Search result for

รั้น

(38 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รั้น-, *รั้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รั้น[ADJ] stubborn, See also: dogmatic, obstinate, recalcitrant, headstrong, obdurate, Syn. ดื้อดึง, ดื้อ, ดื้อด้าน, Ant. หัวอ่อน, ว่านอนสอนง่าย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รั้นก. ร่นเข้าไป, ท้นเข้าไป, เช่น จมูกรั้น.
รั้นว. ดื้อดันทุรัง เช่น เด็กคนนี้รั้นจริง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- You're as stubborn as that girl.- คุณมันดื้อรั้นเหมือนผู้หญิงคนนั้น Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
But I saw the FBI as a place where I could distinguish myself.อืม... . พ่อแม่ฉัน ยังคงคิดว่า เป็นการกระทำที่รั้นจริงๆ Deep Throat (1993)
Don't jeopardise the future of your own efforts.อย่าเอาอนาคตไปเสี่ยง จากความรั้นของคุณเลย Squeeze (1993)
Tough chick needs backup?คนหัวรั้นนั่นต้องการกำลังเสริมรึ? Ghost in the Shell (1995)
I'm probably about as stubborn as you are.กระหม่อมอาจดื้อรั้นเช่นพระองค์ Anastasia (1997)
You calling me a blimp, you fucking Democrat?แกบอกฉันเป็นพวกหัวรั้น / แกเป็นพวกประชาธิปไตยหรือไง? American History X (1998)
but doesn't the man ever bend a rule?แต่ข้าไม่รู้ว่า เขาจะหัวรั้นขนาดนี้ Mulan 2: The Final War (2004)
Speaking of bending rules...คำพูดของเจ้า ก็เหมือนจะหัวรั้นอยู่นะ Mulan 2: The Final War (2004)
He said if he ever caught me smoking, he'd kill me, so in a fit of teenage rebellion...จับได้ว่าฉันสูบบุหรี่เขาจะฆ่าฉันทิ้ง . ดังนั้นด้วยความรั้นในวัยสิบห้าของฉัน ฉันเริ่มสูบมัน แล้วฉันก็หยุดมันไม่ได้ Crusade (2004)
We're both so stubborn.เราทั้งคู่หัวรั้น Pride & Prejudice (2005)
But you did lead her on, so that she had the impression you were unhappy at home.แต่คุณดึงเธอเข้ามา ครั้นเธอรู้สึกประทับใจต่อคุณ คุณกลับไม่รู้สึกอยากอยู่กับเธอ Match Point (2005)
My father is a hard ass.พ่อของผมหัวรั้นมากๆ Saw II (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รั้น[adj.] (ran) EN: stubborn ; be dogmatic   FR: têtu ; obstiné ; dogmatique

English-Thai: Longdo Dictionary
unruliness(n) การที่ไม่อยู่ในกฏระเบียบ, การที่ไม่สามารถควบคุมได้, ความดื้อรั้น เช่น The year is 48 B.C. The grandeur of the Roman Empire has been tarnished by political corruption and society has been overrun by unruliness and violence. , R. unruly, willful,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
strong-minded[ADJ] ดื้อ, See also: รั้น, มุ่งมั่น, Syn. headstrong, obstinate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
balky(บอค'คี) adj. ดื้อรั้น,หยุด,ตรงข้าม
bigot(บิก'เกิท) n. คนหัวดื้อ,คนดื้อรั้น, Syn. fanatic
bigoted(บิก'กะทิด) adj. หัวดื้อ,ดื้อรั้น,มีทิฐิ,มานะ, Syn. narrow-minded
bullethead(บูล'ลิทเฮด) n. คนหัวดื้อ,คนรั้น,คนโง่, See also: bulletheaded adj.
bullheaded(บูล'เฮดดิด) adj. หัวดื้อ,รั้น
bullish(บูล'ลิช) adj. คล้ายวัว,ดื้อรั้น,โง่
camp(แคมพฺ) {camped,camping,camps} n.ค่ายที่พัก,เต้นท์,ท่าทางทีหลอกลวง,มายา,การอ้างสิทธิ v. ตั้งค่าย,พัก,หลับนอน,ปักหลักอยู่อย่างดื้อรั้น
contrary(คอน'ทระรี) adj.,n. (สิ่งที่) ตรงกันข้าม,ต่อต้าน,ขัดกัน,ดื้อรั้น,เป็นมุมฉาก -adv. ซึ่งตรงกันข้าม., See also: contrarily adv. ดูcontrary contrariness n. ดูcontrary
contumacious(คอนทุเม'เชิส) adj. ดื้อรั้น,แข็งข้อ,ไม่ยอมเชื่อฟัง, See also: contumacity n. ดูcontumacious, Syn. obdurate
contumacy(คอน'ทุมะซี) n. การดื้อรั้น,การแข็งข้อ, Syn. stubborness

English-Thai: Nontri Dictionary
bigoted(adj) คลั่งศาสนา,หัวดื้อ,หัวรั้น,มีทิฐิมานะ,ดันทุรัง
bigotry(n) ความคลั่งศาสนา,ความดื้อรั้น,ความดันทุรัง
bullhead(adj) รั้น,หัวดื้อ
bullish(adj) คล้ายวัว,โง่,ดื้อ,รั้น
contrary(adj) ตรงกันข้าม,หัวรั้น,ดื้อรั้น,ต่อต้าน
contrary(n) ความขัดกัน,ความตรงกันข้าม,ความดื้อรั้น
disobedience(n) ความดื้อดึง,ความดื้อ,ความดื้อรั้น,ความไม่เชื่อฟัง
disobedient(adj) ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ดื้อแพ่ง,ขัดขืน,ไม่เชื่อฟัง
disobey(vt) ไม่เชื่อฟัง,ขัดขืน,ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ดื้อแพ่ง
dogged(adj) ดื้อดึง,ทรหด,พากเพียร,แน่วแน่,ดื้อรั้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top