ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ambition

AE0 M B IH1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ambition-, *ambition*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ambition(n) ความทะเยอทะยาน, See also: ความปรารถนาอันแรงกล้า, ความมักใหญ่ใฝ่สูง, Syn. aspiration
ambition(n) จุดมุ่งหมาย, See also: เป้าหมาย, Syn. gold, end

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ambition(แอมบิช' เชิน) n. ความทะเยอทะยาน, ความมักใหญ่ใฝ่สูง, ความปรารถนาอันแรงกล้า, เป้าหมายของความปรารถนาดังกล่าว . -vt. ปรารถนา อย่างแรงกล้า. -ambitionless adj., Syn. longing, goal, Ant. aimlessness

English-Thai: Nontri Dictionary
ambition(n) ความทะเยอทะยาน, ความมักใหญ่ใฝ่สูง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ambitionความทะเยอทะยาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I guess the game picked up on my ambition to be like you.ผมเดาว่าเกมเลือกมัน จากอุปนิสัยส่วนตัวของคุณ eXistenZ (1999)
But he strives so hard for his dream with an unshakable faith he is grabbing his ambition by the hornsแต่เขามุ่งมั่นที่ยากมากสำหรับความฝันของเขา ด้วยความเชื่อที่มั่นคง เขาจะมีความทะเยอทะยานโดยไม่หวาดกลัว GTO (1999)
They have no knowledge of the past, no ambition for the future.คุณดูพวกเขาสิ The Time Machine (2002)
If we are able to overcome these situations, the ambition in our hearts can be achieved.ถ้าเราสามารถผ่านสถานการณ์ตอนนี้ไปได้ ความทะเยอทะยานในใจเราก็จะสมความมุ่งหมาย Episode #1.42 (2006)
It is thought that General Sang Gwang-Gul's ambition will tear their friendship apart.อาจจะเป็นเพราะความทะเยอทะยานของนายพลซางกองกูล ที่ทำลายความสัมพันธ์ของพวกเขา Episode #1.8 (2006)
Forcing your ambitions onto the delicate shoulders of children...มอบภาระเป้าหมายของตัวเอง ให้เด็กๆ แบกรับ... Like Stars on Earth (2007)
It's my life's ambition to join the knights of Camelot.มันเป็นเป้าหมายสูงสุดของผม คือการที่จะได้เข้าร่วมเป็นอัศวินของคาเมลอต Lancelot (2008)
Tell me, when was it that people stopped thinking of ambition as a sin and started thinking of it as a virtue?บอกหน่อยสิ คนเราเลิกคิดว่าความทะเยอทะยานนั้นเป็นบาป และเริ่มมาคิดว่าเป็นสิ่งที่ควรเมื่อไรกัน? The Other Boleyn Girl (2008)
I thought you had ambitions for this family?ข้าคิดว่าจะมีความทะเยอทะยานเพื่อครอบครัวเราเสียอีก The Other Boleyn Girl (2008)
Excessive ambition is the problem.ความทะเยอทะยานมากเกินไป มันเป็นปัญหา Episode #1.7 (2008)
Although he's living in a dilapidated corner of a boat right now, he has broader visions and ambitions than Onassis.ถึงแม้ว่า เขาจะอาศัยอยู่ในมุมหนึ่ง ของเรือที่ทรุดโทรม ในตอนนี้, เขาก็มีวิสัยทัคน์ที่กว้างไกล และ มีความทะเยอทะยานมากกว่าโอนาซิส Episode #1.9 (2008)
/But one king had a ruthless ambition /to make himself emperor by the sword.ฮ่องเต้พระองค์หนึ่งโหดเหี้ยมทะเยอทะยาน ตั้งตนเป็นจักรพรรดิโดยใช้กำลังห้ำหั่น The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ambitionAlthough ambitions are well worth having, they are not to be achieved easily.
ambitionAmbition drove him to murder.
ambitionAmbition is one of his characteristics.
ambitionDozens of people encouraged me to fulfill my ambitions.
ambitionHe feel victim to his own ambition.
ambitionHe fell a victim to his own ambition.
ambitionHe had ambition.
ambitionHe had the ambition to be prime minister.
ambitionHe has an ambition to get a Nobel Prize.
ambitionHe has an ambition to make a name for himself as a writer.
ambitionHe has a soaring ambition.
ambitionHe has no political ambition.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความทะเยอทะยาน(n) ambition, Syn. ความทะยานอยาก, Example: ผมยืนยันว่าผมไม่มีความทะเยอทะยานทางการเมืองใดๆ ทั้งสิ้น, Thai Definition: ความอยากมีฐานะหรือภาวะสูงกว่าดีกว่าที่เป็นอยู่
ความฝัน(n) ambition, See also: aspiration, dream, desire, Syn. ความใฝ่ฝัน, Example: ความฝันในวัยเด็กของผมก็คืออยากเป็นนักบิน
ความใฝ่ฝัน(n) ambition, See also: aspiration, Syn. ความปรารถนา, ความฝัน, Example: ความใฝ่ฝันของเขาก็ได้กลายมาเป็นความจริงในวันนี้, Thai Definition: ความปรารถนาอย่างยิ่ง
ความมักใหญ่ใฝ่สูง(n) ambition, See also: over-ambition, aspiration, Syn. ความทะเยอทะยาน, ความใฝ่สูง, Thai Definition: ความอยากมีฐานะหรือยศศักดิ์สูงกว่าที่เป็นอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความมักใหญ่ใฝ่สูง[khwām makyaifaisūng] (n, exp) EN: ambition  FR: ambition [ f ]
มุ่งหมาย[mungmāi] (v) EN: aim at ; intend ; mean ; desire ; endeavour ; set one's sights on  FR: viser ; ambitionner
ปอง[pøng] (v) EN: have an eye on ; have designs on ; aim for/to get ; desire ; intend ; long for ; crave for  FR: projeter ; préméditer ; désirer ; souhaiter ; ambitionner ; avoir des vues sur
แสวง[sawaēng] (v) EN: strive for ; seek ; pursue ; go after  FR: ambitionner ; désirer ; rechercher ; poursuivre ; briguer ; convoiter
ทะเยอทะยาน[thayoēthayān] (v, exp) EN: be ambitious ; be wild with ambition  FR: ambitionner ; être ambitieux ; avoir de l'ambition ; être dévoré par l'ambition

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AMBITION AE0 M B IH1 SH AH0 N
AMBITIONS AE0 M B IH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ambition (n) ˈæmbˈɪʃən (a1 m b i1 sh @ n)
ambitions (n) ˈæmbˈɪʃənz (a1 m b i1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
志向[zhì xiàng, ㄓˋ ㄒㄧㄤˋ, ] ambition; goal; ideal; aspiration #24,084 [Add to Longdo]
志气[zhì qì, ㄓˋ ㄑㄧˋ, / ] ambition; resolve; backbone; drive; spirit #27,990 [Add to Longdo]
狼子野心[láng zǐ yě xīn, ㄌㄤˊ ㄗˇ ㄧㄝˇ ㄒㄧㄣ, ] ambition of wild wolves (成语 saw); rapacious designs #68,530 [Add to Longdo]
襟抱[jīn bào, ㄐㄧㄣ ㄅㄠˋ, ] ambition; an aspiration [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ambition { f } | Ambition { pl } | Ambitionen auf etw. habenambition | ambitions | to have ambitions of getting sth. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
野望[やぼう, yabou] (n) ambition; aspiration; designs; treachery; (P) #8,982 [Add to Longdo]
意欲(P);意慾(oK)[いよく, iyoku] (n) will; desire; ambition; (P) #10,910 [Add to Longdo]
志望[しぼう, shibou] (n, vs) wish; desire; ambition; (P) #12,820 [Add to Longdo]
野心[やしん, yashin] (n) ambition; aspiration; designs; treachery; (P) #16,452 [Add to Longdo]
大志[たいし, taishi] (n) ambition; aspiration #17,155 [Add to Longdo]
アンビション[anbishon] (n) ambition [Add to Longdo]
ハンガリー精神[ハンガリーせいしん, hangari-seishin] (n) hungry spirit (lacking in people not having drive or ambition) [Add to Longdo]
虚静[きょせい, kyosei] (n) calm and free of ambition or care [Add to Longdo]
功名心[こうみょうしん, koumyoushin] (n) ambition; aspiration [Add to Longdo]
向上心[こうじょうしん, koujoushin] (n) ambition; aspiration; desire to improve oneself [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top