ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

xero

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -xero-, *xero*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
XEROX(n, name, uniq) เครื่องหมายการค้าของ ซีร็อกซ์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ใช้สำหรับเครื่องผลิตภัณฑ์ถ่ายเอกสาร และอื่นๆ โดยในประเทศไทยได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทย และขอความร่วมมือคนไทยเลิกใช้คำว่า XEROX ในความหมายว่า เครื่องถ่ายเอกสาร หรือ กระบวนการถ่ายเอกสาร ในลักษณะคำสามัญ เพราะจะทำให้เครื่องหมายการค้าของซีร็อกซ์เสื่อมซึ่งลักษณะเฉพาะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
xero(adj) แห้ง
Xerox(n) [ ความหมายที่ไม่ถูกต้อง ] เครื่องถ่ายเอกสาร
xerox(n) [ ความหมายที่ไม่ถูกต้อง ] ถ่ายเอกสาร, See also: ทำสำเนาเอกสาร
Xerox(n) เครื่องหมายการค้าของเครื่องถ่ายเอกสาร
Xerox(n) [ ความหมายที่ไม่ถูกต้อง ] กระบวนการถ่ายเอกสาร
Xerox(vi) [ ความหมายที่ไม่ถูกต้อง ] ถ่ายเอกสาร
Xerox(vt) [ ความหมายที่ไม่ถูกต้อง ] ถ่ายเอกสาร
xerosere(n) การเริ่มต้นความแห้งแล้ง
xerophily(n) การมีชีวิตอยู่ในที่แห้งแล้งได้
xerophyte(n) ต้นไม้ในทะเลทราย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
xerographic printerxerographic printer เครื่องพิมพ์แบบถ่ายสำเนาหมายถึง เครื่องพิมพ์ชนิดหนึ่งซึ่งใช้วิธีการพิมพ์ด้วยประจุไฟฟ้าลงบนแผ่นกระดาษเป็นตัวอักษรก่อน แล้วจึงปัดด้วยผ้าหมึกแห้งให้ขึ้นเป็นสีทีหลัง เป็นการใช้ทั้งความร้อน และแรงอัด ทำให้เกิดเป็นภาพหรือตัวอักษรที่คมชัดมาก ความเร็วในการพิมพ์จะอยู่ในราว 400 บรรทัดต่อนาที
xerophilous(ซิรอฟ'ฟะเลิส) adj. เจริญเติบโตในที่แห้ง
xerophobous(ซิรอฟ'ฟะเบิส) adj. กลัวหรือเกลียดความแห้งแล้ง
xerophyte(ซี'โรไฟทฺ) n. พืชที่ปรับตัวให้เจริญเติบโตในที่แห้งแล้ง, See also: xerophytic adj. xerophytically adv. xerophyticism n.
xerox(ซี'รอคซฺ) n. [ ความหมายที่ไม่ถูกต้อง ] กระบวนการถ่ายเอกสาร vt., vi. ถ่ายเอกสาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
xeroclinalขึ้นที่ลาดแห้งแล้ง [พฤกษศาสตร์ ๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
xeroderma; eczema, xerotic; eczema, zerotic; xerodermia; xerosis cutisภาวะผิวหนังแห้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xerodermia; eczema, xerotic; eczema, zerotic; xeroderma; xerosis cutisภาวะผิวหนังแห้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xerographic printerเครื่องพิมพ์แบบถ่ายสำเนา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
xeroma๑. ภาวะเยื่อตาแห้ง [ มีความหมายเหมือนกับ xerosis, conjunctival ]๒. ภาวะเยื่อตาและกระจกตาแห้ง [ มีความหมายเหมือนกับ xerophthalmia ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xeromeniaภาวะตกระดูแห้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xeromorphicมีสัณฐานแบบพืชทนแล้ง [พฤกษศาสตร์ ๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
xeromycteriaภาวะเยื่อจมูกแห้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xerophthalmiaภาวะเยื่อตาและกระจกตาแห้ง [ มีความหมายเหมือนกับ xeroma ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xerophyteพืชทนแล้ง [พฤกษศาสตร์ ๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Xerographyการถ่ายเอกสารด้วยระบบไฟฟ้าสถิต [TU Subject Heading]
Xeroxถ่ายเอกสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัดสำเนา[atsamnao] (v) EN: photocopy ; run off ; Xerox  FR: photocopier ; dupliquer
เครื่องซีร็อกซ์[khreūang Sīrǿk] (n) EN: Xerox machine  FR: photocopieur [ m ] ; photocopieuse [ f ]
ถ่ายเอกสาร[thāi ēkkasān] (v, exp) EN: copy ; make a copy ; xerox  FR: photocopier

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
XEROX Z IH1 R AA0 K S
XEROX'S Z IH1 R AA0 K S IH0 Z
XEROXED Z IH1 R AA0 K S T
XEROXES Z IH1 R AA0 K S IH0 Z
XEROXING Z IH1 R AA0 K S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Xerox (v) zˈɪəʳrɒks (z i@1 r o k s)
Xeroxed (v) zˈɪəʳrɒkst (z i@1 r o k s t)
Xeroxes (v) zˈɪəʳrɒksɪz (z i@1 r o k s i z)
Xeroxing (v) zˈɪəʳrɒksɪŋ (z i@1 r o k s i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
施乐[Shī lè, ㄕ ㄌㄜˋ, / ] Xerox, #88,108 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Xerographie { f }xerography [Add to Longdo]
Xerographie { f }; Vervielfältigungstechnik { f }xerographic [Add to Longdo]
Xerographiepapier { n }xerography paper [Add to Longdo]
Xerophthalmie { f }; Trockenheit des äußeren Auges [ med. ]xerophthalmia; dry eyes [Add to Longdo]
Xerostomie { f }; Trockenheit der Mundschleimhaut [ med. ]xerostomia; dry mouth [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゼログラフィー[zerogurafi-] (n) xerography [Add to Longdo]
ゼロックス[zerokkusu] (n) Xerox; (P) [Add to Longdo]
角膜乾燥症[かくまくかんそうしょう, kakumakukansoushou] (n) corneal xerosis [Add to Longdo]
乾生植物[かんせいしょくぶつ, kanseishokubutsu] (n) xerophyte [Add to Longdo]
耐乾性[たいかんせい, taikansei] (adj-no, n) xerophilous; drought-resistant [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ゼロックス[ぜろっくす, zerokkusu] Xerox [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top