ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

training

T R EY1 N IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -training-, *training*, train
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
training[เทรนนิ่ง] (n) การฝึกอบรม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
training(n) การฝึก, See also: การอบรม
training(adj) เกี่ยวกับการฝึก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
training(เทรน'นิง) n. การฝึก, การฝึกหัด, การฝึกฝน

English-Thai: Nontri Dictionary
training(n) การฝึกหัด, การอบรม, การฝึกฝน, การศึกษา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
trainingการฝึกอบรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
training, in-service; training, on-the-jobการฝึกอบรมในงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
training, off-the-jobการฝึกอบรมนอกงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
training, on-the-job; training, in-serviceการฝึกอบรมในงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
training, post-entryการฝึกอบรมหลังเข้ารับตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
training, pre-entry; training, preserviceการฝึกอบรมก่อนเข้ารับตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
training, preservice; training, pre-entryการฝึกอบรมก่อนเข้ารับตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trainingการฝึกอบรม [การจัดการความรู้]
Trainingการฝึกอบรม [TU Subject Heading]
Trainingการฝึกหัด [TU Subject Heading]
Training manualsคู่มือการฝึกอบรม [TU Subject Heading]
Training needsความต้องการในการฝึกอบรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- No, I'm in... a training program.- ไม่ใช่ครับ ผมอยู่ใน... โครงการฝึกอบรม Airplane! (1980)
Only their skilled training in police enforcement techniques saved their lives.เฉพาะการฝึกอบรมที่มีทักษะของพวกเขาในการบังคับใช้ตำรวจ เทคนิคการช่วยชีวิตของพวกเขา First Blood (1982)
I'm convinced there's a security leak in your training program.ผมสงสัยว่า มีคนทรยศ ในโปรแกรมฝึกสายลับของคุณ Spies Like Us (1985)
Looks like he's a student at a vocational training school, but he's now their new subject for human experimentation.ดูเหมือนว่าเขาจะเป็นเด็กนักเรียน\ที่อยู่ในโรงเรียนฝึกหัดอาชีพ แต่เขาเป็นเป้าหมายใหม่สำหรับ\การทดลองเกี่ยวกับมนุษย์ในตอนนี้ Akira (1988)
This is like a good training device then.- ใช่ Punchline (1988)
More words followed and I began their training teaching them all that I had learned from my master.คำอื่น ๆ ตามมา ... ... และฉันเริ่มการฝึกอบรมของพวกเขา ... ... การเรียนการสอนพวกเขาทั้งหมดที่ผมได้เรียนรู้จากต้นแบบของฉัน Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
It's more important than training him for war.นั่นสำคัญกว่าที่ จะให้มันฝึกสงครามจำลอง The Lawnmower Man (1992)
Hey, Blitzer. Why don't you put some training wheels on that sled?บริสเซอร์ ไม่ใส่ล้อซะหน่อยเหรอ? Cool Runnings (1993)
Training don't pay as good as working, Leon.การฝึกไม่ได้เงินเหมือนการทำงานนะ Léon: The Professional (1994)
My wife Auareipua, Has fallen while training for the Birdman competition. That's his body lyingตกลงมาจากหน้าผาขณะฝึกแข่งขันมนุษย์นก ร่างเขานอนอยู่บนแคร่ที่ริมหาดเจ้าต้องแทนเขา Rapa Nui (1994)
They probably don't teach driver training in the sixth grade, huh?คงไม่มีใครสอนขับรถ ตอนป.6หรอกนะ Jumanji (1995)
I thought you'd already been through all of the underwater training courses.คุณก็เคยผ่านการฝึกใต้น้ำมาทุกรูปแบบแล้วไม่ใช่รึ Ghost in the Shell (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trainingA strict father makes his children toe the line by thorough training.
trainingDoes my training qualify me to teach?
trainingGive him rigid training.
trainingHe cannot put up with hard training.
trainingHe gave up under the severe training he faced.
trainingHe had not gone though all that hard training for nothing - he won first prize.
trainingHe is training a horse for a race.
trainingHowever hard the training was, she never cried.
trainingI am training a horse for the race.
trainingI am training hard so that I may win the race.
trainingIn addition to the general curriculum there are tutorials in the essentials of machinery, training is also carried out for skills in and learning how to use the various types of machinery.
trainingI prepared for the game by training hard.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การฝึกฝน(n) training, See also: drill, Syn. การฝึกหัด, การฝึกอบรม, Example: ทหารได้รับการฝึกฝนในการบินผาดโผน, Thai Definition: การเพียรฝึก, การพยายามฝึก
การอบรม(n) training, See also: drill, Syn. การฝึกอบรม, การฝึกฝน, Example: ผู้ที่ผ่านการอบรมวิชาชีพสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้
การฝึกซ้อม(n) training, See also: drill, practice, exercise, Syn. การฝึกฝน, การฝึกหัด, Example: ก่อนที่เขาจะได้เป็นนักกีฬาซีเกมส์ เขาต้องผ่านการฝึกซ้อมมานานหลายปี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีวศึกษา[āchīwaseuksā] (n) EN: vocational education ; vocational training  FR: enseignement professionnel [ m ]
การฝึกเฉพาะ[kān feuk chaphǿ] (n, exp) EN: special training
การฝึกฝน[kān feukfon] (n) EN: training ; drill
การฝึกงาน[kān feukngān] (n) EN: job training ; apprenticing ; skill development ; practical training  FR: apprentissage [ m ] ; stage [ m ] ; formation [ f ]
การฝึกอบรม[kān feukoprom] (n) EN: training
การฝึกพิเศษ[kān feuk phisēt] (n, exp) EN: special training
การฝึกซ้อม[kān feuksøm] (n, exp) EN: training ; drill ; practice ; exercise  FR: entraînement [ m ]
การฝึกซ้อมร่างกาย[kān feuksøm rāngkāi] (n, exp) EN: physical training
กางเกงวอม[kāngkēng wøm] (n, exp) FR: pantalon de training [ m ]
กางเกงวอมสีดำ[kāngkēng wøm sī dam] (n, exp) FR: pantalon de training noir [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TRAINING T R EY1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
training (v) trˈɛɪnɪŋ (t r ei1 n i ng)
training-ship (n) trˈɛɪnɪŋ-ʃɪp (t r ei1 n i ng - sh i p)
training-ships (n) trˈɛɪnɪŋ-ʃɪps (t r ei1 n i ng - sh i p s)
training-college (n) trˈɛɪnɪŋ-kɒlɪʤ (t r ei1 n i ng - k o l i jh)
training-college (n) trˈɛɪnɪŋ-kɒlɪʤɪz (t r ei1 n i ng - k o l i jh i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
集训[jí xùn, ㄐㄧˊ ㄒㄩㄣˋ,   /  ] training #7,009 [Add to Longdo]
轮训[lún xùn, ㄌㄨㄣˊ ㄒㄩㄣˋ,   /  ] training in rotation #38,776 [Add to Longdo]
训练营[xùn liàn yíng, ㄒㄩㄣˋ ㄌㄧㄢˋ ㄧㄥˊ,    /   ] training camp [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausbildungsplan { m }training schedule [Add to Longdo]
Ausbildung { f } | Ausbildung { f } am Arbeitsplatz | Ausbildung, die nicht direkt an Berufsarbeit gebunden ist | praktische Ausbildung { f }training | on-the-job training | off the job training | practical training; in-job training [Add to Longdo]
Ausbildungsbibliothek { f }training library [Add to Longdo]
Ausbildungsgebühr { f }training fee [Add to Longdo]
Ausbildungslehrgang { m }; Ausbildungskurs { m } | Ausbildungslehrgänge { pl }; Ausbildungskurse { pl }training course | training courses [Add to Longdo]
Ausbildungsmöglichkeiten { pl }training possibilities [Add to Longdo]
Ausbildungsstätte { f }training center [Add to Longdo]
Ausbildungsstufe { f }training level; training stage [Add to Longdo]
Ausbildungsrichtlinien { pl }; Ausbildungsvorschriften { pl }training rules [Add to Longdo]
Ausbildungszentrum { m }training center [Add to Longdo]
Ausbildungsziel { n }training goal [Add to Longdo]
Bildungsmaßnahmen { pl }training measures [Add to Longdo]
Dozenten { pl }training staff [Add to Longdo]
Kursziel { n }training course objectives [Add to Longdo]
Schulschiff { n } | Schulschiffe { pl }training ship | training ships [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
大学(P);大學(oK)[だいがく, daigaku] (n) (1) (See 総合大学) post-secondary education institution, incl. university, college, etc.; (2) (abbr) (See 大学寮, 国学・こくがく・2) former central university of Kyoto (established under the ritsuryo system for the training of government administrators); (3) (See 四書) the Great Learning - one of the Four Books; (P) #195 [Add to Longdo]
教育[きょういく, kyouiku] (n, adj-no, vs) training; education; (P) #283 [Add to Longdo]
トレーニング[tore-ningu] (n, vs) training; (P) #625 [Add to Longdo]
乗車[じょうしゃ, jousha] (n, vs) taking a train, bus, etc.; entraining; (P) #1,519 [Add to Longdo]
訓練(P);訓連(iK)[くんれん, kunren] (n, vs) practice; practise; training; (P) #2,299 [Add to Longdo]
育成(P);育生[いくせい, ikusei] (n, vs) rearing; training; nurture; cultivation; promotion; (P) #2,966 [Add to Longdo]
研修[けんしゅう, kenshuu] (n, vs) training (esp. in-service); induction course; (P) #4,000 [Add to Longdo]
養成[ようせい, yousei] (n, vs) training; development; (P) #4,223 [Add to Longdo]
調教[ちょうきょう, choukyou] (n, vs) training (animals); breaking (animals); (P) #4,529 [Add to Longdo]
修行[しゅぎょう(P);すぎょう(ok), shugyou (P); sugyou (ok)] (n, vs) (1) { Buddh } ascetic practices; (2) training; practice; discipline; study; (P) #5,822 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
技術講習[ぎじゅつこうしゅう, gijutsukoushuu] technical course, technical training [Add to Longdo]
訓練[くんれん, kunren] training [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Train \Train\, v. t. [imp. & p. p. {Trained}; p. pr. & vb. n.
   {Training}.] [OF. trahiner, tra["i]ner,F. tra[^i]ner, LL.
   trahinare, trainare, fr. L. trahere to draw. See {Trail}.]
   [1913 Webster]
   1. To draw along; to trail; to drag.
    [1913 Webster]
 
       In hollow cube
       Training his devilish enginery.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To draw by persuasion, artifice, or the like; to attract
    by stratagem; to entice; to allure. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       If but a dozen French
       Were there in arms, they would be as a call
       To train ten thousand English to their side. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       O, train me not, sweet mermaid, with thy note.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       This feast, I'll gage my life,
       Is but a plot to train you to your ruin. --Ford.
    [1913 Webster]
 
   3. To teach and form by practice; to educate; to exercise; to
    discipline; as, to train the militia to the manual
    exercise; to train soldiers to the use of arms.
    [1913 Webster]
 
       Our trained bands, which are the trustiest and most
       proper strength of a free nation.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The warrior horse here bred he's taught to train.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To break, tame, and accustom to draw, as oxen.
    [1913 Webster]
 
   5. (Hort.) To lead or direct, and form to a wall or espalier;
    to form to a proper shape, by bending, lopping, or
    pruning; as, to train young trees.
    [1913 Webster]
 
       He trained the young branches to the right hand or
       to the left.             --Jeffrey.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mining) To trace, as a lode or any mineral appearance, to
    its head.
    [1913 Webster]
 
   {To train a gun} (Mil. & Naut.), to point it at some object
    either forward or else abaft the beam, that is, not
    directly on the side. --Totten.
 
   {To train}, or {To train up}, to educate; to teach; to form
    by instruction or practice; to bring up.
    [1913 Webster]
 
       Train up a child in the way he should go; and when
       he is old, he will not depart from it. --Prov. xxii.
                          6.
    [1913 Webster]
 
       The first Christians were, by great hardships,
       trained up for glory.         --Tillotson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Training \Train"ing\, n.
   The act of one who trains; the act or process of exercising,
   disciplining, etc.; education.
   [1913 Webster]
 
   {Fan training} (Hort.), the operation of training fruit
    trees, grapevines, etc., so that the branches shall
    radiate from the stem like a fan.
 
   {Horizontal training} (Hort.), the operation of training
    fruit trees, grapevines, etc., so that the branches shall
    spread out laterally in a horizontal direction.
 
   {Training college}. See {Normal school}, under {Normal}, a.
    
 
   {Training day}, a day on which a military company assembles
    for drill or parade. [U. S.]
 
   {Training ship}, a vessel on board of which boys are trained
    as sailors.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Education}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 training
   n 1: activity leading to skilled behavior [syn: {training},
      {preparation}, {grooming}]
   2: the result of good upbringing (especially knowledge of
     correct social behavior); "a woman of breeding and
     refinement" [syn: {education}, {training}, {breeding}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Training /trɛːniŋ/ 
  workout

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top