำพูดและอื่น), Syn. wealth, plenty ###A. poverty)
alive(อะไลว') adj. มีชีวิตอยู่, คงอยู่, กระปรี้กระเปร่า, ร่าเริง, ครึกครื้น, เต็มไปด้วยชีวิต, สนใจต่อ, ตระหนักถึง, Syn. living, existing ###A. dead)
astatic(เอสแทท'ทิค) adj. ไม่แน่นอน, ไม่มั่นคง, ไม่มีทิศทางที่แน่นอน. -astaticism n.
avogadro's numberค่าคงที่ 6.02 X 1023 ซึ่งเป็นจำนวนอะตอมในกรัม-อะตอม หรือจำนวนโมเลกุลในกรัม-โมเลกุล, Syn. Avogadro's constant (Avogadro number)
balance(แบล'เลินซฺ) n. ความสมดุล,ดุลยภาพ,สติ,ความสุขุม,ตาชั่ง,ตาเต็ง,ตาชู,คันชั่ง,งบดุล,ยอดยกไป,ปิดบัญชีคงเหลือ,จำนวนเหลือ,กลุ่มดาวตราชู vt. ทำให้สมดุล, Syn. symmetry -Conf. rest
ballast(แบล'เลิสทฺ) {ballasted,ballasting,ballasts} n. การถ่วงท้องเรือด้วยของหนัก ๆ ,หินโรยทางรถไฟ,เศษหิน,กรวดที่โรยทาง,อุปกรณ์ถ่วงกระแสไฟฟ้า (แบลลัสท์) vt. ทำให้มั่นคง,ใส่ ballast, See also: ballaster n. ดูballast
beachball pointerลูกบอลล์ชายหาด <คำแปล>หมายถึง สัญลักษณ์ที่ปรากฏบนจอภาพของเครื่องแมคอินทอช ที่จะทำให้ผู้ใช้รู้ว่า เครื่องคอมพิวเตอร์กำลังทำงานอยู่ทั้ง ๆ ที่เรามองไม่เห็นการทำงานใด ๆ เลย ที่เรียกว่า ลูกบอลล์ชายหาด ก็คงเพราะว่า รูปร่างหน้าตาของสัญลักษณ์นี้มีรูปลักษณะอย่างนั้นจริง ๆ กล่าวคือเป็นรูปลูกบอลล์
bide(ไบดฺ) {boded,bided,biding,bides} v. อดทน,ทน,เผชิญ,ขึ้นอยู่กับ,ยังคง,รอคอย -Phr. (bide one's time คอยโอกาสที่ดี), See also: bider n. ดูbide, Syn. endure,bear
cancroid(แคง'ครอยดฺ) adj. คล้ายมะเร็ง,คล้ายรูป n. แผลริมอ่อน

English-Thai: Nontri Dictionary
abiding(adj) ถาวร,สืบไป,ตลอดกาล,มั่นคง
alive(adj) มีชีวิตอยู่,คงอยู่,ดำรงอยู่,ร่าเริง,กระปรี้กระเปร่า
atilt(adj,adv) เอียง,ลาด,ตะแคง
backwater(n) น้ำนิ่ง,ความคงที่
ballast(vt) ถ่วงน้ำหนัก,ทำให้มั่นคง
bracing(adj) ค้ำจุน,ซึ่งทำให้มั่นคง
changeless(adj) ไม่เปลี่ยนแปลง,แน่นอน,มั่นคง
CLEAN-clean-cut(adj) สะอาด,หมดจด,เฉียบขาด,มั่นคง
coefficient(n) ค่าคงที่,ตัวเลข,ตัวคูณ,อัตรา
consistence(n) ความมั่นคง,ความเหนียวแน่น,ความคงเส้นคงวา,ความไม่เปลี่ยนแปลง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
needless to say (phrase ) คงไม่ต้องบอกว่า;คงไม่ต้องบอกกระมังว่า...

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
固定[こてい, kotei] (n ) คงที่, ตรึงอยู่กับที่, ยึดไว้ไม่ไห้ขยับเขยื้อน

German-Thai: Longdo Dictionary
Er kommt wohl heute.เขาคงจะมาวันนี้, wohl ใช้เสริมในประโยคที่มีความเป็นไปได้, คาดว่า
Es wäre gut, wenn ...มันคงจะดี ถ้า...
halten(vt) |hält, hielt, hat gehalten| รักษาไว้, คงไว้ เช่น Ordnung halten รักษากฏ, das Versprechen halten รักษาคำพูด
wohlคงจะเช่นนั้น
Streber(n) |der, pl. Streber| คนที่คงแก่เรียน
untervermieten(vt) |vermietete unter, hat untervermietet| ให้เช่าบ้านหรือห้องต่อ (โดยที่ชื่อผู้เช่าในสัญญาเช่ายังคงเดิม เป็นการรักษาห้องเช่านั้นไว้จะได้ไม่ต้องไปหาใหม่เวลาที่ต้องไปต่างเมืองหรือต่างแดนเป็นเวลานาน), See also: mieten
voraussichtlich(adj adv) เป็นไปได้สูง เช่น Ich komme voraussichtlich am Wochenende zur Arbeit. ฉันคงมาทำงานวันเสาร์อาทิตย์ค่อนข้างแน่, See also: S. sehr wahrscheinlich,
in die Schule gehen(phrase) ไปเรียน หรือ ไปโรงเรียน สามารถแปลว่า ไปมหาวิทยาลัยได้ด้วย เช่น 1° a: Wann geht Ihr Sohn in die Schule? = ลูกชายคุณจะเข้าโรงเรียนเมื่อไหร่ครับ b: wahrscheinlich, nächstes Jahr! = อ๋อ ก็คงจะปีหน้านะ, See also: S. zur Schule gehen
Gutschrift(n) |die, pl. Gutschriften| ยอดคงเหลือในบัญชี, จำนวนเงินที่จ่ายเข้าบัญชี, บัญชีรายรับ, See also: A. Lastschrift,
annehmen(vi) |nimmt an, nahm an, hat angenommen| คาดหรือคิดว่าเป็นเช่นนั้น เช่น Ich nehme an, sie würde dir helfen. ฉันคาดว่าหล่อนคงช่วยเธอ , See also: S. glauben,

French-Thai: Longdo Dictionary
rester(vi) |je reste, tu restes, il reste, nous restons, vous restez, ils restent| พักอยู่, ยังคงอยู่ เช่น (1) Je reste jusqu'à 22 heures. ผมอยู่ถึงสี่ทุ่ม (2) Cette semaine il doit reste à la maison. อาทิตย์นี้เขาต้องพักอยู่ที่บ้าน (สังเกตความหมายต่างจากกิริยา habiter ตรงที่ rester ไม่ได้แปลว่า อาศัย)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top