Search result for

พอใช้

(38 entries)
(0.0304 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พอใช้-, *พอใช้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พอใช้[ADV] fairly, See also: reasonably, moderately, Syn. พอควร, พอประมาณ, ปานกลาง, Example: การตัดสินใจเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องลำบากใจและเสี่ยงพอใช้
พอใช้ได้[ADV] fairly, See also: reasonably, moderately, Syn. พอใช้, พอสมควร, พอควร, พอประมาณ, Example: เมนบอร์ดที่มีทุกอย่างในตัวจึงมีออกมาขายหลายรุ่น ทั้งประเภทรุ่นราคาเยาว์ที่มีคุณภาพและคุณสมบัติทางเทคนิคพอใช้ได้และรุ่นที่มีราคาแพงและใช้เทคโนโลยีชั้นสูง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พอใช้ว. ใช้ได้ เช่น คะแนนพอใช้
พอใช้ปานกลาง, พอสมควร, เช่น มีฐานะดี พอใช้ รวยพอใช้ เก่งพอใช้
พอใช้เพียงพอแก่การจับจ่ายใช้สอย เช่น มีเงินพอใช้ทั้งเดือน, พอใช้พอสอย ก็ว่า.
พอใช้พอสอยว. เพียงพอแก่การจับจ่ายใช้สอย เช่น มีเงินพอใช้พอสอยไปเดือนหนึ่ง ๆ, พอใช้ ก็ว่า.
พอใช้ได้ว. นับว่าใช้ได้.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fairพอใช้,งานเทศกาล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's not the weapons that worry us, it's having enough people to use them.ไม่ใช่อาวุธหรอกที่เราห่วง แต่เป็นที่กำลังคนไม่พอใช้อาวุธตั้งหาก The Moment of Truth (2008)
Take enough roids, you could do anything.พอใช้สเตอรอยด์มากๆ อะไรก็ทำได้ทุกอย่าง Superhero Movie (2008)
How about the intriguing part?แล้วอุบายนี้พอใช้ได้มั๊ย? Passengers (2008)
And yes, in a purely put-a-bag-over-his-personality, use-him-as-a-pleasure-machine kind of way, he's passable.ใช่ ถ้าเอาเป้ออกจากหลัง ก็พอใช้เขาเป็นเครื่องบำบัดความต้องการได้ เขาผ่าน WarGames: The Dead Code (2008)
I kind of hate them.ฉันออกแนวเกลียดพอใช้ Loyal and True (2008)
Let's get out of here.ก็พอใช้ได้ Chapter Ten '1961' (2009)
Thank you. Yes. It's all right.ขอบคุณมันก็พอใช้ได้ The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
Mediocre.พอใช้ได้ Wheels (2009)
We only got enough for ourselves.เรามีแค่พอใช้เท่านั้นเอง Terminator Salvation (2009)
And I believe he would do fine.และผมคิดว่าเค้าน่าจะทำได้พอใช้ The Blind Side (2009)
Well, high kicks... fair.เตะสูงก็... พอใช้ Two Minutes to Midnight (2010)
The forensic team found nothing usable.ทีมนิติเวชไม่พบอะไร ที่พอใช้ประโยชน์ได้ The Bones That Weren't (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พอใช้[adj.] (phøchai) EN: fair ; reasonable   FR: acceptable ; passable
พอใช้[adv.] (phøchai) EN: fairly ; fairly good ; reasonably ; moderately   
พอใช้ได้[adj.] (phøchaidāi) FR: utilisable ; encore bon
พอใช้ได้[adv.] (phøchaidāi) EN: fairly ; reasonably ; moderately   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fair-to-middling[IDM] พอใช้ได้, See also: พอยอมรับได้
fairly[ADV] อย่างพอสมควร, See also: พอใช้, พอใช้ได้, พอควร, Syn. moderately
get by[PHRV] พอใช้การได้, See also: พอใช้ได้, ยอมรับได้
pretty[ADV] พอใช้ได้, See also: อย่างพอควร, พอใช้, ค่อนข้าง, Syn. rather, tolerably

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fair(แฟรฺ) adj. ยุติธรรม,ถูกต้อง,ซื่อสัตย์,ใหญ่พอสมควร,มาก,ปานกลาง,ดีพอใช้,สภาพ,สวยงาม,ไม่มีจุดด่างพร้อย,สะอาด,ชัดเจน,มีผิวพรรณดี,มีเสน่ห์., See also: fairness n. -adv. สุภาพ,ยุติธรรม. -Phr. (fair and square ซื่อสัตย์,ตรงไปตรงมา) . -Phr. (see fair ตัด
high endชั้นดีชั้นสูงหมายถึง ผลิตภัณฑ์ชั้นดีเยี่ยมที่บางบริษัททำการผลิตขี้นมา แน่นอนที่ราคาจะต้องสูงตามไปด้วย เป็นที่นิยมในกลุ่มคนที่มีฐานะดี บางบริษัทอาจสนใจผลิตตรงข้าม กล่าวคือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่พอใช้ได้ และราคาถูก เป็นที่นิยมในกลุ่มคนที่มีรายได้น้อย ซึ่งเรียกว่า low end แต่ก็มีข้อดีก็คือ จะทำให้ขายได้จำนวนมากกว่า ดู low end เปรียบเทียบ
middling(มิด'ลิง) adj.,adv. ปานกลาง,ดีพอใช้,ซึ่งมีสุขภาพดีพอใช้ n., See also: middlings n.,pl. ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพหรือขนาดปานกลาง. middlingly adv., Syn. mid,medium
typeset qualityคุณภาพเยี่ยมหมายถึงคุณภาพของเครื่องพิมพ์ที่สามารถพิมพ์ได้ด้วยความละเอียด (resolition) 1200 ถึง2540 จุดต่อนิ้ว ซึ่งนับว่าคมชัดมาก (เครื่องพิมพ์คุณภาพพอใช้ได้จะมีความละเอียดประมาณ 300 - 600 จุดต่อนิ้วเท่านั้น)

English-Thai: Nontri Dictionary
decent(adj) เหมาะสม,สุภาพ,เรียบร้อย,ดีพอใช้,พอเหมาะพอดี
fairly(adv) อย่างเป็นธรรม,พอใช้ได้,อย่างเป็นจริง,อย่างเป็นกลาง
indigent(adj) ยากจน,ขัดสน,ไม่พอใช้,ขาดแคลน
middling(adj) ปานกลาง,ดีพอใช้
obtainable(adj) หาได้,เอาได้,พอใช้ได้
pretty(adv) ค่อนข้างจะ,พอใช้,อย่างพอควร,ทีเดียว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top