ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be stubborn

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be stubborn-, *be stubborn*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't be stubborn and go home.อย่าดื้อน่า กลับบ้านได้แล้ว Personal Taste (2010)
You can't be stubborn about this.อย่าดื้อสิ A Millionaire's First Love (2006)
Don't be stubborn Come with me to Australia.อย่าดื้อน่า ไปอยู่กับย่าที่ออสเตรเลียเถอะ Romance of Their Own (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be stubbornYou must not be stubborn and should be friendly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ว่ายาก[V] be stubborn, See also: be obstinate, be disobedient, be obdurate, Syn. ดื้อดึง, หัวแข็ง, ดื้อรั้น, Ant. ว่าง่าย, Example: ลูกชายคนโตของเขาว่ายากสอนยากไม่อยากมีใครเลี้ยงให้หรอก, Thai definition: ไม่อยู่ในโอวาท
หัวแข็ง[V] be stubborn, See also: be obstinate, be obdurate, be headstrong, Syn. หัวดื้อ, หัวรั้น, Example: เด็กคนนี้หัวแข็งใครพูดอะไรก็ไม่ฟัง
ดื้อแพ่ง[V] be stubborn, See also: be disobedient, be resist, be intransigent, be obstinate, be obdurate, be contumacious, Syn. ขัดขืน, ขืน, ดื้อ, ดันทุรัง, ดื้อรั้น, รั้น, Ant. ยินยอม, Example: ไม่ว่าเธอจะไล่เขายังไงเขาก็ยังคงดื้อแพ่งอยู่ต่อ, Thai definition: ขัดขืนไม่ยอมปฏิบัติตาม, ขัดขืนไม่ยอมให้ความร่วมมือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวแข็ง[v.] (hūakhaeng) EN: be stubborn ; be obstinate ; be obdurate ; be headstrong   

Japanese-English: EDICT Dictionary
意地を張る[いじをはる, ijiwoharu] (exp,v5r) to not give in; to be obstinate; to be stubborn; to be perverse [Add to Longdo]
意地張る;意地ばる;意地はる(ik)[いじばる(意地張る;意地ばる);いじはる(意地張る;意地はる)(ik), ijibaru ( iji haru ; iji baru ); ijiharu ( iji haru ; iji haru )(ik)] (exp,v5r) (See 意地を張る) to be stubborn; to be obstinate; to be perverse; to not give in [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top