Search result for

มูลความ

(19 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มูลความ-, *มูลความ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มูลความ[N] factual basis, See also: element of truth, basis in truth, Example: ข่าวที่เรารับทราบกันนั้นมีมูลความมาจากที่ใด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มูลความ(มูนละ-) น. ความเดิม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
theory of caseมูลความแห่งคดี, มูลคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- And on top of that, there is a vast amount of vital intelligence on that mainframe.มีข้อมูลความลับมากมาย อยู่บนระบบเมนเฟรมตัวนั้น The Day the Earth Stood Still (2008)
National security.นี้ข้อมูลความมันคง Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
One incident like this three years ago is not probable cause.เรื่องเมื่อ 3 ปีก่อนอาจจะไม่มี มูลความจริง I Knew You Were a Pig (2009)
I find no factual basis to proceed.ผมมองไม่เห็นมูลความที่จะดำเนินการสอบสวนต่อ You Don't Know Jack (2010)
All you got to do is leave out the details about our association.เสี่ยงที่เธอต้องหลีกเลี่ยง คือข้อมูลความสัมพันธ์กับพวกเรา So (2010)
Since they're related, any inconsistencies can raise a red flag.หากพบข้อมูลความสัมพันธ์กัน หรือไม่มีความสอดคล้องต้องกันแล้ว เราก็ปักธงแดงได้เลย The Boy with the Answer (2010)
Attorney-client privilege. That's a big one.รักษาข้อมูลความลับของลูกค้าสูงสุด นั่นแหล่ะสิ่งสำคัญที่สุด Full Measure (2010)
It carried them across the blood-brain barrier and successfully transferred the memories, which means for all intents and purposes...และส่งผ่านข้อมูลความทรงจำ ซึ่งหมายความว่า แผนการทุกอย่าง และจุดมุ่งหมาย... .. Olivia (2010)
Outside Lenox Hill Hospital today, more twists and turns in the Van Loon-Atwood merger.วันนี้ ที่บริเวณใกล้กับโรงพยาบาลเลนน็อกซ์ฮิลล์ ยังมีการพลิกผันเรื่องการรวมกิจการอีกครั้ง ขอรับรองได้ว่าไม่มีมูลความจริงเลย. Limitless (2011)
The disregard that so many of you have for practical matters, it's... beautiful.การที่มนุษย์จำนวนมากไม่ใส่ใจข้อมูลความเป็นจริง ช่างงดงามจริงๆ I Am Number Four (2011)
Your accusations are outrageous and completely baseless.ข้อกล่าวหาของนายอุกอาจมาก ไม่มีมูลความจริงแม้แต่น้อย Us or Them (2011)
Are you so worried that I'll find happiness without you that you feel the need to spread baseless lies at the wake of my best friend's grandmother?คุณกังวลมากสินะ ว่าฉันจะมีความสุขได้โดยไม่มีคุณ ถึงกับรู้สึกว่าต้องกระจายคำโกหกที่ไม่มีมูลความจริง ที่งานเฝ้าศพของย่าเพื่อนสนิทฉัน? The Princess Dowry (2012)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intranet(อิน' เทอเนท) n. ระบบเครือข่ายระบบหนึ่งที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก เป็นประโยชน์ที่ให้บริการแก่คนทั่วไป ข้อมูลข่าวสารนั้น มีหลากหลายตั้งแต่สาระบันเทิงจนถึงข้อมูลความรู้ระดับสถาบันทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์การแพทย์ และหน่วยราชการต่าง ๆ
unfounded(อันะเฟา'ดิด) adj. ไม่มีรากฐาน,ไม่มีมูลความจริง,ว่างเปล่า,ยังไม่ได้สร้างขึ้น., See also: unfoundedly adv., Syn. baseless
ungrounded(อันเกรา'ดิด) adj. ไม่มีพื้นฐาน,ไม่มั่นคง,ไม่แข็งแรง,ไม่มีมูลเหตุ,ไร้เหตุผล,ไม่เชื่อมต่อกับพื้นดิน,ไม่มีมูลความจริง

English-Thai: Nontri Dictionary
baseless(adj) ไม่มีรากฐาน,ไร้เหตุผล,ไม่มีมูลความจริง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top