ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความปรารถนา

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความปรารถนา-, *ความปรารถนา*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความปรารถนา(n) wish, See also: desire, Syn. ความหวัง, ความประสงค์, ความต้องการ, ความอยาก, Example: ความปรารถนาของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุด
ความปรารถนาดี(n) goodwill, See also: good intention, Syn. ความหวังดี, Example: ถึงแม้ครูจะรักลูกศิษย์แต่บางทีก็ต้องดุต้องตักเตือนต้องว่าด้วยความปรารถนาดีเพื่อให้ศิษย์ได้ดี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กามคุณความปรารถนาในเมถุน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Student aspirationsความปรารถนาของนักศึกษา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My hopes, my dreamsความปรารถนาของฉัน, ความฝันของฉัน The Nightmare Before Christmas (1993)
Blessed is he who, in the name of charity and goodwill, shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper... and the finder of lost children.ความสุขคือคนที่อยู่ในชื่อขององค์กรการกุศลและความปรารถนาดีที่ คนเลี้ยงแกะที่อ่อนแอผ่านหุบเขาแห่งความมืด สำหรับเขาเป็นอย่างแท้จริงรักษาพี่ชายของเขา ... Pulp Fiction (1994)
Blessed is he who, in the name of charity and good will, shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper... and the finder of lost children.ความสุขคือคนที่อยู่ในชื่อขององค์กรการกุศลและความปรารถนาดี คนเลี้ยงแกะที่อ่อนแอผ่านหุบเขาแห่งความมืด สำหรับเขาเป็นอย่างแท้จริงรักษาพี่ชายของเขา ... Pulp Fiction (1994)
Blessed is he who, in the name of charity and good will, shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper and the finder of lost children.ความสุขคือคนที่อยู่ในชื่อขององค์กรการกุศลและความปรารถนาดี คนเลี้ยงแกะที่อ่อนแอผ่านหุบเขาแห่งความมืด สำหรับเขาเป็นอย่างแท้จริงรักษาพี่ชายของเขาและการค้นหาของเด็กที่หายไป Pulp Fiction (1994)
My mother's judgement left something to be desired.การตัดสินใจของแม่เหลือไว้แต่ความปรารถนา Don Juan DeMarco (1994)
Make a wish into the wellทำให้ความปรารถนาเข้ากัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Your wish will soon come trueความปรารถนาของคุณเร็ว ๆ นี้ จะเป็นจริงขึ้นมา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Now, make a wish and take a bite.ตอนนี้ทำให้ความปรารถนา และจะกัด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
There must be something your little heart desires.ต้องมีบางสิ่งบางอย่าง ความปรารถนาของหัวใจน้อย ของคุณ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Now, take the apple, dearie, and make a wish.ตอนนี้ใช้แอปเปิ้ล, สายสวาท, และทำให้ความปรารถนา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Don't let the wish grow cold!อย่าปล่อยให้ความปรารถนา เติบโตเย็น! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
About a wish coming true, do you?เกี่ยวกับความปรารถนามา จริงคุณ? Pinocchio (1940)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My hopes, my dreamsความปรารถนาของฉัน, ความฝันของฉัน The Nightmare Before Christmas (1993)
Blessed is he who, in the name of charity and goodwill, shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper... and the finder of lost children.ความสุขคือคนที่อยู่ในชื่อขององค์กรการกุศลและความปรารถนาดีที่ คนเลี้ยงแกะที่อ่อนแอผ่านหุบเขาแห่งความมืด สำหรับเขาเป็นอย่างแท้จริงรักษาพี่ชายของเขา ... Pulp Fiction (1994)
Blessed is he who, in the name of charity and good will, shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper... and the finder of lost children.ความสุขคือคนที่อยู่ในชื่อขององค์กรการกุศลและความปรารถนาดี คนเลี้ยงแกะที่อ่อนแอผ่านหุบเขาแห่งความมืด สำหรับเขาเป็นอย่างแท้จริงรักษาพี่ชายของเขา ... Pulp Fiction (1994)
Blessed is he who, in the name of charity and good will, shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper and the finder of lost children.ความสุขคือคนที่อยู่ในชื่อขององค์กรการกุศลและความปรารถนาดี คนเลี้ยงแกะที่อ่อนแอผ่านหุบเขาแห่งความมืด สำหรับเขาเป็นอย่างแท้จริงรักษาพี่ชายของเขาและการค้นหาของเด็กที่หายไป Pulp Fiction (1994)
My mother's judgement left something to be desired.การตัดสินใจของแม่เหลือไว้แต่ความปรารถนา Don Juan DeMarco (1994)
Make a wish into the wellทำให้ความปรารถนาเข้ากัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Your wish will soon come trueความปรารถนาของคุณเร็ว ๆ นี้ จะเป็นจริงขึ้นมา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Now, make a wish and take a bite.ตอนนี้ทำให้ความปรารถนา และจะกัด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
There must be something your little heart desires.ต้องมีบางสิ่งบางอย่าง ความปรารถนาของหัวใจน้อย ของคุณ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Now, take the apple, dearie, and make a wish.ตอนนี้ใช้แอปเปิ้ล, สายสวาท, และทำให้ความปรารถนา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Don't let the wish grow cold!อย่าปล่อยให้ความปรารถนา เติบโตเย็น! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
About a wish coming true, do you?เกี่ยวกับความปรารถนามา จริงคุณ? Pinocchio (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความปรารถนา[khwām prātthanā] (n) EN: wish ; desire  FR: souhait [ m ] ; voeu [ m ]
ความปรารถนาดี[khwām prātthanā dī] (n, exp) EN: goodwill ; good intention

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ambition(n) ความทะเยอทะยาน, See also: ความปรารถนาอันแรงกล้า, ความมักใหญ่ใฝ่สูง, Syn. aspiration
appetite(n) ความอยาก, See also: ความปรารถนา, Syn. appetence, desire, appetency
belly(n) ความปรารถนาที่จะมีหรือทำบางสิ่ง, Syn. desire
concupiscence(n) ความปรารถนาอย่างมาก (โดยเฉพาะทางเพศ), Syn. lust, lechery, prurience
craving(n) ความปรารถนา, Syn. desire, need, yearning
desirability(adj) ความพอใจ, See also: ความปรารถนา, ความชอบ, Syn. pleasedness
desire(n) ความปรารถนา, See also: ความอยาก, ความประสงค์, ความต้องการ, Syn. will, wish, dun, hope, Ant. distaste, dislike
favor(n) ความช่วยเหลือ, See also: ความปรารถนาดี, ความเอื้อเฟื้อ, Syn. support
favour(n) ความช่วยเหลือ, See also: ความปรารถนาดี, ความเอื้อเฟื้อ, Syn. support
itching(n) ความปรารถนาอย่างแรงกล้า, Syn. desire, craving, longing, Ant. repulsion, disgust

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ambition(แอมบิช' เชิน) n. ความทะเยอทะยาน, ความมักใหญ่ใฝ่สูง, ความปรารถนาอันแรงกล้า, เป้าหมายของความปรารถนาดังกล่าว . -vt. ปรารถนา อย่างแรงกล้า. -ambitionless adj., Syn. longing, goal, Ant. aimlessness
appetite(แอพ'พิไททฺ) n. ความอยากอาหารหรือเครื่องดื่ม, ความต้องการของร่างกาย, ความปรารถนา, ความชอบ, Syn. desire, craving, relish, liking, Ant. aversion, distaste
aspiration(แอสพเร'เชิน) n. ความปรารถนา, ความอยาก, การออกเสียงเป็นเสียงลมหายใจออก, การหายใจ, Syn. desire, hope, yearning
athirst(อะเธิร์สท) adj. มีความปรารถนามาก, กระหายน้ำ (eager, thirsty)
avidity(อะวิด'ดิที) n. ความกระหาย, ความปรารถนาอย่างมาก, ความละโมบ, Syn. enthusiasm, greed, Ant. indifference
breathing(บรีธ'ธิง) n. การหายใจ, กระบวนการหายใจ, การหายใจอึดหนึ่ง, การหยุดพักหายใจ, การเอ่ยคำ, ความปรารถนา, ชั่วแวบเดียว, การโชยพัดเบา
competitive(คัมเพท'ทิทิฟว) adj. เกี่ยวกับการแข่งขัน, ซึ่งสามารถแข่งขันได้, มีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะแข่งหรือเพื่อประสบความสำเร็จ, See also: competitiveness n. ดูcompetitive, Syn. emulative, rivaling, Ant. cooperative
compliment(คอม'พลิเมินทฺ) n. คำสรรเสริญ, คำชมเชย, คำอวยพร, ของขวัญ. vi. สรรเสริญ, ชมเชย, อวยพร, แสดงความปรารถนาดี, แสดงความยินดี vi. สรรเสริญ, ชมเชย, Syn. flatter -Conf. complement
craving(เคร'วิง) n. ความกระหายมาก, ความอยากได้มาก, ความเงื่อน, ความปรารถนาอย่างรุนแรง, Syn. desire, lust
hankeringn. ความอยากได้, ความปรารถนา, ความทะเยอทะยาน., Syn. longing, craving

English-Thai: Nontri Dictionary
aspiration(n) การออกเสียง, การหายใจ, ความปรารถนา, ความทะเยอทะยาน
avidity(n) ความละโมบ, ความโลภ, ความอยาก, ความต้องการ, ความมักได้, ความปรารถนา, ความงก
covetousness(n) ความละโมบ, ความโลภ, ความอยากได้, ความปรารถนา
desire(n) ความต้องการ, ความปรารถนา, ความประสงค์, ความอยาก, ราคะ
goodness(n) ความดี, ความกรุณาปรานี, ความปรารถนาดี, คุณงามความดี
goodwill(n) ไมตรีจิต, น้ำใจ, ความปรารถนาดี, ความนิยม
itch(n) ความคัน, ความกระหาย, โรดหิด, ความโลภ, ความปรารถนา
lust(n) ตัณหา, ความอยาก, ราคะ, ความปรารถนา, ความต้องการทางเพศ
volition(n) ความตั้งใจ, ความเต็มใจ, กำลังใจ, ความปรารถนา
want(n) ความต้องการ, ความปรารถนา, ความอยาก, ความขาดแคลน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
熱望[ねつぼう, netsubou] TH: ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะให้เป็นจริง  EN: longing for (vs)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top