Search result for

น้ำเสียง

(32 entries)
(0.0201 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -น้ำเสียง-, *น้ำเสียง*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
น้ำเสียงน. กระแสเสียง, คำพูด
น้ำเสียงโดยปริยายหมายถึง คำพูดที่ส่อให้รู้อารมณ์ที่มีอยู่ในใจ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tone colour; toneน้ำเสียง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
tone; tone colourน้ำเสียง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I don't like your tone, rookie.ฉันไม่ชอบน้ำเสียงแกเลยนะ เด็กใหม่ Rookies (2008)
I thought he was a wanker. Spoke with some poncey accent.ผมคิดว่าเขาเป็นคนน่ารังเกียจ ชอบพูดด้วยน้ำเสียงวางท่า The Bank Job (2008)
You have such a lovely voice.เธอมีน้ำเสียงที่น่าฟังจริง ๆ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
You know, they say he has the most enormous head, but the sexiest voice.ว่ากันว่า เขาเป็นคน\ ที่มีศีรษะใหญ่มาก แต่ก็มีน้ำเสียงเซ็กส์ซี่ที่สุด Frost/Nixon (2008)
You sounded controlled, even-handed, statesmanlike. Good.ไม่เลยครับ ท่านควบคุมน้ำเสียงได้ดี ประสานมือแบบรัฐบุรุษทีเดียว Frost/Nixon (2008)
I object to your tone.ผมสังเกตุน้ำเสียงคุณได้ Doubt (2008)
This is not about my tone...เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับน้ำเสียงของฉัน.. Doubt (2008)
Based on their accents and dialects, they must be from Tropoja.ฟังจากน้ำเสียงสำเนียงพวกมันน่าจะมาจาก โทรปูจา Taken (2008)
You suddenly see how this could all end badly and you're looking for reassurance.แม่รับรู้มันได้จากน้ำเสียงของลูก จู่ ๆ ลูกก็เห็นว่ามันจะจบลงแบบเลวร้ายได้ขนาดไหน Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
I hear a lot of conviction.น้ำเสียงไม่หนักแน่นเลยนะ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Wow, you're pretty confident, huh?แหม น้ำเสียงมั่นใจจังเลยนะ ? Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
You sound strange.น้ำเสียงคุณแปลกๆ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำเสียง[n.] (nāmsīeng) EN: tone ; tone of voice   FR: accent [m] ; prononciation [f] ; ton [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accent[N] การออกเสียงสูงต่ำ (เพื่อแสดงอารมณ์), See also: น้ำเสียง
baritone[N] น้ำเสียงร้องของผู้ชาย, Syn. brass
intonation[N] การออกเสียงสูงต่ำ, See also: น้ำเสียง
tone[N] น้ำเสียง, See also: ลักษณะน้ำเสียง, Syn. expression, condition
tuner[N] น้ำเสียง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expression(อิคซฺเพรส'เชิน) n. การแสดงออก,การแสดง ออกเป็นคำพูด,การแสดงเครื่องหมายหรือสูตร,คำพูดที่แสดงออก,ลักษณะท่าทาง,น้ำเสียง,เครื่องหมาย,สูตร,ศัพท์,วิธีการเขียน. -Phr. (beyond (past) expression ซึ่งไม่สามารถจะบรรยายได้,เหนือคำพรรณนา) . คำที่มีความหมายเหมือนกัน
expressive(อิคซฺเพรส'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับการแสดงออก,มีความหมาย,เกี่ยวกับคำพูดลักษณะท่าทางน้ำเสียง เครื่องหมาย สูตรศัพท์ที่แสดงออก, See also: expressiveness n., Syn. significant
imperative(อิมเพอ' ระทิฟช) adj. ซึ่งเลี่ยงไม่ได้, จำเป็น, เชิงบังคับ -n. คำสั่ง, ความจำเป็น, ข้อบังคับ, กฎเกณฑ์, น้ำเสียงขอร้องหรือเป็นเชิงบังคับ, มาลาเชิงบังคับของไวยากรณ์
key(คี) n. ลูกกุญแจ,กุญแจ,กุญแจไขรหัส,กุญแจไขปัญหา,คู่มือ,คำไขปัญหา,อุปกรณ์,หัวใจ,สิ่งสำคัญ,คานดีดแป้นเปียโน,แป้นอักษรที่นิ้วกดของเครื่องพิมพ์ดีด,ระดับเสียง,น้ำเสียง,สลัก,หินโค้ง adj. สำคัญ,แก่นสาร,หัวใจ. vt. ใส่ลิ่ม,ใส่สลัก,ปรับ,ปรับสี,ปรับภาพ,ปรับเสียง,ใช
tone(โทน) n. เสียงสูงต่ำ,คุณภาพของเสียง,น้ำเสียง,เสียงร้อง,การเน้นเสียงที่พยางค์หนึ่งของคำ,ระบบสี,สีที่ให้,การให้สี,การปรับสี,อิทธิพลของสี,ความตึงตัวของอวัยวะหรือเนื้อเยื่อของร่างกาย. vt.,vi. ทำเสียงเฉพาะ,ปรับเสียง,ปรับสี,ฟื้นฟูสภาพกายหรือจิต -Phr. tone dow
tune(ทูน) n. ทำนองเพลง,น้ำเสียง,ความสอดคล้อง,สาระสำคัญ vi. ปรับเสียง,ปรับเสียงดนตรี,ปรับเครื่อง tune up ปรับเสียงดนตร'ปรับเครื่องยนต์

English-Thai: Nontri Dictionary
expression(n) เครื่องหมาย,การแสดง,การแสดงความคิด,ลักษณะท่าทาง,น้ำเสียง
timbre(n) น้ำเสียง
tone(n) เสียง,น้ำเสียง,การให้สี,ลักษณะ
tune(n) ทำนองเพลง,น้ำเสียง,ความคล้องจอง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top