Search result for

พอใช้

(38 entries)
(0.0198 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พอใช้-, *พอใช้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พอใช้[ADV] fairly, See also: reasonably, moderately, Syn. พอควร, พอประมาณ, ปานกลาง, Example: การตัดสินใจเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องลำบากใจและเสี่ยงพอใช้
พอใช้ได้[ADV] fairly, See also: reasonably, moderately, Syn. พอใช้, พอสมควร, พอควร, พอประมาณ, Example: เมนบอร์ดที่มีทุกอย่างในตัวจึงมีออกมาขายหลายรุ่น ทั้งประเภทรุ่นราคาเยาว์ที่มีคุณภาพและคุณสมบัติทางเทคนิคพอใช้ได้และรุ่นที่มีราคาแพงและใช้เทคโนโลยีชั้นสูง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พอใช้ว. ใช้ได้ เช่น คะแนนพอใช้
พอใช้ปานกลาง, พอสมควร, เช่น มีฐานะดี พอใช้ รวยพอใช้ เก่งพอใช้
พอใช้เพียงพอแก่การจับจ่ายใช้สอย เช่น มีเงินพอใช้ทั้งเดือน, พอใช้พอสอย ก็ว่า.
พอใช้พอสอยว. เพียงพอแก่การจับจ่ายใช้สอย เช่น มีเงินพอใช้พอสอยไปเดือนหนึ่ง ๆ, พอใช้ ก็ว่า.
พอใช้ได้ว. นับว่าใช้ได้.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fairพอใช้,งานเทศกาล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hope this will do, Mr. De Winter.- หวังว่านี่คงพอใช้ได้นะครับ คุณเดอ วินเทอร์ Rebecca (1940)
- I sound okay? - Yeah.- ผมเล่นพอใช้ได้ใช่ไหม ? The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Wasn't it good?พอใช้ได้ไม๊ ? The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
In marrying Edgar, she found a measure of happiness.ด้วยการแต่งงานกับเอ็ดการ์ หล่อนมีความสุขพอใช้ Wuthering Heights (1992)
That will do for the moment.นั่นพอใช้แก้ขัดได้ Wuthering Heights (1992)
Please.- พอใช้ค่ะ - ลองดูซิ Schindler's List (1993)
That's what happens when you use HV bullets in one of these things.พอใช้กระสุนเจาะเกราะมันก็จะทำงานแบบนี้ อ๋อๆ... Ghost in the Shell (1995)
-l'll see what I can do.- พอใช้ได้ป่าว Gattaca (1997)
That's work !พอใช้ได้นะ The Legend of Bagger Vance (2000)
- Yeah? Are you making ends meet? - Yeah.- เหรอ แล้วพอใช้มั้ย Mulholland Dr. (2001)
It only works one way, but that'll do fine. That is, until someone gets you an old walkie-talkie left over at the station.มันสื่อสารได้ทางเดียว แต่ก็พอใช้ได้นะ คืองี้ หนูใช้ตัวเก่าเป็นวิทยุตัวลูกได้ Signs (2002)
When you're done, just give it a tap and say:แล้วอย่าลืมล่ะพอใช้เสร็จแล้ว Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พอใช้[adj.] (phøchai) EN: fair ; reasonable   FR: acceptable ; passable
พอใช้[adv.] (phøchai) EN: fairly ; fairly good ; reasonably ; moderately   
พอใช้ได้[adj.] (phøchaidāi) FR: utilisable ; encore bon
พอใช้ได้[adv.] (phøchaidāi) EN: fairly ; reasonably ; moderately   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fair-to-middling[IDM] พอใช้ได้, See also: พอยอมรับได้
fairly[ADV] อย่างพอสมควร, See also: พอใช้, พอใช้ได้, พอควร, Syn. moderately
get by[PHRV] พอใช้การได้, See also: พอใช้ได้, ยอมรับได้
pretty[ADV] พอใช้ได้, See also: อย่างพอควร, พอใช้, ค่อนข้าง, Syn. rather, tolerably

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fair(แฟรฺ) adj. ยุติธรรม,ถูกต้อง,ซื่อสัตย์,ใหญ่พอสมควร,มาก,ปานกลาง,ดีพอใช้,สภาพ,สวยงาม,ไม่มีจุดด่างพร้อย,สะอาด,ชัดเจน,มีผิวพรรณดี,มีเสน่ห์., See also: fairness n. -adv. สุภาพ,ยุติธรรม. -Phr. (fair and square ซื่อสัตย์,ตรงไปตรงมา) . -Phr. (see fair ตัด
high endชั้นดีชั้นสูงหมายถึง ผลิตภัณฑ์ชั้นดีเยี่ยมที่บางบริษัททำการผลิตขี้นมา แน่นอนที่ราคาจะต้องสูงตามไปด้วย เป็นที่นิยมในกลุ่มคนที่มีฐานะดี บางบริษัทอาจสนใจผลิตตรงข้าม กล่าวคือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่พอใช้ได้ และราคาถูก เป็นที่นิยมในกลุ่มคนที่มีรายได้น้อย ซึ่งเรียกว่า low end แต่ก็มีข้อดีก็คือ จะทำให้ขายได้จำนวนมากกว่า ดู low end เปรียบเทียบ
middling(มิด'ลิง) adj.,adv. ปานกลาง,ดีพอใช้,ซึ่งมีสุขภาพดีพอใช้ n., See also: middlings n.,pl. ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพหรือขนาดปานกลาง. middlingly adv., Syn. mid,medium
typeset qualityคุณภาพเยี่ยมหมายถึงคุณภาพของเครื่องพิมพ์ที่สามารถพิมพ์ได้ด้วยความละเอียด (resolition) 1200 ถึง2540 จุดต่อนิ้ว ซึ่งนับว่าคมชัดมาก (เครื่องพิมพ์คุณภาพพอใช้ได้จะมีความละเอียดประมาณ 300 - 600 จุดต่อนิ้วเท่านั้น)

English-Thai: Nontri Dictionary
decent(adj) เหมาะสม,สุภาพ,เรียบร้อย,ดีพอใช้,พอเหมาะพอดี
fairly(adv) อย่างเป็นธรรม,พอใช้ได้,อย่างเป็นจริง,อย่างเป็นกลาง
indigent(adj) ยากจน,ขัดสน,ไม่พอใช้,ขาดแคลน
middling(adj) ปานกลาง,ดีพอใช้
obtainable(adj) หาได้,เอาได้,พอใช้ได้
pretty(adv) ค่อนข้างจะ,พอใช้,อย่างพอควร,ทีเดียว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top