ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หัวรั้น

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หัวรั้น-, *หัวรั้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัวรั้น[ADJ] stubborn, See also: obstinate, obdurate, disobedient, Syn. หัวแข็ง, หัวดื้อ, Ant. หัวอ่อน, Example: ความเป็นคนหัวรั้นของเขาทำให้เข้ากับคนอื่นได้ยาก, Thai definition: ว่ายากสอนยาก, ไม่ยอมเชื่อใครง่ายๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หัวรั้นว. ดื้อดัน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tough chick needs backup?คนหัวรั้นนั่นต้องการกำลังเสริมรึ? Ghost in the Shell (1995)
You calling me a blimp, you fucking Democrat?แกบอกฉันเป็นพวกหัวรั้น / แกเป็นพวกประชาธิปไตยหรือไง? American History X (1998)
but doesn't the man ever bend a rule?แต่ข้าไม่รู้ว่า เขาจะหัวรั้นขนาดนี้ Mulan 2: The Final War (2004)
Speaking of bending rules...คำพูดของเจ้า ก็เหมือนจะหัวรั้นอยู่นะ Mulan 2: The Final War (2004)
We're both so stubborn.เราทั้งคู่หัวรั้น Pride & Prejudice (2005)
My father is a hard ass.พ่อของผมหัวรั้นมากๆ Saw II (2005)
However, they're selfish and pig-headed.แต่ถึงกระนั้น ก็ช่างเห็นแก่ตัว และหัวรั้นนัก My Boyfriend Is Type-B (2005)
She's so hot-headed. I said wait!เธอช่างหัวรั้นจริงๆ ฉันพูดว่า รอ My Wife Is a Gangster 3 (2006)
What a grandson he had. So rebellious.เขามีหลานแบบไหนกัน ถึงได้หัวรั้นอย่างนี้ A Millionaire's First Love (2006)
Mr. Hibima unfairly insisted that Kira was evil and criticized him.คุณฮิบิมะ ค่อนข้างหัวรั้น และคิดว่า คิระคือปีศาจและตัดสินเค้า Death Note: The Last Name (2006)
She's a tough kid!เธอเป็นเด็กหัวรั้น Death Note: The Last Name (2006)
It's none of your business!ความหัวรั้นของเธอนิดเดียว จะทำให้ครอบครัวอยู่ในอันตราย ! Chapter Seven 'Out of Time' (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวรั้น[adj.] (hūaran) EN: stubborn ; obstinate ; obdurate ; disobedient   FR: obstiné

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diehard[ADJ] หัวดื้อ, See also: หัวรั้น, ซึ่งไม่ยอมเปลี่ยนแปลง, Syn. conservative, unchanging
dogmatic[ADJ] หัวรั้น, See also: ดันทุรัง, หัวดื้อ, Syn. opinionated, biased stubborn, hardheaded
mulish[ADJ] ดื้อ, See also: หัวรั้น, หัวดื้อ, หัวแข็ง, ดันทุรัง, Syn. headstrong, stubborn

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
doctrinaire(ดอคทระแนร์) adj. หัวรั้น,ดันทุรัง,ถือแต่หลัก,เป็นเพียงทฤษฎี,ซึ่งปฏิบัติไม่ได้,n. คนหัวรั้น
dogmatic(ดอกแมท'ทิค) adj. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์คำสอน ความเชื่อ หรือความคิดเห็นที่ไร้ข้อพิสูจน์,หยั่ง,หัวรั้น,มั่นใจ,ดันทุรัง, Syn. dogmatical,opinionated,settled,one-sided
donkey(ดอง'คี) n. ลา,คนโง่,คนหัวรั้น. -adj. เป็นเครื่องเสริม
insistent(อินซิส'เทินทฺ) adj. ยืนยัน,ยืนหยัด,ยืนกราน,หัวรั้น.
rebel(เรบ'เบิล) n. กบฏ adj. กบฏ,ขัดขืน,หัวรั้น,จลาจล,หัวดื้อ. vi. ก่อการกบฏ,ขัดขืน,ต่อต้าน, Syn. insurrectionist,resist
recalcitrant(รีแคล'ซีเทรินทฺ) adj. ดื้อรั้น,พยศ,ดื้อดึง,ไม่เชื่อฟัง,ไม่อ่อนน้อม,หัวแข็ง,หัวรั้น n. บุคคลที่มีลักษณะดังกล่าว, See also: recalcitrance n. recalcitrancy n.
stubborn(สทับ'เบิร์น) adj. ดื้อดึง,ดื้อรั้น,หัวรั้น,แข็งกระด้าง,ควบคุมยาก,ว่ายาก,รับมือยาก,แน่วแน่, See also: stubbornly adv. stubbornness n., Syn. adamant,dogged ###A. flexible
unwilling(อันวีล'ลิง) adj. ไม่เต็มใจ,ลังเลใจ,ต่อต้าน,ดื้อรั้น,หัวรั้น,แข็งข้อ., See also: unwillingly adv. unwillingness n. -S .loath

English-Thai: Nontri Dictionary
bigoted(adj) คลั่งศาสนา,หัวดื้อ,หัวรั้น,มีทิฐิมานะ,ดันทุรัง
contrary(adj) ตรงกันข้าม,หัวรั้น,ดื้อรั้น,ต่อต้าน
donkey(n) คนโง่,ลา,คนหัวรั้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top