ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

頂けない

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -頂けない-, *頂けない*
Japanese-English: EDICT Dictionary
頂けない[いただけない, itadakenai] (exp) unacceptable; unsatisfactory [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I was wondering if you could give me a lift?車に乗せて頂けないでしょうか。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You see, Colonel, you will never understand complete devotion to one set of values.[JA] 大佐殿、あなたがには決して お分かり頂けないと思うが 一つの価値に忠誠を 誓うと言うことを Emperor (2012)
Tell us what you're thinking.[JA] その理由を 話して頂けないかな 12 Angry Men (1957)
I would be honored if you'd grant me a few moments of your time.[JA] もし宜しければ 少しお時間を頂けないでしょうか A Bright New Day (2009)
Could I have a glass of water, please?[JA] 水を一杯頂けないないかしら? Shutter Island (2010)
I just had a very disturbing conversation with Shaw.[JA] <裏切りとは頂けない> 裏切ってるのは、シャアよ Code Name: The Cleaner (2007)
- What is going on? - I'm taking care of it. One second, sir.[JA] 私のボスに 口添えして頂けないかと Chapter 6 (2013)
Can you just please help us be together?[JA] お母様 あの人も私を愛しています 祝福しては頂けないでしょうか? A561984 (2009)
Mr Merrimack, if I don't get some water, I'm gonna lose my ranch and you're telling me that's all that's left in the whole town?[JA] 水が頂けないと 農場を手放すことになっちゃうし 町中の水がこれだけ? Rango (2011)
Why won't you let me help you?[JA] 何故 私達に治療を させて頂けないのですか? Welcome to the War (2010)
And I don't buy your theories about the body adjusting to the new hygiene regime.[JA] それに衛生理論も 頂けない Europa Report (2013)
it says the college expects all students to be honest and forthcoming in their dealings with members in this community.[JA] 遵守すべき誠意 これを徹底して 頂けないかと The Social Network (2010)
Will you help me?[JA] お力を お貸し頂けないでしょうか? Second Virgin (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top