ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beat up

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beat up-, *beat up*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beat up(phrv) ตีให้เข้ากัน, See also: ผสมให้เข้ากันด้วยการตี
beat up(phrv) ตีจนบาดเจ็บอย่างรุนแรง, Syn. bash up, do over, work over
beat upon(phrv) ทุบ (เช่น ประตู), Syn. beat on

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You think Mighty Mouse could beat up Superman?นายคิดว่าไมตี้เมาส์จะมา สู้ซูเปอร์แมนได้มั้ย? Stand by Me (1986)
Superman is a real guy. No way a cartoon could beat up a real guy.ซูเปอร์แมนเป็นคนจริง การ์ตูนมันจะมาสู้คนจริงๆ ได้ไงวะ Stand by Me (1986)
I could've handled it myself! I admit I got beat up that one time, but I won't always be on the receiving end!ฉันสามารถจัดการมันด้วยตัวเองได้ ฉันรู้ว่าฉันได้รับการยอมรับในระดับหนึ่ง Akira (1988)
You stand out there on that green, green grass, and it's just you and the ball, and there ain't nobody to beat up on but yourself....ที่เราออกไปยืนบนหญ้าเขียวๆ มีเพียงเรากับลูกกลมๆ โดยไม่ต้องสู้กับใคร นอกจากตัวเราเอง The Legend of Bagger Vance (2000)
I bet my dad could beat up your dad.ฉันว่าพ่อฉันเตะพ่อนายได้สบาย Unbreakable (2000)
Yeah, it's Kangjae who you beat up real bad yesterdayใช่, คังแจที่ถูกแกอัดน่วมเมื่อวานไง Failan (2001)
More Jewish police! You mean you want me to beat up Jews with my truncheon and catch the Gestapo spirit. I see.เพิ่มตำรวจยิว แปลว่านายจะให้ฉันเอากระบองตีคนยิว The Pianist (2002)
At that restaurant, I beat up the bathroom. I'm sorry.ที่ร้านอาหาร ฉันพังห้องน้ำ ฉันขอโทษ Punch-Drunk Love (2002)
If you beat up Ji-hoon, we'll give you everything.ถ้าพี่กระทืบ เจ้าจี-ฮุน พวกฉันจะให้พี่ทุกอย่างเลย My Tutor Friend (2003)
Was it you that broke into my territory and beat up my boys in open daylight?ทำไมแกถึงได้มาหาเรื่องพวกฉัน และก็ยังทำมาทำร้าย... ...ลูกน้องของฉันกลางวันแสกๆ แกมาทำร้ายลูกน้องของฉันทำไม Crazy First Love (2003)
Yeah, a guy got beat up pretty bad last night out there.มีคนโดนทำร้ายอย่างหนัก เมื่อคืนข้างนอกนั่น The Woodsman (2004)
I just got beat up by Khuram. He brought this other Paki with him...คูรัมมันเล่นงานฉัน มันกับไอ้ปากีอีกคน... Uno (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beat upGo and beat up that bully.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซ้อม(v) beat up, See also: hit, strike, slap, Syn. ทำร้าย, Example: เด็กสาวถูกซ้อม และบังคับให้ขายประเวณี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซ้อม[søm] (v) EN: beat up

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
殴打[ōu dǎ, ㄡ ㄉㄚˇ, / ] beat up, #10,430 [Add to Longdo]
[zòu, ㄗㄡˋ, ] beat up; break to pieces, #10,689 [Add to Longdo]
毒打[dú dǎ, ㄉㄨˊ ㄉㄚˇ, ] beat up, #28,266 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
叩きのめす[たたきのめす, tatakinomesu] (v5s, vt) to knock down; to beat up (till unable to stand) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beat up
   v 1: give a beating to; subject to a beating, either as a
      punishment or as an act of aggression; "Thugs beat him up
      when he walked down the street late at night"; "The teacher
      used to beat the students" [syn: {beat}, {beat up}, {work
      over}]
   2: gather; "drum up support" [syn: {beat up}, {drum up},
     {rally}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top