ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-賀-

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *賀*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[賀, hè, ㄏㄜˋ] to congratulate; to send a present
Radical: Decomposition: 加 (jiā ㄐㄧㄚ)  貝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [ideographic] To add 加 to someone else's fortune 貝,  Rank: 7,679

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄏㄜˋ, / ] congratulate; surname He, #8,529 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[が, ga] (n) (See の祝) congratulation [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Next is about the punishment for those who smoked marijuana[JA] (伊上) 次ですが 肝心の大麻を 吸った生徒に対する処分ですが Gakkô no shi (2003)
My dear friend, allow me to offer my warmest congratulations.[CN] 親愛的朋友 請接受我最衷心的祝 Hands Over the City (1963)
- Good morning. Congratulations.[CN] -早上好,祝 La Notte (1961)
When they do something good praise them with all your might[JA] (伊上) いいことをした時には 思いっきりホメるー Gakkô no shi (2003)
Congratulations![CN] 可喜可! How to Steal a Million (1966)
There are many ways for them to acquire it but most have gotten it from their friends[JA] (伊上) 入手経路も多岐に渡って います 最も多かったのは 友人から分けてもらったー Gakkô no shi (2003)
Right If you fearlessly say misunderstanding in scolding with all your might, the logic of expulsion[JA] (伊上) そうですね 誤解を恐れずに言いますとー 思いっきり叱るの中には 退学とゆう筋の通し方が Gakkô no shi (2003)
Mr Mayor, congratulations.[CN] 市長先生,祝 Hands Over the City (1963)
They just congratulated each other on how marvelous they'd been.[CN] 他們只是互相慶 完成了一件多麼不可思議的事 My Fair Lady (1964)
For your glorious victory[CN] 祝你光榮的勝利 My Fair Lady (1964)
No it is probably as Yoshimori says[JA] (伊上) いや 吉森先生の おっ しゃる通りでしょうー Gakkô no shi (2003)
Well there was no past criminal record and the person was reflecting wholeheartedly[JA] (伊上) まあ 前科もなかったし 本人が心から反省してるという ことでー Gakkô no shi (2003)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[が, ga] GRATULATION, GLUECKWUNSCH [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top