ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be obstinate

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be obstinate-, *be obstinate*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know that Dwarves can be obstinate ... and pigheaded and ... difficult.และปากแข็งมาก ยากที่น่าสงสัยและลิขสิทธิ์ The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขัดแข็ง[V] be obstinate, See also: disobey, defy, Syn. ไม่อ่อนน้อม, Ant. อ่อนน้อม, Example: หากเธอยังขัดแข็งเวลาเข้าหาผู้ใหญ่ ฉันว่ามันไม่เหมาะแน่ๆ, Thai definition: มีท่าทางกระด้างกระด้างกระเดื่องไม่อ่อนน้อมถ่อมตน
ว่ายาก[V] be stubborn, See also: be obstinate, be disobedient, be obdurate, Syn. ดื้อดึง, หัวแข็ง, ดื้อรั้น, Ant. ว่าง่าย, Example: ลูกชายคนโตของเขาว่ายากสอนยากไม่อยากมีใครเลี้ยงให้หรอก, Thai definition: ไม่อยู่ในโอวาท
ตะบัน[V] be persistent, See also: be obstinate, be stubborn, be pig-headed, be obdurate, Syn. ดื้อดึง, ดึงดัน, Example: แกตะบันสวมเสื้อตัวเดียวกันตั้งเดือน
หัวแข็ง[V] be stubborn, See also: be obstinate, be obdurate, be headstrong, Syn. หัวดื้อ, หัวรั้น, Example: เด็กคนนี้หัวแข็งใครพูดอะไรก็ไม่ฟัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวแข็ง[v.] (hūakhaeng) EN: be stubborn ; be obstinate ; be obdurate ; be headstrong   

Japanese-English: EDICT Dictionary
意地を張る[いじをはる, ijiwoharu] (exp,v5r) to not give in; to be obstinate; to be stubborn; to be perverse [Add to Longdo]
意地張る;意地ばる;意地はる(ik)[いじばる(意地張る;意地ばる);いじはる(意地張る;意地はる)(ik), ijibaru ( iji haru ; iji baru ); ijiharu ( iji haru ; iji haru )(ik)] (exp,v5r) (See 意地を張る) to be stubborn; to be obstinate; to be perverse; to not give in [Add to Longdo]
強情を張る[ごうじょうをはる, goujouwoharu] (exp,v5r) to insist on; to persist in; to be obstinate [Add to Longdo]
言い張る;言張る[いいはる, iiharu] (v5r,vt) to insist; to assert; to be obstinate in saying [Add to Longdo]
情を張る[じょうをはる, jouwoharu] (exp,v5r) to be obstinate [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top