ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

drum up

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drum up-, *drum up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drum up[PHRV] โฆษณา (คำไม่เป็นทางการ), Syn. beat up
drum upon[PHRV] เคาะ, See also: ตีถี่ๆ บน, Syn. drum on

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
William told me to go out and drum up some interest,วิลเลียม บอกฉันว่าให้ออกไปก่อนและโฆษณาบางอย่างที่น่าสนใจ, The Grandfather: Part II (2009)
Chuck, could you find another way to drum up business?ชัค ทำไมคุณไม่ลองหาทางอื่นเพื่อนพัฒนาธุรกิจดูล่ะ The Last Days of Disco Stick (2009)
You want to drum up a little scandal.คุณต้องกุเรื่องอื้อฉาวขึ้นมาเล็กน้อย The San Lorenzo Job (2010)
Ashley, would you please add the new announcement to the web site, see if we can't drum up some more business?- ขอร้องล่ะ - โอเค แอชลี่ย์ คุณช่วยเพิ่มประกาศใหม่ Pilot (2011)
Can't we just do, like, a great duet in the cafeteria or the library to just drum up some support?เอาน่า เราแค่แบบว่า ร้องเพลงคู่กันในโรงอาหาร หรือในห้องสมุดเพื่อ เรียกคะแนนดู I Kissed a Girl (2011)
Yeah. Yeah, we put in a new home and garden section to drum up business.แม่นแล้ว เราเอามาใส่ที่มุมบ้านและสวน Chuck Versus the Bearded Bandit (2011)
In the meantime, I need somebody to drum up suspects.ในระหว่างนี้ ฉันต้องการคนรวบรวมชื่อผู้ต้องสงสัย Basic Lupine Urology (2012)
I thought I'd beat the bushes to see if I could drum up some kind of fresh intrigue for my book.ผมว่า ผมคงต้องพยายามอย่างมาก เพื่อดูว่าจะโฆษณา ให้หนังสือดูน่าสนใจได้มั้ย Legacy (2012)
I took it upon myself to drum up business.ผมทำทุกอย่างด้วยตัวเอง เพื่อธุรกิจของผม American Hustle (2013)
And maybe I could drum up a few more of Katherine's secrets and you could do something for me.และฉันอาจจะโฆษณาความลับ ของแคธเธอรีนอีกสักนิด และเธอก็ทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อฉันได้ Bring It On (2013)
The wild west show was a last-ditch chance to drum up some cash, but now the whole place is up for sale.โชว์คาวบอย เคยเป็นโอกาสสุดท้าย ที่จะทำเงินได้ แต่ตอนนี้ สถานที่แห่งนี้มีไว้ขาย Red Letter Day (2013)
We drum up fake user names, then outbid everyone else.เราสร้างชื่อผู้ใช้ปลอมขึ้นมา เพื่อที่จะประมูลแข่งในราคาที่สูงกว่าคนอื่น Out of the Frying Pan (2013)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  drum up
      v 1: gather; "drum up support" [syn: {beat up}, {drum up},
           {rally}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top