ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be offensive

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be offensive-, *be offensive*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"a," don't be offensive,1.อย่าเดินเกมส์รุกจนเกินไป The Dark Night (2008)
And saying certain words can be offensive♪ And saying certain words can be offensive ♪ Meet the Grandparents (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลาม[V] take liberties with, See also: be offensive to, be rude, talk offensively, Syn. ลามปาม, ล่วงเกิน, Ant. เคารพ, Example: แม่ห้ามลูกชายไม่ให้พูดจาลามถึงผู้ใหญ่, Thai definition: กระทำกิริยาไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเรื่อยไปต่อบุคคลเมื่อเห็นว่าเขาไม่ถือ
ขัดลูกตา[V] be offensive to the eye, See also: be unpleasant to look at, be an eyesore, offend the eyes, Syn. ขัดตา, ขัดหูขัดตา, ขวางหูขวางตา, Example: การแสดงออกของเขาได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตกทำให้ขัดลูกตาของคนมีอายุที่เคยชินกับวัฒนธรรมไทยดั้งเดิม
อุกอาจ[V] be outrageous, See also: be offensive, Syn. เหี้ยมหาญ, Ant. หวั่นเกรง, เกรงกลัว, ขลาดกลัว, Thai definition: กล้าทำความผิดโดยไม่เกรงกลัว, กล้าละเมิดโดยไม่กลัวความผิด, บังอาจล่วงละเมิด
บาดหู[V] be unpleasant to the ear, See also: be offensive to the ears, hurt one's feelings upon hearing, Syn. ขัดหู, Example: หล่อนรู้สึกบาดหูยามลูกสะใภ้ใช้วาจาลื้อๆ อั๊วะๆ ซึ่งหล่อนไม่ชอบฟัง, Thai definition: ระคายหูทนฟังไม่ได้ ทำให้ไม่สบอารมณ์
ก้าวร้าว[V] be aggressive, See also: be offensive, Syn. ระราน, , เกะกะ, หยาบ, กระด้าง, Example: เขาไม่ได้ก้าวร้าวอย่างที่คนอื่นคิด, Thai definition: แสดงกิริยาวาจาไม่เคารพยำเกรงผู้ใหญ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก้าวร้าว[v.] (kāorāo) EN: be aggressive ; be offensive   FR: être agressif
ขัดตา[v.] (khattā) EN: be unpleasant to look at ; be offensive to the eye ; be an eyesore   FR: être déplaisant à la vue
ลาม[v.] (lām) EN: take liberties with ; be offensive to ; be rude ; talk offensively   
ล่วงเกิน[v.] (lūangkoēn) EN: be rude ; be offensive to ; go too far ; take liberties with ; offend ; insult   FR: offenser ; prendre des libertés (avec qqn.) ; aller trop loin (avec qqn.) ; dépasser les bornes (avec qqn.)
ผิดผี[v.] (phitphī) EN: be offensive to the spirits ; violate custom ; go against a tradition ; violate tradition ; violate a convention ; do sth morally wrong   
อุกอาจ[v.] (uk-āt) EN: be outrageous ; be offensive   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top