ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ดื้อรั้น

   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดื้อรั้น-, *ดื้อรั้น*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดื้อรั้นว. ดื้อดันทุรัง.
หัวเห็ดดื้อรั้นไม่ยอมเปลี่ยนความคิดง่าย ๆ, หัวเห็ดย้ำ ก็ว่า เช่น มหาชนโดยมากเขาทำกันอย่างไร เราก็ต้องทำอย่างนั้น ที่จะไปหัวเห็ดย้ำให้ผิดกาลเทศะอย่างจีน ๆ ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วย (ลักวิทยา).

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- You're as stubborn as that girl.- คุณมันดื้อรั้นเหมือนผู้หญิงคนนั้น Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
I'm probably about as stubborn as you are.กระหม่อมอาจดื้อรั้นเช่นพระองค์ Anastasia (1997)
Although no one can do anything about Dae-So's stubbornness, you will find a way.ถึงแม้ไม่มีใครสามารถเอาชนะ ความดื้อรั้นของแดโซได้ ท่านจะต้องหาทางให้ได้ Episode #1.42 (2006)
Ted, you never listen. You're too damn stubborn.เท็ด คุณไม่เคยฟังเลยคุณมันคนดื้อรั้นหัวแข็ง Chapter Seven 'Nothing to Hide' (2006)
Gus is very stubborn.กัสนายนี่ดื้อรั้นมาก American Duos (2007)
Are you really just gonna treat the pancreatitis?ฉันไม่อยากให้เธอตาย เพราะความดื้อรั้นของคุณ Alone (2007)
She's kind of struggled a bit.เธอเป็นคนดื้อรั้น The Messengers (2007)
Look closely.เผชิญหน้ากับความดื้อรั้นของคุณ ดูให้ดีๆ Saw IV (2007)
Your father tells me you're very stubborn.พ่อเธอบอกฉันว่า เธอเป็นเด็กดื้อรั้น Like Stars on Earth (2007)
Ηe's mischievous, disobedient, rebellious. Doesn't listen to a word...มีแต่หายนะ ไม่เชื่อฟัง ดื้อรั้น ไม่เคยฟังกันสักคำ Like Stars on Earth (2007)
Please forgive my stubborn pride!โปรดยกโทษในความดื้อรั้นของฉัน The Secret of Moonacre (2008)
Until you do, you're not welcome in this home.ถ้าลูกยังดื้อรั้น บ้านหลังนี้จะไม่ต้อนรับลูก The Treasure of Serena Madre (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดื้อรั้น[adj.] (deūran) EN: restive   

English-Thai: Longdo Dictionary
unruliness(n) การที่ไม่อยู่ในกฏระเบียบ, การที่ไม่สามารถควบคุมได้, ความดื้อรั้น เช่น The year is 48 B.C. The grandeur of the Roman Empire has been tarnished by political corruption and society has been overrun by unruliness and violence. , R. unruly, willful,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contumacious[ADJ] ดื้อรั้น, See also: ดื้อดึง, รั้น
dig in one's heels[IDM] ดื้อรั้น, See also: มุ่งมั่น, ไม่ยอมเปลี่ยนใจ
dig one's heels in[IDM] ดื้อรั้น, See also: มุ่งมั่น, ไม่ยอมเปลี่ยนใจ
dyed-in-the-wool[IDM] ดื้อรั้น
dogged[ADJ] ดื้อรั้น, See also: ไม่เชื่อฟัง, Syn. stubborn
hardheaded[ADJ] ดื้อรั้น, See also: ดื้อ, หัวแข็ง, Syn. headstrong, stubborn, willful, Ant. compliant, easygoing
hard-nosed[ADJ] ดื้อ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ดื้อรั้น, ไม่ยอมง่ายๆ, Syn. stubborn, tough, unyielding
impish[ADJ] ซน, See also: ดื้อรั้น, ร้ายกาจ, เจ้าเล่ห์, เกเร, Syn. elfish, miscievious
intractable[ADJ] ดื้อรั้น, See also: ดื้อดึง, รั้น, ควบคุมหรือจัดการได้ยาก, Syn. stubborn, obstinate, perverse, Ant. docile, tractable
pertinacious[ADJ] ดื้อรั้น, See also: มีทิฐิ, หัวดื้อ, Syn. unsubmissive, unyielding, Ant. handleable, agreeable, cooperative

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
balky(บอค'คี) adj. ดื้อรั้น,หยุด,ตรงข้าม
bigot(บิก'เกิท) n. คนหัวดื้อ,คนดื้อรั้น, Syn. fanatic
bigoted(บิก'กะทิด) adj. หัวดื้อ,ดื้อรั้น,มีทิฐิ,มานะ, Syn. narrow-minded
bullish(บูล'ลิช) adj. คล้ายวัว,ดื้อรั้น,โง่
camp(แคมพฺ) {camped,camping,camps} n.ค่ายที่พัก,เต้นท์,ท่าทางทีหลอกลวง,มายา,การอ้างสิทธิ v. ตั้งค่าย,พัก,หลับนอน,ปักหลักอยู่อย่างดื้อรั้น
contrary(คอน'ทระรี) adj.,n. (สิ่งที่) ตรงกันข้าม,ต่อต้าน,ขัดกัน,ดื้อรั้น,เป็นมุมฉาก -adv. ซึ่งตรงกันข้าม., See also: contrarily adv. ดูcontrary contrariness n. ดูcontrary
contumacious(คอนทุเม'เชิส) adj. ดื้อรั้น,แข็งข้อ,ไม่ยอมเชื่อฟัง, See also: contumacity n. ดูcontumacious, Syn. obdurate
contumacy(คอน'ทุมะซี) n. การดื้อรั้น,การแข็งข้อ, Syn. stubborness
crabbed(แครบ'บิด) adj. มีอารมณ์ฉุนเฉียว,โกรธง่าย,ดื้อรั้น,เข้าใจยาก,อ่านยาก., See also: crabbedness n. ดูcrabbed
cross-grained(ครอส'เกรนด) adj. มีลายไขว้,เป็นลายตัดสลับกัน,มีอารมณ์ร้อย,ดื้อรั้น,ประหลาด

English-Thai: Nontri Dictionary
bigotry(n) ความคลั่งศาสนา,ความดื้อรั้น,ความดันทุรัง
contrary(adj) ตรงกันข้าม,หัวรั้น,ดื้อรั้น,ต่อต้าน
contrary(n) ความขัดกัน,ความตรงกันข้าม,ความดื้อรั้น
disobedience(n) ความดื้อดึง,ความดื้อ,ความดื้อรั้น,ความไม่เชื่อฟัง
disobedient(adj) ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ดื้อแพ่ง,ขัดขืน,ไม่เชื่อฟัง
disobey(vt) ไม่เชื่อฟัง,ขัดขืน,ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ดื้อแพ่ง
dogged(adj) ดื้อดึง,ทรหด,พากเพียร,แน่วแน่,ดื้อรั้น
dogmatic(adj) เกี่ยวกับกฎเกณฑ์,ดันทุรัง,ดื้อรั้น,ไม่มีข้อพิสูจน์,ไม่มีเหตุผล
dogmatism(n) ลัทธิถือหลักตนเอง,ความหยิ่งยโส,ความดื้อรั้น
froward(adj) เอาแต่ใจ,ดันทุรัง,ดื้อรั้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top