ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

insofar

IH1 N S AH0 F AA0 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -insofar-, *insofar*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
insofar as(conj) ตราบเท่าที่ (ทางการ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
insofar(อินซะฟาร์') adj. ตราบเท่าที่

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
insofarมีผลใช้บังคับ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes to the second, but only insofar as we keep to the shallows.ข้อสองก็ด้วย แต่.. แต่ยังไงขอให้อยู่ใกล้ฝั่งเข้าไว้ Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Insofar as the goal of tantric sexเป้าหมายของตันตระทางเพศนั้น Olivia. In the Lab. With the Revolver (2010)
Excuse me, but a grand unified theory, insofar as it explains everything, will ipso facto explain neurobiology.ขอโทษครับ เว้นแต่ทฤษฎีการรวมแรงครั้งใหญ่ ตราบเท่าที่มันอธิบายทุกอย่าง จะอธิบายประสาทชีววิทยาตามความเป็นจริง The Zazzy Substitution (2010)
I'm at a slight disadvantage insofar as I don't know what they look like.ฉันยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพวกเขา Django Unchained (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
insofarInsofar as possible, our examples will be drawn from English.
insofarInsofar as we know, he is guilty.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INSOFAR IH1 N S AH0 F AA0 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
insofar (a) ˌɪnsəfˈaːr (i2 n s @ f aa1 r)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 insofar
   adv 1: to the degree or extent that; "insofar as it can be
       ascertained, the horse lung is comparable to that of
       man"; "so far as it is reasonably practical he should
       practice restraint" [syn: {insofar}, {in so far}, {so
       far}, {to that extent}, {to that degree}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top