Search result for

สำเนียง

   
27 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สำเนียง-, *สำเนียง*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
strine (n ) สำเนียงอังกฤษออสเตรเลีย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำเนียง[N] accent, See also: intonation, tone, modulation, pronunciation, enunciation, Syn. เสียง, น้ำเสียง, ทำนองเสียง, Example: ตัวผมเองก็มีสำเนียงการพูด และกำพืดที่แท้จริงเหมือนกับพวกคุณ, Count unit: สำเนียง, Thai definition: เสียงที่ต่างกันไปตามท้องถิ่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สำเนียงน. เสียง, นํ้าเสียง, หางเสียง, วิธีออกเสียง, เช่น สำเนียงส่อภาษา สำเนียงไม่ชัด พูดภาษาไทยแต่สำเนียงเป็นฝรั่ง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The accents will confuse him.สำเนียงจะสับสนเขา 2010: The Year We Make Contact (1984)
I think English is so much prettier when spoken with a French accent, don't you?ฉันคิดว่าภาษาอังกฤษเป็นน่ารักมาก เมื่อพูดด้วยสำเนียงฝรั่งเศส, คุณไม่? Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Sweetheart, half mick, half guinea? I'll sing with an Italian accent.ไอหนุ่ม ลูกครึ่งอิตาเลี่ยนใช่ไหม ฉันจะร้องสำเนียงอิตาลี Goodfellas (1990)
[ Imitating French Accent ] Le Big Mac. [ Laughs ][เลียนแบบสำเนียงฝรั่งเศส] เลอบิ๊กแม็ค [หัวเราะ] Pulp Fiction (1994)
Why don't you have an accent?แต่ทำไมไม่เห็นมีสำเนียงWild Reeds (1994)
You were brought up in Mexico and whwn you speak English, you speak it with a Castilian accent.คุณโตในแม็กซิโก และเมื่อคุณพูดภาษาอังกฤษ คุณพูดสำเนียงคาสทิเลี่ยน Don Juan DeMarco (1994)
My accent has been colored by my many travels.สำเนียงผมมันแปร่งเพราะผมเดินทางมาก Don Juan DeMarco (1994)
It hones the ear and elevates the mind!สำเนียงรื่นหูแล้วยังกระตุ้นความคิดเราได้ด้วย The Red Violin (1998)
Can you do an Australian accent?เธอทำสำเนียงออสซี่ได้มั้ย Rushmore (1998)
A young man with a heavy Australian accent.ผู้โทรเป็นคนท่าทางหนุ่ม มีสำเนียงคนออสเตรเลียจ๋าเลย Brokedown Palace (1999)
It could be anyone with an Aussie accent.มันอาจเป็นใครก็ได้ที่มีสำเนียงออสซี่เหมือนกัน Brokedown Palace (1999)
That's a good accent.สำเนียงใช้ได้นี่ Brokedown Palace (1999)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สำเนียง[n.] (samnīeng) EN: accent ; intonation ; tone ; modulation ; pronunciation ; enunciation   FR: accent [m] ; prononciation [f] ; intonation [f] ; ton [m]
สำเนียงเปล่ง[n. exp.] (samnīeng pleng) EN: accent   FR: accent [m] ; prononciation [f] ; parler [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accent[N] สำเนียง, Syn. dialect, speech pattern
nasal twang[N] สำเนียงขึ้นจมูก
Oxford accent[N] สำเนียงภาษาอังกฤษแบบอ็อกซ์ฟอร์ดในประเทศอังกฤษ, See also: (เป็นสำเนียงมาตรฐาน)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accent(n. แอค' เซินทฺ, v. แอค' เซินทฺ, แอค' เซนทฺ') n. เสียงหนัก, เสียงเน้น,เครื่องหมายเสียงหนัก, การเน้นเสียงหนักตรงพยางค์หนึ่งพยางค์ใด, สำเนียงเปล่ง, ลักษณะจำพวก, ความเน้นหนัก.
brogue(โบรก) n. สำเนียงท้องถิ่น,สำเนียงบ้านนอก,สำเนียงพื้นบ้าน,รองเท้าทำงานที่มีรูเจาะเป็นสิ่งประดับ,อุบาย,กล, See also: broguery n. ดูbrogue broguish adj. ดูbrogue
cockney accentn. สำเนียงอังกฤษของชาวลอนดอนย่านตะวันออก
dialect(ได'อะเลคทฺ) n. ภาษาท้องถิ่น,สำเนียงท้องถิ่น ๆ, See also: dialectal adj. ดูdialect, Syn. jargon

English-Thai: Nontri Dictionary
accent(n) เสียงเน้น,สำเนียง,การเน้นเสียง
dialect(n) ภาษาถิ่น,ภาษาพื้นเมือง,สำเนียงท้องถิ่น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
accentสำเนียง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top