ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

admin

AE1 D M IH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -admin-, *admin*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
administrationการบริหาร

English-Thai: Longdo Dictionary
administration of justice(n) การบริหารงานยุติธรรม, กระบวนการยุติธรรม เช่น It aims to render accessible, fair, speedy and cost-effective administration of justice in the interest of a safer and more secure country.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
administer(vi) จัดการ, See also: ดำเนินการ, บริหารงาน, Syn. govern, administrate, conduct, control
administer(vt) จัดการ, See also: ดำเนินการ, บริหารงาน
administer(vi) ดูแล, See also: ให้บริการ
administer(vt) ให้ (ยา), See also: จ่ายยา
administrate(vt) บริหารงาน, See also: ควบคุม, ดูแลงาน, จัดการ, Syn. administrate, manage
administer to(phrv) ให้ (บางสิ่ง) กับ
administrator(n) ผู้บริหาร, See also: ผู้บริหารกิจการ, ผู้ดำเนินการ, ผู้จัดการ
administration(n) การจัดแบ่งทรัพย์สินที่ดิน (ของผู้ตายหรือของบริษัท)
administration(n) การบริหาร, See also: การจัดการ, Syn. management
administration(n) การบริหารรัฐกิจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adminicle(แอดมิน' นิเคิล) n. สิ่งช่วย, สิ่งเสริม. สิ่งค้ำจุน -adminicular adj. (auxiliary)
administer(แอดมิน' นิสเทอะ) vt., vi. จัดการ, ดำเนินการ, บริหาร, ส่งเสริม, บำรุง, เสนอ
administrative(แอดมิน' นิสเทรทิฟว) adj. ซึ่งเกี่ยวกับการจัดการหรือบริหาร (managerial)
administrator(แอดมินนิสเทร' เทอะ) n. ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, ผู้ให้ยา, Syn. boss, executive
administratrix(แอดมินนิสเทร' ทริคซฺ) n. (pl. administratrices) ผู้บริหารหญิง
badminton(แบด'มินเทิน) n. แบดมินตัน, ลูกขนไก่

English-Thai: Nontri Dictionary
administer(vt) จัดการ, บริหาร, ปกครอง, อำนวยการ, ให้, เป็นประโยชน์
administration(n) การจัดการ, การปกครอง, การบริหาร
administrative(adj) เกี่ยวกับการจัดการ, เกี่ยวกับการบริหาร
administrator(n) ผู้จัดการ, ผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่ปกครอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
administered territoryอาณาเขตในปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
administration๑. การบริหาร๒. ฝ่ายปกครอง๓. รัฐบาล (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
administration๑. การปกครอง, การบริหาร (ก. ปกครอง)๒. การจัดการ (ทรัพย์สิน) (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
administration bondกรมธรรม์ค้ำประกันการจัดการมรดก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
administration of drugการบริหารยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
administration of estatesการจัดการมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
administration of justiceการบริหารงานยุติธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
administration of the propertyการจัดการทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
administration suitคดีขอเป็นผู้จัดการมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
administration, centralราชการบริหารส่วนกลาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Administation, Intravenousการรักษาโดยฉีดยาทางหลอดโลหิตดำ [การแพทย์]
Administered priceราคาที่กำหนดขึ้น [เศรษฐศาสตร์]
Administrationการบริหาร [TU Subject Heading]
Administrationการบริหาร, การบริหารงาน, งานบริหาร [การแพทย์]
Administration & dosageการใช้และขนาด [TU Subject Heading]
Administration and Managementการบริหารงานและการจัดดำเนินงาน [การแพทย์]
administration of the Royal Thai Government agencies in foreign countriesการบริหารราชการในต่างประเทศ [การทูต]
Administration, Cutaneousการใช้ยาที่ผิวหนัง [TU Subject Heading]
Administration, Intramuscularการบริหารยาทางกล้ามเนื้อ [การแพทย์]
Administration, Intranasalยา, การให้ทางจมูก; การบริหารยาทางจมูก [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
administration[administration] administration
Administrative Organization of the State(uniq) ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
administratrixผู้ดูแลมรดก (หญิง)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll try to get an admin to keep her busy for a while.ฉันจะลองหลอกถามตอนขณะที่เธอออกไปจัดการ Fun Town (2008)
You see the admin building?นายเห็นตึกอำนวยการไหม? Under & Out (2008)
Bobby handling the admin frees you up to do all the important shit.บ๊อบบี้ช่วยดูแลระบบการจัดการของคุณให้ดีขึ้น จะทำของเก่าทุกสิ่งที่สำคัญ Fix (2009)
Roughed up an admin at St. Thomas.อาระวาดก่อความวุ่นวาย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเซนต์โทมัส Lochan Mor (2010)
I have some things to sort out. I need to go to a place called the admin office.พอดีมีปัญหาเรื่องลงทะเบียนน่ะ ฉันต้องไปที่ออฟฟิส Episode #1.6 (2010)
Oh, I exploit an unpatched security flaw in their firmware, which gives me admin access.ฉันจะเข้าทางเฟิร์มแวร์ที่มีช่องโหว่ ที่พวกเขายังไม่ได้ติดตั้งแพทซ์ ทำให้เข้าไปในฐานะผู้ควบคุมได้ Scott Free (2011)
I got to go deal with some personal admin bullshit for 30 minutes.ผมต้องไปทำธุระ กับผู้ดูแดงี่เง่านบางคนเป็นการส่วนตัวสัก 30นาที Two Hats (2012)
So if you're like me-- and we both know you are-- you designed the machine so that a catastrophic crash puts it into a remote debugging protocol-- a God mode that gives the admin full access to all of its data.ถ้าหากคุณเป็นเหมือนฉัน.. และเราทั้งคู่รู้ว่าคุณเป็น คุณเป็นคนออกแบบแมชชีน ดังนั้นการโจมตีจะทำให้มัน Zero Day (2013)
Now all I need is your admin code, Mr. Treasurer.เหลือแค่รหัสผู้ใช้ของคุณ มิสเตอร์เหรัญญิก Engagement (2013)
We'll go through the admin building, through the woods like we planned.เราจะเข้าไปทางตึกหลัก ผ่านเข้าทางป่าเหมือนที่เราวางแผนไว้ Too Far Gone (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adminA new principal is administering the school.
adminDepending on the results both companies may be put under administrative guidance from February.
adminHe argues that the administration must look for alternative sources of revenue.
adminHe's in charge of administration at the hospital.
adminHis father administers some companies.
adminI made it so only root could access the administrative screen.
adminOur school administration decided to do away with that school rule.
adminOwing to a change of administrations, he lost his job.
adminPlease forward the document to the administrative office for review.
adminThe Administration cannot but look for alternative sources of revenue.
adminThe appropriation is pin-money; it wouldn't be enough even to build a gym, much less build the administration building.
adminThe courts administer the law.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้บริหารงาน(n) executive, See also: administrator, Example: เจ้าหน้าจัดเตรียมเอกสารการประชุมผู้บริหารงานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2540, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่เป็นผู้นำ มีอำนาจในการสั่งงานเพื่อให้งานรุดหน้าไป
ด้านการบริหาร(adj) administrative, Example: พ่ออยากให้เขาเรียนวิชาด้านการบริหารมากกว่าทางศิลปะอย่างที่เขาชอบ, Thai Definition: ที่เกี่ยวกับทางการดำเนินการและการจัดการภายในงาน
การบริหาร(n) administration, Syn. การปกครอง, การดำเนินการ, การจัดการ, Example: นายกรัฐมนตรีเป็นบุคคลที่มีอำนาจในการบริหารประเทศสูงสุด
ฝ่ายปกครอง(n) administration, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครองได้รับรายงานว่า จะมีคนร้ายลักลอบข้ามชายแดนไทยเข้ามาก่อความไม่สงบในประเทศ, Thai Definition: ส่วนที่ทำหน้าที่บริหาร
งานบริหาร(n) administrative work, Example: ทีมงานบริหารของบริษัทนี้ค่อนข้างแข็งแกร่ง ซึ่งช่วยพัฒนาศักยภาพของบริษัทได้เป็นอย่างมาก
ศาลปกครอง(n) administrative court, Thai Definition: ศาลที่มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยคดีปกครอง
เขตการปกครอง(n) administrative district, See also: administrative district, Example: ในแผ่นดินจีนก่อนสมัยใหม่จะมีการแบ่งเขตการปกครองทั้งในระดับมณฑลและอำเภออย่างชัดเจน, Count Unit: เขต
การปกครอง(n) administration, See also: rule, government, Example: เมื่อ พ.ศ.2475 หลังการฉลองกรุงไม่กี่วันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้นในประเทศไทย โดยทหารและพลเรือน
ว่าราชการ(v) administer (the official, public or civil affairs), Example: ในวันธรรมดาพระองค์เสด็จออกว่าราชการ และให้ราษฎรเข้าเฝ้าอยู่ใกล้ชิด และทรงอบรมศีลธรรมจรรยาแก่ราษฎร
อำนาจบริหาร(n) executive power, See also: administrative power, Example: กฎหมายมีการกำหนดอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และอำนาจตุลาการ ไว้อย่างชัดเจน, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจบริหาร[amnāt børihān] (n, exp) EN: executive power ; administrative power ; executive authority  FR: pouvoir exécutif [ m ]
อำนาจการปกครอง[amnāt kān pokkhrøng] (n, exp) EN: administrative power
อำนวยการ[amnūaykān] (v) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise  FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
อำเภอ[amphoē] (n) EN: district  FR: district administratif [ m ] ; arrondissement [ m ] ; sous-préfecture [ f ]
อาณา[ānā] (n) EN: authority ; power ; administration  FR: juridiction [ f ]
อารี[ārī] (adj) EN: generous ; liberal ; broadminded ; hospitable ; solicitous  FR: bienveillant ; hospitalier
อธิบดี[athibødī] (n, exp) EN: director-general (administration)  FR: directeur général (de l'administration) [ m ]
แบด[baēt] (n) EN: badminton  FR: badminton [ m ]
แบดมินตัน[baētmintan] (n) EN: badminton  FR: badminton [ m ]
บริหาร[børihān] (v) EN: administer ; manage ; execute  FR: diriger ; administrer ; gérer ; gouverner

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ADMIN AE1 D M IH0 N
ADMINS AE1 D M IH0 N Z
ADMINISTER AH0 D M IH1 N IH0 S T ER0
ADMINISTERS AE0 D M IH1 N IH0 S T ER0 Z
ADMINISTRATE AE0 D M IH1 N IH0 S T R EY2 T
ADMINISTERED AH0 D M IH1 N IH0 S T ER0 D
ADMINISTERING AE0 D M IH1 N IH0 S T ER2 IH0 NG
ADMINISTRATOR AH0 D M IH1 N IH0 S T R EY2 T ER0
ADMINISTRATING AH0 D M IH1 N IH0 S T R EY2 T IH0 NG
ADMINISTRATION AE0 D M IH2 N IH0 S T R EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
administer (v) ˈədmˈɪnɪstər (@1 d m i1 n i s t @ r)
administers (v) ˈədmˈɪnɪstəz (@1 d m i1 n i s t @ z)
administered (v) ˈədmˈɪnɪstəd (@1 d m i1 n i s t @ d)
administering (v) ˈədmˈɪnɪstərɪŋ (@1 d m i1 n i s t @ r i ng)
administrator (n) ˈədmˈɪnɪstrɛɪtər (@1 d m i1 n i s t r ei t @ r)
administration (n) ˈədmˌɪnɪstrˈɛɪʃən (@1 d m i2 n i s t r ei1 sh @ n)
administrative (j) ˈədmˈɪnɪstrətɪv (@1 d m i1 n i s t r @ t i v)
administrators (n) ˈədmˈɪnɪstrɛɪtəz (@1 d m i1 n i s t r ei t @ z)
administrations (n) ˈədmˌɪnɪstrˈɛɪʃənz (@1 d m i2 n i s t r ei1 sh @ n z)
administratively (a) ˈədmˈɪnɪstrətɪvliː (@1 d m i1 n i s t r @ t i v l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
行政[xíng zhèng, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ, ] administration; administrative, #949 [Add to Longdo]
辖区[xiá qū, ㄒㄧㄚˊ ㄑㄩ, / ] administrative region, #7,001 [Add to Longdo]
干事[gàn shi, ㄍㄢˋ ㄕ˙, / ] administrative secretary (in charge of sth), #16,194 [Add to Longdo]
施政[shī zhèng, ㄕ ㄓㄥˋ, ] administration, #25,465 [Add to Longdo]
行政区[xíng zhèng qū, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄑㄩ, / ] administrative district, #30,484 [Add to Longdo]
行政法[xíng zhèng fǎ, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄈㄚˇ, ] administrative law, #30,492 [Add to Longdo]
行署[xíng shǔ, ㄒㄧㄥˊ ㄕㄨˇ, ] administrative office, #38,744 [Add to Longdo]
施政报告[shī zhèng bào gào, ㄕ ㄓㄥˋ ㄅㄠˋ ㄍㄠˋ, / ] administrative report, #65,464 [Add to Longdo]
下辖[xià xiá, ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄚˊ, / ] administered by; under the rule of [Add to Longdo]
行政区划[xíng zhèng qū huà, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄑㄩ ㄏㄨㄚˋ, / ] administrative subdivision (e.g. of provinces into counties) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Administrationsbefehl { m }administration command [Add to Longdo]
Administrationsprogramm { n }administrative program [Add to Longdo]
Administrator { m }administrator [Add to Longdo]
administrativ { adj }administrative [Add to Longdo]
administrierter Preisadministered price [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
NASA[ナサ, nasa] (n) National Aeronautics and Space Administration; NASA [Add to Longdo]
アドミニストレーション[adominisutore-shon] (n) { comp } administration [Add to Longdo]
アドミニストレータ;アドミニストレーター[adominisutore-ta ; adominisutore-ta-] (n) administrator [Add to Longdo]
アドミン[adomin] (n) admin [Add to Longdo]
アドレス管理[アドレスかんり, adoresu kanri] (n) { comp } address administration [Add to Longdo]
シスアド[shisuado] (n) (abbr) { comp } (computer) systems administrator [Add to Longdo]
システムアドミニストレータ[shisutemuadominisutore-ta] (n) { comp } system administrator [Add to Longdo]
システム管理者[システムかんりしゃ, shisutemu kanrisha] (n) { comp } system administrator [Add to Longdo]
データベース管理者[データベースかんりしゃ, de-tabe-su kanrisha] (n) { comp } Data Base Administrator; DBA [Add to Longdo]
データ管理者[データかんりしゃ, de-ta kanrisha] (n) { comp } data administrator [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドミニストレーション[あどみにすとれーしょん, adominisutore-shon] administration [Add to Longdo]
アドレス管理[アドレスかんり, adoresu kanri] address administration [Add to Longdo]
システム管理者[システムかんりしゃ, shisutemu kanrisha] system administrator [Add to Longdo]
データベース管理者[データベースかんりしゃ, de-tabe-su kanrisha] Data Base Administrator (DBA) [Add to Longdo]
データ管理者[データかんりしゃ, de-ta kanrisha] data administrator [Add to Longdo]
ネットワークアドミニストレータ[ねっとわーくあどみにすとれーた, nettowa-kuadominisutore-ta] network administrator [Add to Longdo]
ネットワークアドミン[ねっとわーくあどみん, nettowa-kuadomin] network administration [Add to Longdo]
ネットワーク管理[ネットワークかんり, nettowa-ku kanri] network administration [Add to Longdo]
ネットワーク管理者[ネットワークかんりしゃ, nettowa-ku kanrisha] network administrator [Add to Longdo]
管轄ポート[かんかつポート, kankatsu po-to] administration port [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 admin
  /ad?min'/, n.
 
   Short for ?administrator?; very commonly used in speech or on-line to refer
   to the systems person in charge on a computer. Common constructions on this
   include sysadmin and site admin (emphasizing the administrator's role as a
   site contact for email and news) or newsadmin (focusing specifically on
   news). Compare {postmaster}, {sysop}, {system mangler}.
 

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top