ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-sofa-

S OW1 F AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: sofa, *sofa*
Possible hiragana form: そふぁ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sofa(n) โซฟา, See also: เก้าอี้นวม, Syn. couch, divan

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sofa(โซ'ฟะ) n. เก้าอี้นวม, เก้าอี้โซฟา, โซฟา

English-Thai: Nontri Dictionary
sofa(n) เก้าอี้นวม, เก้าอี้ยาว, โซฟา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sofaเก้าอี้นวมยาว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sofaA cat is lying on the sofa.
sofaAs he was tired, he was lying on the sofa with his eyes closed.
sofaDad extended his legs on the sofa.
sofaDon't sit down on the sofa.
sofaGrandfather is napping on the sofa.
sofaHaving finished all her housework, she sat down on the sofa to watch television.
sofaHe is lying on the sofa.
sofaHe lay on a sofa, with his eyes closed.
sofaHe sat on the sofa with his arms folded.
sofaHe sprawled out on the sofa next to me.
sofaHe was lying on the sofa but sat up as she entered the room.
sofaHow much is this sofa?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เก้าอี้นวม(n) sofa, See also: settee, upholster chair, armchair, overstuffed chair, Syn. โซฟา, เก้าอี้ยาว, Example: จิตแพทย์เหยียดยิ้มประหลาด เอนหลังพิงเก้าอี้นวมในท่าผ่อนคลาย, Count Unit: ตัว, Thai Definition: เก้าอี้ที่บุด้วยนวมเพื่อให้มีความนุ่ม
โซฟา(n) sofa, See also: couch, Syn. ตั่ง, ม้านั่งยาว, เก้าอี้ยาว, เก้าอี้นวมยาว, Example: ท่านพระครูนั่งจมโซฟา ดูหนังอยู่กับหมาตัวหนึ่ง, Count Unit: ตัว, Thai Definition: เก้าอี้ยาวบุนวมที่นั่งหลายคน, Notes: (อังกฤษ)
ม้านั่งยาว(n) sofa, See also: couch, chesterfield, Syn. เก้าอี้ยาว, Example: หัวหน้างานสั่งให้เอาม้านั่งยาวมาเตรียมไว้มากๆ, Count Unit: ตัว, Notes: (อังกฤษ)
เก้าอี้ยาว(n) sofa, See also: divan, couch, chesterfield, Example: ไผ่ซางใช้ทำประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น ทำร่ม เก้าอี้ เก้าอี้ยาว ทำหลังคา มุงหลังคา ทำกระบอกใส่น้ำ น้ำมัน เป็นต้น, Count Unit: ตัว, Thai Definition: เก้าอี้ซึ่งมีขนาดยาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก้าอี้โซฟา[kao-ī sō-fā] (n) EN: sofa  FR: sofa [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SOFA S OW1 F AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sofa (n) sˈoufə (s ou1 f @)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沙发[shā fā, ㄕㄚ ㄈㄚ, / ] sofa, #5,087 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Sofa(n) |das, pl. Sofas| โซฟา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sofa { n } | Sofas { pl }davenport | davenports [Add to Longdo]
Sofa { n } | Sofas { pl }settee | settees [Add to Longdo]
Sofa { n }sofa [Add to Longdo]
Sofakissen { n }sofa cushion [Add to Longdo]
Sofaschoner { m }antimacassar [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sofa \So"fa\, n.; pl. {Sofas}. [Ar. soffah, from saffa to
   dispose in order: cf. F. sofa, It. sof[`a].]
   A long seat, usually with a cushioned bottom, back, and ends;
   -- much used as a comfortable piece of furniture.
   [1913 Webster]
 
      Let fall the curtains, wheel the sofa round. --Cowper.
   [1913 Webster]
 
   {Sofa bed}, a sofa so contrived that it may be extended to
    form a bed; -- called also {sofa bedstead}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sofa
   n 1: an upholstered seat for more than one person [syn: {sofa},
      {couch}, {lounge}]

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 sofa
  sofa

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Sofa /zoːfaː/ 
  davenport; settee; sofa

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 sofa /sofa/
  sofa

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 sofa
  1. bench
  2. couch; divan
  3. sofa

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top