ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*xero*

   
125 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: xero, -xero-
English-Thai: Longdo Dictionary
XEROX(n name uniq ) เครื่องหมายการค้าของ ซีร็อกซ์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ใช้สำหรับเครื่องผลิตภัณฑ์ถ่ายเอกสาร และอื่นๆ โดยในประเทศไทยได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทย และขอความร่วมมือคนไทยเลิกใช้คำว่า XEROX ในความหมายว่า เครื่องถ่ายเอกสาร หรือ กระบวนการถ่ายเอกสาร ในลักษณะคำสามัญ เพราะจะทำให้เครื่องหมายการค้าของซีร็อกซ์เสื่อมซึ่งลักษณะเฉพาะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
xero[ADJ] แห้ง
Xerox[N] [ความหมายที่ไม่ถูกต้อง] เครื่องถ่ายเอกสาร
xerox[N] [ความหมายที่ไม่ถูกต้อง] ถ่ายเอกสาร, See also: ทำสำเนาเอกสาร
Xerox[N] เครื่องหมายการค้าของเครื่องถ่ายเอกสาร
Xerox[N] [ความหมายที่ไม่ถูกต้อง] กระบวนการถ่ายเอกสาร
Xerox[VI] [ความหมายที่ไม่ถูกต้อง] ถ่ายเอกสาร
Xerox[VT] [ความหมายที่ไม่ถูกต้อง] ถ่ายเอกสาร
xerosere[N] การเริ่มต้นความแห้งแล้ง
xerophily[N] การมีชีวิตอยู่ในที่แห้งแล้งได้
xerophyte[N] ต้นไม้ในทะเลทราย
xerothemic[N] เกี่ยวกับช่วงอากาศร้อนและแห้งแล้ง
xerophilous[ADJ] ซึ่งมีชีวิตอยู่ในที่แห้งแล้งได้
xerophthalmia[N] ภาวะเยื่อบุตาอักเสบ
xerophthalmic[N] เกี่ยวกับเยื่อบุตาอักเสบ
xeroradiography[N] การถ่ายภาพด้วยรังสีเอ็กซเรย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
xerographic printerxerographic printer เครื่องพิมพ์แบบถ่ายสำเนาหมายถึง เครื่องพิมพ์ชนิดหนึ่งซึ่งใช้วิธีการพิมพ์ด้วยประจุไฟฟ้าลงบนแผ่นกระดาษเป็นตัวอักษรก่อน แล้วจึงปัดด้วยผ้าหมึกแห้งให้ขึ้นเป็นสีทีหลัง เป็นการใช้ทั้งความร้อน และแรงอัด ทำให้เกิดเป็นภาพหรือตัวอักษรที่คมชัดมาก ความเร็วในการพิมพ์จะอยู่ในราว 400 บรรทัดต่อนาที
xerophilous(ซิรอฟ'ฟะเลิส) adj. เจริญเติบโตในที่แห้ง
xerophobous(ซิรอฟ'ฟะเบิส) adj. กลัวหรือเกลียดความแห้งแล้ง
xerophyte(ซี'โรไฟทฺ) n. พืชที่ปรับตัวให้เจริญเติบโตในที่แห้งแล้ง, See also: xerophytic adj. xerophytically adv. xerophyticism n.
xerox(ซี'รอคซฺ) n. [ความหมายที่ไม่ถูกต้อง] กระบวนการถ่ายเอกสาร vt.,vi. ถ่ายเอกสาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conjunctival xerosisภาวะเยื่อตาแห้ง [มีความหมายเหมือนกับ xeroma ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xeromycteriaภาวะเยื่อจมูกแห้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xerophthalmiaภาวะเยื่อตาและกระจกตาแห้ง [มีความหมายเหมือนกับ xeroma ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xerophyteพืชทนแล้ง [พฤกษศาสตร์ ๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
xerosisภาวะแห้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xerosis cutis; eczema, xerotic; eczema, zerotic; xeroderma; xerodermiaภาวะผิวหนังแห้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xerosis, conjunctivalภาวะเยื่อตาแห้ง [มีความหมายเหมือนกับ xeroma ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xerostomiaภาวะปากแห้งเหตุน้ำลายน้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xerotic; xer(o)-แห้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xerotic eczema; xeroderma; xerodermia; xerosis cutisภาวะผิวหนังแห้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xer(o)-; xeroticแห้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xer(o)-; xeroticแห้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xeroclinalขึ้นที่ลาดแห้งแล้ง [พฤกษศาสตร์ ๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
xeroderma; eczema, xerotic; eczema, zerotic; xerodermia; xerosis cutisภาวะผิวหนังแห้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xerodermia; eczema, xerotic; eczema, zerotic; xeroderma; xerosis cutisภาวะผิวหนังแห้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xerographic printerเครื่องพิมพ์แบบถ่ายสำเนา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
xeroma๑. ภาวะเยื่อตาแห้ง [มีความหมายเหมือนกับ xerosis, conjunctival]๒. ภาวะเยื่อตาและกระจกตาแห้ง [มีความหมายเหมือนกับ xerophthalmia] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xeromeniaภาวะตกระดูแห้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xeromorphicมีสัณฐานแบบพืชทนแล้ง [พฤกษศาสตร์ ๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
eczema, xerotic; xeroderma; xerodermia; xerosis cutisภาวะผิวหนังแห้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Xeroxถ่ายเอกสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Xerography การถ่ายเอกสารด้วยระบบไฟฟ้าสถิต [TU Subject Heading]
Toners (Xerography)หมึกผง (การถ่ายเอกสารด้วยระบบไฟฟ้าสถิต) [TU Subject Heading]
Arthroxerosisข้อเสื่อม [การแพทย์]
Axerolอะซีรอล [การแพทย์]
Axerophthalอะซีรอฟธอล, อะเซียรอฟธอล [การแพทย์]
Axerophthalmiaวิตะมินเอ [การแพทย์]
Conjunctival Xerosisเยื่อบุตาขาวแห้ง,เยื่อบุตาแห้ง [การแพทย์]
Conjunctivitis, Xerosisตาขาวเหี่ยวย่น [การแพทย์]
Corneal Xerosisกระจกตาแห้ง [การแพทย์]
Gas Forming Corynebacterium Xerosisทำให้เกิดฟองอากาศ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't have time to Xerox it.-นี่มันอะไร Big (1988)
I was, uh... I was going to the Xerox room cos they needed these by five o'clock.ยินดีต้อนรับสู่โลกของเรา Big (1988)
Xerox Corporation.ซีร็อกซ์คอร์ปอเรชั่น The Corporation (2003)
What's that, sir, Xerox machines? Yeah, I'm on it.เครื่องซีร็อกซ์เหรอครับ มาแล้วครับ Pilot (2007)
Then I need you to Xerox the recommendation letters for Grayer's Collegiate application.หลังจากนั้นเธอก็ไปถ่ายเอกสารแนะนำ เกี่ยวกับการสมัครเข้าวิทยาลัยของเกรเยอร์ The Nanny Diaries (2007)
What happened to Xerox?เป็นสปอนเซอร์พวกเราตัวหนึ่ง Frost/Nixon (2008)
I found Xeroxed copies with the dates changed.ฉันพบว่าสำเนาเอกสาร มีการเปลี่ยนแปลงวันที่ Mandala (2009)
This is only a xeroxed copy, but from the looks of it the date might have been changed.มันเป็นเพียงแค่เอกสารสำเนา แต่ จากที่ดูแล้ว วันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง If You Ever Want a French Lesson... (2011)
180-gram vinyl and a Xerox Alto when I can find one.ไวนีล 180 กรัม และคอมพิวเตอร์รุ่นแรกที่ผมหาได้ Get Carter (2011)
He knew I xeroxed the quarterlies from my copy-machine code.เขารู้ว่าผมซีร็อกซ์เอกสารพวกนั้น จากรหัสเครื่องถ่ายเอกสารของผม Upper West Side Story (2012)
Buy a new xerox machine or get some post-its in crazy colors.ซื้อเครื่องซีร็อกเครื่องใหม่ หรือว่าซื้อกระดาษโน๊ตหลากสีสัน You Take for Granted (2012)
He's a Color Xerox.เขาคือเครื่องซีร็อกซ์สี Blood Money (2013)
I think you xeroxed the entire newspaper.ถ้าเธอจะซีร็อกส์ หนังสือพิมพ์ทั้งหมดนั่นเลย The Great Unknown (2013)
I just made a nice little bundle on Xerox.Ich habe gerade ein nettes Sümmchen mit Xerox verdient. For Pete's Sake (1974)
Well, I had to throw in a couple of, uh, F-15 fuel pods and a Xerox machine, but I did get them up to a hundred grand.Ich musste ihnen 2 F-15-Treibstoffbehälter bieten und eine Xerox-Maschine, aber sie zahlen nicht mal 100 Riesen. Night Crawler (1986)
Um, do you have a Xerox copier.Ähm, haben Sie vielleicht einen Xerox-Kopierer? Future's So Bright, I Gotta Wear Shades (1990)
The girl from the Xerox place, buck naked or a big tub of jam?Das Mädchen aus dem Ort, Xerox, Buck nackt Oder eine große Wanne mit Marmelade? The One with the Jam (1996)
Like Elle MacPherson or the girl at the Xerox place?Wie Elle MacPherson oder das Mädchen an der Xerox Stelle? The One with the Princess Leia Fantasy (1996)
Porphyria Xeroderma pigmentosum.Porphyrie. Xeroderma pigmentosum. Bad Blood (1998)
The revolution willnot be brought toyou byXerox andballparks Without commercialinterruptions The revolution willnot be right back aftera message about a white tornado white lightning or whitepeopleDie Revolution wird nicht von Xerox gesponsert ohne Werbe-Pausen sie wird nicht fortgesetzt nach einer Meldung über weiße Tornados weiße Blitze oder weiße Leute The Hurricane (1999)
I don't want you photocopying anything...- Keine Xerokopien, oder ähnliches... Fuks (1999)
Photocopying?- Was für Xerokopien? Fuks (1999)
I have a lighthouse,two hotels,seven manor houses one owned by the National Parks,one by Nick Xero Corporation--Ein Leuchtturm, zwei Hotels, sieben Landhäuser... eins gehört National Parks, ein anderes Nick Xero... Charlie's Angels (2000)
Snake, this ain't gonna work, man. They got Xerox machines up there and shit.Das geht nicht, die haben Xerox-Maschinen. Big Trouble (2002)
We know all about WorldCom. "Bad apples" Xerox CorporationWir wissen alles über Worldcom den Xerox-Konzern Arthur Anderson Enron und Kmart. The Corporation (2003)
Xerox machines? Yeah, I'm on it.Xerox Maschine, ich bin dran. Pilot (2007)
So now that I've given you your babies and your Xerox machine, should I throw in a couple of elephants?Also, nachdem ich nun Ihre Babies und Ihre Xerox Maschine gegeben habe, soll ich ein paar Tassen voll mit Elefanten zerschießen? For Those Who Think Young (2008)
Lois caught her scarf putting paper in the Xerox.Lois blieb mit ihrem Schal beim Papiereinlegen im Xerox hängen. The Fog (2009)
-Xerox crapped out again.- Xerox hat sich wieder davongemacht. The Summer Man (2010)
Lisa Simpson, please stick to the illegally Xeroxed sheet music.Lisa Simpson, bitte bleib bei der illegallen "Xeroxed sheet" Musik. Elementary School Musical (2010)
It's when the police attach the suspect to a fake lie detector, such as an Xbox or a Xerox machine, making him think that he's been caught lying.Wenn die Polizei einen Verdächtigen an eine unechten Detektor anschließt, wie z.B. eine Xbox- oder Xerox-Maschine, die ihn glauben lässt, er sei ertappt worden. Silly Season (2011)
Xerox room?Xerox Raum? Silly Season (2011)
- Same.Xerox. Kahaani (2012)
Xerox-blackened chicken...Xerox-geschwärztes Hühnchen... Fry and Leela's Big Fling (2013)
He's a Color Xerox.Er ist ein Color Xerox. Blood Money (2013)
I have xerostomia.Ich habe Xerostomie. First Days (2013)
The Xerox has a 20-page handicap because she staples faster.Der Xerox hat ein 20-Seiten-Handicap. Er klammert schneller. À coup sûr (2014)
Oh,comeon ,Xerox isstillajob .Also bitte. Xerox ist ein guter Job. Up Helly Aa (2014)
I ate pancakes and watched the sun come up with the Xerox boys.Sie aßen Pfannkuchen und ich sah den Sonnenaufgang mit den Jungs von Xerox. Up Helly Aa (2014)
It's Greek, it's pronounced "XEROX".Das ist Griechisch. Man spricht es "Xerox" aus. The Age of Adaline (2015)
Xerox.XeroThe Age of Adaline (2015)
- Hey, my name is Boxero!- He, ich heiße BoxeroVictoria (2015)
- Boxero?- BoxeroVictoria (2015)
Victoria Watkins. 40 years at Xerox.Victoria Watkins. 40 Jahre bei Xerox. A Cure for Wellness (2016)
Well, it's been going on since Steve Jobs "borrowed" the idea for the Mac interface and mouse from Xerox.Das geht schon so, seit Steve Jobs sich die Idee für das Mac Interface und die Maus von Xerox "geliehen" hat. Murder Ex Machina (2016)
Well, there is a rare genetic disorder called Xeroderma Pigmentosum, or XP.Es gibt eine seltene genetische Störung die Xeroderma Pigmentosum oder XP genannt wird. Hell's Kitchen (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัดสำเนา[v.] (atsamnao) EN: photocopy ; run off ; Xerox   FR: photocopier ; dupliquer
เครื่องซีร็อกซ์[n.] (khreūang Sīrǿk) EN: Xerox machine   FR: photocopieur [m] ; photocopieuse [f]
ถ่ายเอกสาร[v. exp.] (thāi ēkkasān) EN: copy ; make a copy ; xerox   FR: photocopier

CMU English Pronouncing Dictionary
XEROX Z IH1 R AA0 K S
XEROX'S Z IH1 R AA0 K S IH0 Z
XEROXED Z IH1 R AA0 K S T
XEROXES Z IH1 R AA0 K S IH0 Z
XEROXING Z IH1 R AA0 K S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Xerox (v) zˈɪəʳrɒks (z i@1 r o k s)
Xeroxed (v) zˈɪəʳrɒkst (z i@1 r o k s t)
Xeroxes (v) zˈɪəʳrɒksɪz (z i@1 r o k s i z)
Xeroxing (v) zˈɪəʳrɒksɪŋ (z i@1 r o k s i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
复印机[fù yìn jī, ㄈㄨˋ ㄧㄣˋ ㄐㄧ, / ] photocopier; Xerox machine, #38,600 [Add to Longdo]
施乐[Shī lè, ㄕ ㄌㄜˋ, / ] Xerox, #88,108 [Add to Longdo]
干眼症[gān yǎn zhèng, ㄍㄢ ㄧㄢˇ ㄓㄥˋ, ] dry eye; xerophthalmia (drying of the tear glands, often due to lack of vitamin A [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Xerographie {f}xerography [Add to Longdo]
Xerographie {f}; Vervielfältigungstechnik {f}xerographic [Add to Longdo]
Xerographiepapier {n}xerography paper [Add to Longdo]
fotokopieren: kopieren | fotokopierend; kopierend | fotokopiert; kopiertto xerox [tm] | xeroxing | xeroxed [Add to Longdo]
Xerophthalmie {f}; Trockenheit des äußeren Auges [med.]xerophthalmia; dry eyes [Add to Longdo]
Xerostomie {f}; Trockenheit der Mundschleimhaut [med.]xerostomia; dry mouth [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゼログラフィー[, zerogurafi-] (n) xerography [Add to Longdo]
ゼロックス[, zerokkusu] (n) Xerox; (P) [Add to Longdo]
角膜乾燥症[かくまくかんそうしょう, kakumakukansoushou] (n) corneal xerosis [Add to Longdo]
乾生植物[かんせいしょくぶつ, kanseishokubutsu] (n) xerophyte [Add to Longdo]
耐乾性[たいかんせい, taikansei] (adj-no,n) xerophilous; drought-resistant [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ゼロックス[ぜろっくす, zerokkusu] Xerox [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top