ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ใกล้มือ

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใกล้มือ-, *ใกล้มือ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Try and get as close to my hands as you can without touching them.พยายามให้ใกล้มือผม แต่อย่าโดน Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Do you have a pen handy?เธอมีปากกาใกล้มือไหม? You've Got Yale! (2009)
I'm just making sure the gun stays handy in case Tyler's completely lost it.ผมแค่อยากแน่ใจ ว่าปืนอยู่ใกล้มือ ในกรณีที่ไทเลอร์เสียสติไปแล้วจริงๆ Duress (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใกล้มือ[adv.] (klai meū) EN: near at hand ; handy   FR: à portée de (la) main

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
close at hand[IDM] ใกล้มือ, See also: ใกล้แถวนี้
handy[ADJ] สะดวก, See also: ใกล้มือ, Syn. on hand, Ant. far-off
nearby[ADJ] แค่เอื้อม, See also: ใกล้มือ, เกือบถึง, Syn. close, handy, next, Ant. distant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
convenient(คันวี'เนียนทฺ) adj. สะดวก,เหมาะสม,ใกล้มือ,ใกล้เคียง, Syn. handy,fit -Conf. suitable
handy(แฮน'ดี) adj. สะดวก,ง่าย,ใกล้มือ,มีประโยชน์,คล่องแคล่ว, Syn. ready

English-Thai: Nontri Dictionary
handily(adv) ว่องไว,คล่องแคล่ว,ใช้สะดวก,เหมาะมือ,ใกล้มือ,ใช้ง่าย
handy(adj) เหมาะมือ,คล่องมือ,ใช้ง่าย,สะดวก,ใกล้มือ,มีประโยชน์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top