ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*sofa*

S OW1 F AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: sofa, -sofa-
Possible hiragana form: そふぁ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sofa(n) โซฟา, See also: เก้าอี้นวม, Syn. couch, divan
sofa spud(sl) คนที่เอาแต่นั่งดูทีวี
insofar as(conj) ตราบเท่าที่ (ทางการ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
insofar(อินซะฟาร์') adj. ตราบเท่าที่
sofa(โซ'ฟะ) n. เก้าอี้นวม, เก้าอี้โซฟา, โซฟา

English-Thai: Nontri Dictionary
sofa(n) เก้าอี้นวม, เก้าอี้ยาว, โซฟา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sofaเก้าอี้นวมยาว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
insofarมีผลใช้บังคับ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Okay, put the corpses on the sofa.โอเค วางศพไว้บนโซฟา Clue (1985)
Careful. Don't get blood on the sofa.ระวัง เดี๋ยวเลือดจะติดบนโซฟา Clue (1985)
We took her to the sofa.เราพาเธอไปที่โซฟา Clue (1985)
Tie the palm leaves to the sofa, quick! Billina, help him!ผูกใบปาล์มกับโซฟาเร็ว บิลลิน่าช่วยที! Return to Oz (1985)
We should tie him back on the sofa. Then, at least, he could walk.เราน่าจะเอาเขามาติดที่โซฟา อย่างน้อยเขาคงจะเดินได้ Return to Oz (1985)
Why doesn't the sofa go first?ทำไมไม่ให้เจ้าโซฟาไปก่อนล่ะ? Return to Oz (1985)
She stole my ruby key, my powder of life and valuable antiques which she made into a flying sofa, and she's headed this way.เธอขโมยกุญแจทับทีม และผงสร้างชีวิตของข้าไป และก็ทำให้โซฟาบินได้ แล้วเธอก็ตรงมาที่นี่ Return to Oz (1985)
Why doesn't the sofa go first?น่าจะเริ่มที่โซฟาก่อนดีไหม? Return to Oz (1985)
Contact lens. Just flipped out, right over the sofa.คอนแทกเลนส์น่ะ มันตกอยู่หลังโซฟา Junior (1994)
He did drapes and sofas.เขารับซักผ้าคลุมเบาะ Don Juan DeMarco (1994)
Try under the sofa cushions.ดูใต้เบาะเก้าอี้ยาวสิลูก Heat (1995)
You can lounge around here on her sofa.อยากเอกเขนกบนโซฟาเขา Heat (1995)
How about this sofa?โซฟานี้ละครับ? April Story (1998)
That's the last sofa I'll need.ช่าง ไอ้ชุดโซฟานั่น Fight Club (1999)
Whatever happens, that sofa problem is handled.รวมถึงริ้วเขียวๆ ของแม่งด้วย ผมอยากบอกว่า, มันไม่มีทางครบถ้วน Fight Club (1999)
So fuck off with your sofa units and Strinne green stripe patterns.โห, พระเจ้า กินเบียร์ไป3เหยือก แล้วยัง พูดไม่ออกอีกเหรอ Fight Club (1999)
This is a $4, 000 sofa, upholstered in Italian silk.นี่มันโซฟาราคา 4, 000 เหรียญ ทอด้วยไหมอิตาเลียนเชียวนะ American Beauty (1999)
We can't move you tonight. You'll sleep on the sofa.คืนนี้คุณไปไม่ได้ นอนที่โซฟานะ The Pianist (2002)
Why don't you check in the sofa cushions?ลองเช็คดูใต้โซฟาดูซิ Signs (2002)
There's only food under the sofa.มีแต่อาหารใต้โซฟาค่ะ Signs (2002)
So I turn, take out the gum, stuff it in a paper cup next to the sofa, and turn around.ฉันเลยหันไปคายหมากฝรั่ง ใส่ถ้วยกระดาษที่อยู่ข้างโซฟา แล้วหันกลับมา Signs (2002)
I'll make up the convertible sofa.ฉันจะจัดโซฟาให้คุณ Mona Lisa Smile (2003)
Beds, sofas, and so forth.พวกเตียง โซฟา อะไรพวกนี้แหล่ะ Hope Springs (2003)
Last night we did it on the sofa in the doctor's lounge.เมื่อคืน เราทำกันที่โซฟาในห้องพักหมอน่ะ Wicker Park (2004)
The sofa.โซฟา Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
That's your sofa, which also doubles up as a bed.นั่นโซฟาของคุณ พับขึ้นมาเป็นเตียงนอนได้ Match Point (2005)
-Who am I glaring at? -Anyone who wants that sofa.แล้วจะให้ถลึงใส่ใคร ใครก็ได้ที่จ้องโซฟานั่นน่ะ Imagine Me & You (2005)
The very attractive leather sofa, there.เก้าอี้โซฟา หนังแท้ สวยมากนะครับ ตัวนี้ Imagine Me & You (2005)
Baby, we lost it. The sofa.ทูนหัว เราพลาดแล้วล่ะ โซฟาน่ะ Imagine Me & You (2005)
-So, come check out our new sofa. -Our expensive new sofa.ขออวดโซฟาใหม่หน่อยเถอะค่ะ โซฟาใหม่สุดแพงน่ะสิ Imagine Me & You (2005)
it's just a common room with sofa etc.แค่ห้องธรรมดาที่มีโซฟากับของใช้อย่างอื่น Train Man (2005)
I can sleep on the sofa.ฉันจะนอนโซฟา Innocent Steps (2005)
Yes to the second, but only insofar as we keep to the shallows.ข้อสองก็ด้วย แต่.. แต่ยังไงขอให้อยู่ใกล้ฝั่งเข้าไว้ Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Now I'm stuck with Mr. Happy here, sleepin' on a fuckin' sofa.ตอนนี้ฉันอยู่กับมิสเตอร์แฮปปี้ กับโซฟาห่วยๆ Little Miss Sunshine (2006)
Can't lay around on the sofa all day.ไม่สามารถนอนรอบบน sofa ทั้งวัน. Black Snake Moan (2006)
I'll flip youfor the sofa.ฉันยกโซฟาให้ No Exit (2006)
You know one time he let me live on his sofa when I had no place else to stay?รู้ไหม๊ครับ ครั้งหนี่งเขาให้ผมอนที่โซฟา ตอนที่ผมไม่มีที่จะไป Love/Addiction (2007)
I DON'T CARE IF IT'S MURAKAMI.IT CLASHES WITH MY SOFA."ต่อให้มันเป็นมูรากามิก็ตาม นั่นไม่เข้ากับโซฟาของฉันเลย Pilot (2007)
Yeah, the sofa's all yours.ได้เลยครับ โซฟานั่นเป็นของพวกคุณ Love Now (2007)
Like what? As someone would have brought the sofa into the air?ใครบางคนที่ต้องการยกโซฟาขึ้นมาในอากาศ Paranormal Activity (2007)
There's a sofa, a writing desk, a faux antique armoire, floral wallpaper.มีโซฟา โต๊ะเขียนหนังสือ ตู้เสื้อผ้าโบราญ วอลเปเปอร์ลายดอกไม้ 1408 (2007)
Sofar#So far Enchanted (2007)
Andstillsofar#And still so far # Enchanted (2007)
- You did sit on the sofa.- เมื่อกี้ คุณนั่งที่โซฟานี่ National Treasure: Book of Secrets (2007)
And i get to check the sofa for ticks.และฉันต้องตรวจโซฟาเพื่อปูผ้า Hello, Little Girl (2008)
See that man sitting on the sofa?เห็นผู้ชายที่นั่งบนโซฟานั้นมั๊ย RocknRolla (2008)
Under the sofa.ใต้โซฟา Easy as Pie (2008)
And--and if I do, I will go down to the sofa and stay as long as you say.แต่-แต่ถ้าผมกรน ผมจะกลับไปนอนที่โซฟาตราบเท่าที่คุณต้องการเลย Me and My Town (2008)
So I'll make up the sofa?ดังนั้น.. Chuck in Real Life (2008)
You, push the sofa in front of that door.คุณ... ผลักโซฟาไปขวางที่ประตู Last Resort (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sofaA cat is lying on the sofa.
sofaAs he was tired, he was lying on the sofa with his eyes closed.
sofaDad extended his legs on the sofa.
sofaDon't sit down on the sofa.
sofaGrandfather is napping on the sofa.
sofaHaving finished all her housework, she sat down on the sofa to watch television.
sofaHe is lying on the sofa.
sofaHe lay on a sofa, with his eyes closed.
sofaHe sat on the sofa with his arms folded.
sofaHe sprawled out on the sofa next to me.
sofaHe was lying on the sofa but sat up as she entered the room.
sofaHow much is this sofa?
sofaI awoke to find myself lying on the sofa.
sofaInsofar as possible, our examples will be drawn from English.
sofaInsofar as we know, he is guilty.
sofaI opened my eyes to find myself on a sofa.
sofaIt's on the sofa.
sofaIt took a lot of effort to carry the sofa upstairs.
sofaI went into the room, where I found the children sitting on the sofa.
sofaJohn likes lying at ease on the sofa.
sofaMay I lie on the sofa?
sofaMy father was taking a nap on the sofa, with his legs stretched toward the fire.
sofaShall we go for a leather-covered sofa? A cloth-covered sofa?
sofaShe flung herself upon a sofa, protesting that she was fatigued to death.
sofaShe lay on a sofa with her eyes closed.
sofaShe put the blanket over the child sleeping on the sofa.
sofaShe sat on the sofa, reading a magazine.
sofaShe was lounging on the sofa.
sofaShift the sofa so that it faces the fireplace.
sofaSit on the sofa and feel at ease.
sofaSit on the sofa and make yourself comfortable.
sofaSofas like that don't come cheap.
sofaSomebody has been sleeping on this sofa.
sofaThat sofa is less expensive than this table.
sofaThe boy lay on the sofa.
sofaThe boy tried moving the heavy sofa.
sofaThe boy tried to move the heavy sofa in vain.
sofaThe cat is sleeping on the sofa.
sofaThe cushions on the sofa don't match those on the armchairs.
sofaThe first thing that came to my attention was the large sofa. It was covered in sober coloured leather, the seat and the back both looked wide and comfortable.
sofaThe new sofa goes with the curtains.
sofaThe sofa takes up too much room.
sofaThe woman who is sitting on the sofa is my grandmother.
sofaThey were sitting on the sofa in our living room.
sofaThis is a two-seater sofa using stain-resistant artificial leather.
sofaThis large sofa would be out of place in a small room.
sofaThis sofa can seat three people easily.
sofaThis sofa is in no way comfortable to sit in.
sofaThis sofa takes too much room.
sofaThree children sat on the sofa.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เก้าอี้นวม(n) sofa, See also: settee, upholster chair, armchair, overstuffed chair, Syn. โซฟา, เก้าอี้ยาว, Example: จิตแพทย์เหยียดยิ้มประหลาด เอนหลังพิงเก้าอี้นวมในท่าผ่อนคลาย, Count Unit: ตัว, Thai Definition: เก้าอี้ที่บุด้วยนวมเพื่อให้มีความนุ่ม
โซฟา(n) sofa, See also: couch, Syn. ตั่ง, ม้านั่งยาว, เก้าอี้ยาว, เก้าอี้นวมยาว, Example: ท่านพระครูนั่งจมโซฟา ดูหนังอยู่กับหมาตัวหนึ่ง, Count Unit: ตัว, Thai Definition: เก้าอี้ยาวบุนวมที่นั่งหลายคน, Notes: (อังกฤษ)
ม้านั่งยาว(n) sofa, See also: couch, chesterfield, Syn. เก้าอี้ยาว, Example: หัวหน้างานสั่งให้เอาม้านั่งยาวมาเตรียมไว้มากๆ, Count Unit: ตัว, Notes: (อังกฤษ)
เก้าอี้นอน(n) couch, See also: chaise loungue, lounge, sofa, chesterfield, Example: คุณท่านนั่งเอกเขนกบนเก้าอี้นอน ส่วนข้าพเจ้านั่งกับพื้น, Count Unit: ตัว, Thai Definition: เก้าอี้ที่มีรูปยาว ใช้สำหรับนอน
เก้าอี้ยาว(n) sofa, See also: divan, couch, chesterfield, Example: ไผ่ซางใช้ทำประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น ทำร่ม เก้าอี้ เก้าอี้ยาว ทำหลังคา มุงหลังคา ทำกระบอกใส่น้ำ น้ำมัน เป็นต้น, Count Unit: ตัว, Thai Definition: เก้าอี้ซึ่งมีขนาดยาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก้าอี้นวม[kao-ī nūam] (n, exp) EN: armchair ; sofa ; settee ; upholster chair ; overstuffed chair  FR: fauteuil [ m ]
เก้าอี้โซฟา[kao-ī sō-fā] (n) EN: sofa  FR: sofa [ m ]
ม้านั่งยาว[mānang yāo] (n, exp) EN: sofa ; couch ; chesterfield  FR: sofa [ m ] ; divan [ m ]
โซฟา[sōfā] (n) EN: sofa ; couch  FR: sofa [ m ] ; divan [ m ] ; canapé [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SOFA S OW1 F AH0
SOFAS S OW1 F AH0 Z
SOFAER S OW0 F EY1 R
INSOFAR IH1 N S AH0 F AA0 R
SOFAMOR S OW1 F AH0 M AO2 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sofa (n) sˈoufə (s ou1 f @)
sofas (n) sˈoufəz (s ou1 f @ z)
insofar (a) ˌɪnsəfˈaːr (i2 n s @ f aa1 r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沙发[shā fā, ㄕㄚ ㄈㄚ, / ] sofa, #5,087 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ソファー[そふぁー, sofa-] (n) โซฟา

German-Thai: Longdo Dictionary
Sofa(n) |das, pl. Sofas| โซฟา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausziehcouch { m }sofa-sleeper [Add to Longdo]
Sofa { n } | Sofas { pl }davenport | davenports [Add to Longdo]
Sofa { n } | Sofas { pl }settee | settees [Add to Longdo]
Sofa { n }sofa [Add to Longdo]
Sofakissen { n }sofa cushion [Add to Longdo]
Sofaschoner { m }antimacassar [Add to Longdo]
insoferninsofar [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ソファ(P);ソファー(P)[sofa (P); sofa-(P)] (n) sofa; couch; (P) [Add to Longdo]
ソファーベッド[sofa-beddo] (n) sofa bed; sofa-bed; sofabed [Add to Longdo]
フィロソファー[firosofa-] (n) philosopher [Add to Longdo]
寝椅子[ねいす, neisu] (n) sofa; couch; lounge chair [Add to Longdo]
地位協定[ちいきょうてい, chiikyoutei] (n) status of forces agreement; SOFA [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sofa \So"fa\, n.; pl. {Sofas}. [Ar. soffah, from saffa to
   dispose in order: cf. F. sofa, It. sof[`a].]
   A long seat, usually with a cushioned bottom, back, and ends;
   -- much used as a comfortable piece of furniture.
   [1913 Webster]
 
      Let fall the curtains, wheel the sofa round. --Cowper.
   [1913 Webster]
 
   {Sofa bed}, a sofa so contrived that it may be extended to
    form a bed; -- called also {sofa bedstead}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sofa
   n 1: an upholstered seat for more than one person [syn: {sofa},
      {couch}, {lounge}]

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 sofa
  sofa

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Sofa /zoːfaː/ 
  davenport; settee; sofa

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 sofa /sofa/
  sofa

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 sofa
  1. bench
  2. couch; divan
  3. sofa

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top