ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

短歌

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -短歌-, *短歌*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
短歌[duǎn gē, ㄉㄨㄢˇ ㄍㄜ, ] ballad [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
短歌[たんか(P);みじかうた, tanka (P); mijikauta] (n) (See 長歌・ちょうか・1) tanka; 31-mora Japanese poem; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Film music or a jingle. "Well done. Jimmy, that's great. "[CN] 电影音乐或者短歌 "干得不错,Jimmy,非常棒" It Might Get Loud (2008)
He's Mr. Hiroshi Yosano.[CN] 他就是以擅长短歌 箸称的与谢野宽先生 同时也出现了一位 溥幸之歌的女诗人 A Chaos of Flowers (1988)
STARS" and "HAIRS will become very popular. later was short of money keeping the running of "STARS".[CN] 你还是少发表点短歌 这个让人感觉乐观的野宽 丈夫还是继续写短歌 A Chaos of Flowers (1988)
Drinking beer in the morning, spouting off some random tanka at me...[CN] 一大早就喝啤酒 用莫名其妙的短歌来糊弄人 The Garden of Words (2013)
"on your lips, poems then die."[CN] 短歌咏叹就在你的唇上死掉 Young & Beautiful (2013)
I'll be happy to recite it again for you, General.[JA] もう1度、短歌を朗誦しましょうか、准将殿 Emperor (2012)
Drinking beer in the morning, spouting off some random tanka at me...[JA] 朝っぱらからビール飲んで わけの分からない 短歌なんかふっかけてきて... The Garden of Words (2013)
It was an extraordinary act of courage for Ηis Majesty to recite it at that meeting.[JA] 陛下があの会議で短歌を詠まれる など、とても勇気ある行動でした Emperor (2012)
That's the right response to the tanka I told you when we first met.[CN] 初次见面时咏给你的 那首短歌的答歌 The Garden of Words (2013)
It's a tanka.[JA] 短歌だよ The Garden of Words (2013)
As I said, Ηis Majesty recited a tanka poem written by his grandfather.[JA] 申し上げたとおり、陛下は 祖父の書いた短歌を詠まれました Emperor (2012)
A tanka poem?[JA] 短歌ですね? Emperor (2012)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
短歌[たんか, tanka] das_31-silbige_japanische_Gedicht [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top