ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

factual

F AE1 K CH UW0 AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -factual-, *factual*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
factual(adj) เกี่ยวกับข้อเท็จจริง, See also: เกี่ยวกับเรื่องจริง, Syn. actual, exact, true, real, evidential

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
factual(แฟค'ชวล) adj. เกี่ยวกับข้อเท็จจริง, See also: factually adv. factuality n.

English-Thai: Nontri Dictionary
factual(adj) เกี่ยวกับข้อเท็จจริง, เป็นความจริง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
factual impossibilityกรณีที่เป็นไปไม่ได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Factualข้อเท็จจริง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But the bottom line was that there was no factual errors in that story.แต่ความจริงก็คือ ไม่มีข้อเท็จจริงที่ผิดพลาด ในสารคดีเรื่องนี้ มีการฟังความจากทั้งสองข้าง The Corporation (2003)
So under possible penalty of perjury, as it relates to case file b1987004, do you, agent james ellison, today attest that all that you've recorded and said, case file's accurate and factual as far as your recollection can warrant?เอาละ ภายใต้บทลงโทษฐานให้การเท็จ ในแฟ้มคดีหมายเลข บี 1987004 นักสืบเจมส์ เอลลิสัน\ คุณรับรองหรือไม่ว่าคำให้การของคุณ Samson & Delilah (2008)
I-I'm sorry, ms.Hewes, but there's no factual basis for your motion.ฉัน-ฉันเสียใจ คุณฮิวส์, แต่ไม่มีข้อเท็จจริง ในการกล่าวหาของคุณ Hey! Mr. Pibb! (2009)
I find no factual basis to proceed.ผมมองไม่เห็นมูลความที่จะดำเนินการสอบสวนต่อ You Don't Know Jack (2010)
Interpretation? No, it's an actual factual error.การตีความงั้นเหรอ ไม่ใช่ละ ความผิดพลาดทางข้อเท็จจริงต่างหาก The Parts in the Sum of the Whole (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มูลความ(n) factual basis, See also: element of truth, basis in truth, Example: ข่าวที่เรารับทราบกันนั้นมีมูลความมาจากที่ใด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พฤตินัย[phreuttinai] (n) EN: fact ; factual sense
รูปธรรม[rūppatham] (adj) EN: concrete ; solid ; factual ; substantial ; real ; objective ; material ; corporeal  FR: concret ; réel
สารคดี[sārakhadī] (n) EN: feature ; feature article ; feature story ; documentary ; non-fiction ; feature section of a newspaper ; article ; factual account  FR: documentaire [ m ] ; chronique [ f ] ; fait [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FACTUAL F AE1 K CH UW0 AH0 L
FACTUALLY F AE1 K CH UW0 AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
factual (j) fˈæktʃuəʳl (f a1 k ch u@ l)
factually (a) fˈæktʃuəʳliː (f a1 k ch u@ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sachfrage { f }factual issue [Add to Longdo]
Sachlage { f }factual situation [Add to Longdo]
Sachzwang { m }factual constraint [Add to Longdo]
Tatsachenbericht { m }factual report [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
動く[うごく, ugoku] (v5k, vi) (1) to move; to stir; to shift; to shake; to swing; (2) to operate; to run; to go; to work; (3) to be touched; to be influenced; (4) to change; to vary; to fluctuate; to waver; (5) (as 動かぬ, 動かない, etc.) certain; factual; (6) to be transferred; (P) #7,990 [Add to Longdo]
実態調査[じったいちょうさ, jittaichousa] (n) factual investigation; (P) [Add to Longdo]
反実仮想[はんじつかそう, hanjitsukasou] (n) counterfactual thinking; counterfactual assumption; counterfactual supposition [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top