ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

handy

HH AE1 N D IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -handy-, *handy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
handy(adj) สะดวก, See also: ใกล้มือ, Syn. on hand, Ant. far-off
handyman(n) คนที่รับจ้างทำงานเล็กๆน้อยๆ, Syn. jack-of-all-trades
handyman(n) ช่างซ่อม, See also: ช่างซ่อมบำรุง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
handy(แฮน'ดี) adj. สะดวก, ง่าย, ใกล้มือ, มีประโยชน์, คล่องแคล่ว, Syn. ready
handymann. คนรับจ้างทำงานจุก ๆ จิก ๆ คนที่มีฝีมือคล่องแคล่ว
unhandy(อันแฮน'ดี) vt. ไม่สะดวก, ไม่คล่อง, ไม่เหมาะมือ, ใช้ได้ยาก, จัดการได้ยาก

English-Thai: Nontri Dictionary
handy(adj) เหมาะมือ, คล่องมือ, ใช้ง่าย, สะดวก, ใกล้มือ, มีประโยชน์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They say he's real handy with a knife. Oh, this is a very fine boy.พวกเขาบอกว่าเขาเป็นจริงมีประโยชน์ด้วยมีด โอ้นี่เป็นเด็กดีมาก 12 Angry Men (1957)
- The boy was pretty handy with a knife?- The boy was pretty handy with a knife? 12 Angry Men (1957)
I could be handy mending a fuseฉันอาจจะมีประโยชน์การแก้ไขฟิวส์ Yellow Submarine (1968)
I'm pretty handy with this.ฉันใช้ปืนช่ำชองมาก Beneath the Planet of the Apes (1970)
"Tail rope, eye splice, M-1, handy billy, pliers, irons..."เทลโรป อายลไปลช์ เอ็ม -1 เเฮนดี้บิลลี่ คืม เหล็ก... Jaws (1975)
Might come in handy one day.อาจมีประโยชน์ในวันหนึ่ง Idemo dalje (1982)
That's the boss's son. Curley's pretty handy with his fists.นั่นลูกชายเจ้านาย เคอร์ลี่เชี่ยวชาญการใช้หมัด Of Mice and Men (1992)
Those spelling tips will come in handy when you're at home on Saturday nights playing Scrabble with Monica.เคล็ดลับการสะกดคำนั้น คงมีประโยชน์ในคืนวันเสาร์ เวลาเธอเล่นสแครบเบิ้ลกับโมนิก้า The One with the Jellyfish (1997)
Quite handy for on-the-spot recordings, that sort of businessมีประโยชน์เวลาต้องไปอัดสดถึงที่ The Legend of 1900 (1998)
The garlic press. It's not nearly as handy as I thought it'd be.เครื่องบดกระเทียม มันไม่เวิร์ค อย่างที่คิดเลย บดด้วยมือดีกว่า The Story of Us (1999)
Think about it. Handy with a blade. Gruff demeanour.ลองคิดดูดิ มือมีดใจโหด Shaun of the Dead (2004)
I sent you rum today. Could come in handy in Dorksville.กูจะส่งรัมไปให้มึงแดก เอาไว้แดกตอนมึงเล่นท่าหมา American Pie Presents: Band Camp (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
handyA car is a handy thing to own.
handyAlways keep a bucket of water handy, in case of fire.
handyAlways keep this dictionary handy.
handyA small toolkit can be very handy when you are traveling.
handyHis house is handy for the underground railway.
handyPeople know how handy you are to have around. You're a real jack-of-all-trades but make sure you don't turn out to be master of none.
handyShe is handy with a needle.
handyShe's very handy with a saw.
handyTake this folding umbrella with you. It might come in handy.
handyTed is handy at repairing watches.
handyThat comes in handy.
handyThe bus stop is quite handy.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉบับคู่มือ[chabap khūmeū] (n, exp) EN: handy edition
ใกล้มือ[klai meū] (adv) EN: near at hand ; handy  FR: à portée de (la) main
เหมาะมือ[mǿ meū] (v, exp) EN: be handy ; be useful ; be helpful ; be easy to use ; be practical
สะดวก[sadūak] (adj) EN: easy ; convenient ; handy ; smooth ; comfortable ; expedient  FR: commode ; pratique ; confortable ; convenable
สันทัดจัดเจน[santhatjatjēn] EN: be skilled ; be proficient ; be expert at/in ; be experienced ; be skillful ; be handy
ถนัด[thanat] (adj) EN: skillful ; handy ; clever ; adroit ; dexterous  FR: habile ; adroit ; apte ; capable

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HANDY HH AE1 N D IY0
HANDYMAN HH AE1 N D IY0 M AE2 N
HANDYMEN HH AE1 N D IY0 M EH1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
handy (j) hˈændiː (h a1 n d ii)
handyman (n) hˈændɪmæn (h a1 n d i m a n)
handymen (n) hˈændɪmɛn (h a1 n d i m e n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
顺手[shùn shǒu, ㄕㄨㄣˋ ㄕㄡˇ, / ] handy; convenient and easy to use; smoothly, #12,337 [Add to Longdo]
灵巧[líng qiǎo, ㄌㄧㄥˊ ㄑㄧㄠˇ, / ] handy, #24,261 [Add to Longdo]
顺手儿[shùn shǒu r, ㄕㄨㄣˋ ㄕㄡˇ ㄦ˙, / ] handy; convenient and easy to use; smoothly [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Handy(n) |das, pl. Handys/Handies| โทรศัพท์มือถือ, โทรศัพท์เคลื่อนที่, See also: Related: Telefon

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geschickt { adj } | geschickter | am geschicktesten | handwerklich geschickt seinhandy | handier | handiest | to be handy about the house [Add to Longdo]
griffbereit; greifbar { adj } | etw. griffbereit haben; etw. griffbereit haltenhandy | to have sth. handy; to keep sth. handy [Add to Longdo]
griffig; handlich { adj } | griffiger; handlicher | am griffigsten; am handlichstenhandy | handier | handiest [Add to Longdo]
nützlich; dienlich; praktisch { adj } | sich als nützlich erweisenhandy | to come in handy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
PHS[ピーエッチエス;ピーエイチエス, pi-ecchiesu ; pi-eichiesu] (n) personal handyphone system; PHS [Add to Longdo]
ハンディ(P);ハンディー[handei (P); handei-] (adj-na) (1) handy; (n) (2) (abbr) (See ハンディキャップ) handicap; (P) [Add to Longdo]
ハンディスキャナ[handeisukyana] (n) { comp } handy scanner [Add to Longdo]
ハンディフォン[handeifon] (n) (See PHS) handyphone; PHS phone [Add to Longdo]
簡易型携帯電話[かんいがたけいたいでんわ, kan'igatakeitaidenwa] (n) personal handyphone system; PHS [Add to Longdo]
簡便[かんべん, kanben] (adj-na, n) handy; simple and easy [Add to Longdo]
器用[きよう, kiyou] (adj-na, n) skillful; skilful; handy; (P) [Add to Longdo]
究竟[くっきょう;きゅうきょう, kukkyou ; kyuukyou] (adv, adj-no, vs) (1) after all; in the end; finally; (adj-na, adj-no, n) (2) excellent; superb; handy; appropriate; ideal; (3) (See 屈強) robust; brawny; muscular; strong; sturdy [Add to Longdo]
雑役夫[ざつえきふ, zatsuekifu] (n) handyman [Add to Longdo]
使い頃[つかいごろ, tsukaigoro] (n) handy [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
簡易型携帯電話[たんいがたけいたいでんわ, tan'igatakeitaidenwa] Personal Handyphone System (PHS) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Handy \Hand"y\ (h[a^]nd"[y^]), a. [Compar. {Handier}
   (-[i^]*[~e]r); superl. {Handiest}.] [OE. hendi, AS. hendig
   (in comp.), fr. hand hand; akin to D. handig, Goth. handugs
   clever, wise.]
   1. Performed by the hand. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       To draw up and come to handy strokes. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Skillful in using the hand; dexterous; ready; adroit.
    "Each is handy in his way." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Ready to the hand; near; also, suited to the use of the
    hand; convenient; valuable for reference or use; as, my
    tools are handy; a handy volume.
    [1913 Webster]
 
   4. (Naut.) Easily managed; obedient to the helm; -- said of a
    vessel.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 handy
   adj 1: easy to reach; "found a handy spot for the can opener"
       [syn: {handy}, {ready to hand(p)}]
   2: easy to use; "a handy gadget"
   3: skillful with the hands; "handy with an axe"
   n 1: United States blues musician who transcribed and published
      traditional blues music (1873-1958) [syn: {Handy}, {W. C.
      Handy}, {William Christopher Handy}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Handy /hɛndiː/ 
  cellphone; cellular; cellular phone; mobile; mobile phone

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top